Annons

Finansiella rapporter

Arlandastad Group

44,00
SEK
0,00SEK0,00%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
202120202019
199119101
745072
240651651
240651651
176496516
2,777,788,09
0,000,000,00
MSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012019-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-31

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
202120202019
6 1325 7684 696
16160
3803
000
105612
000
441163172
---
6 7316 0434 957
4 1603 5562 954
000
2 4002 3861 922
17110181
6 7316 0434 957
MSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012019-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-31
Arlandastad Group balans- och resultaträkning. Se hur Arlandastad Group presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Mina favoriter

Skapa ett konto utan kostnad och ta del av Mina favoriter

Har du redan ett konto eller en prenumeration?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera