Annons

Finansiella rapporter

Aktier, Fonder, Index, Valutor, Råvaror, Räntor

Compodium

4,00
SEK
0,00SEK0,00%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2022202120202019
59473932
32282113
-26-22-70
-26-22-70
-26-22-70
-2,59-2,26-0,81-0,05
0,000,000,000,00
MSEKMSEKMSEKMSEK
2022-01-012021-01-012020-01-012019-01-01
2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2022202120202019
1110
3533911
2211
0000
18141516
-000
175940
----
761143547
5582613
0000
2475
19272229
761143547
MSEKMSEKMSEKMSEK
2022-01-012021-01-012020-01-012019-01-01
2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
Compodium balans- och resultaträkning. Se hur Compodium presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Mina favoriter

Skapa ett konto utan kostnad och ta del av Mina favoriter

Har du redan ett konto eller en prenumeration?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera