Annons

Finansiella rapporter

CellaVision

270,00
SEK
+17,50SEK+6,93%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
566471462365
392313337271
163110127112
158112129112
125899989
5,253,754,163,72
2,000,750,001,50
MSEKMSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
8047547
35830130068
2222224
115845534
90718976
0000
130102102169
----
825668642373
543430348290
0000
14713416711
13510412672
825668642373
MSEKMSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31
CellaVision balans- och resultaträkning. Se hur CellaVision presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Mina favoriter

Skapa ett konto utan kostnad och ta del av Mina favoriter

Har du redan ett konto eller en prenumeration?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera