Annons

Finansiella rapporter

Arjo

42,32
SEK
+1,00SEK+2,42%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
20222021202020192018
9 9799 0709 0788 9258 217
4 2114 2094 1263 8863 662
6911 077866671493
597989702542395
447742526403296
1,642,721,931,481,09
0,851,150,850,650,55
MSEKMSEKMSEKMSEKMSEK
2022-01-012021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
20222021202020192018
2 9092 5552 3262 4501 153
7 3917 0996 8347 0726 946
837783568501448
1 6741 3691 0391 1441 117
1 7081 5421 5002 0011 802
027128139107
949757972662961
-----
16 16714 61213 85814 42213 136
7 6246 8855 6305 9145 427
00000
3 9891 2963 0903 0283 228
4 5546 4335 1395 4814 481
16 16714 61213 85814 42213 136
MSEKMSEKMSEKMSEKMSEK
2022-01-012021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31
Arjo balans- och resultaträkning. Se hur Arjo presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Mina favoriter

Skapa ett konto utan kostnad och ta del av Mina favoriter

Har du redan ett konto eller en prenumeration?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera