Annons

Finansiella rapporter

Athanase Innovation

23,00
SEK
+0,20SEK+0,88%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
4424241
3414140
-47404039
-29889
-26667
-0,052,062,102,36
0,007,527,527,52
MSEKMSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012018-07-012017-07-01
2021-12-312020-12-312019-06-302018-06-30

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
0655672690
59000
105000
3000
1---
0000
747151918
----
919677695711
907244260277
0000
1417418402
11161615
919677695711
MSEKMSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012018-07-012017-07-01
2021-12-312020-12-312019-06-302018-06-30
Athanase Innovation balans- och resultaträkning. Se hur Athanase Innovation presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Mina favoriter

Skapa ett konto utan kostnad och ta del av Mina favoriter

Har du redan ett konto eller en prenumeration?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera