1515
Annons

Finansiella rapporter

Cedergrenska

17,50
SEK
0,00SEK0,00%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2022202120202019
734578486303
701544454276
14242920
11222719
2151712
0,191,331,340,97
-0,000,000,00
MSEKMSEKMSEKMSEK
2021-07-012020-07-012019-07-012018-07-01
2022-06-302021-06-302020-06-302019-06-30

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2022202120202019
49484228
195166145113
0000
0000
2000
-000
42792218
----
345341232172
1401386445
0065
30436641
16415910386
345341232172
MSEKMSEKMSEKMSEK
2021-07-012020-07-012019-07-012018-07-01
2022-06-302021-06-302020-06-302019-06-30
Cedergrenska balans- och resultaträkning. Se hur Cedergrenska presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera