ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Bil

Så mycket dyrare blir tjänstebilen

  • Foto: TT

Förutom regeringens förslag till ett bonus-malus-system för nya bilar vill man även ändra förutsättningarna för förmånsbilar. Törstiga dieslar blir dyrare och den som har tjänstebil får betala trängselavgifter.

Det är Finansdepartementet som beskriver hur regeringen vill beräkna bilförmåner. Eftersom en stor del av nybilsförsäljningen består av förmånsbilar är beskattningen nog så viktig som styrmedel som det så kallade bonus-malus-förslaget, som främst berör privatköp av bil.

Som reglerna ser ut idag betalar föraren ingenting, men om förslaget går igenom kommer den som jobbpendlar till Stockholm med förmånsbil få en skatteökning på 21 kronor (vid marginalskatt 30 procent) eller 35 kronor (marginalskatt 50 procent) per dag, räknat på två att två passager i rusningstrafik kostar 70 kronor.

För pendlare i Göteborgsområdet blir skattehöjningen 13,20 kronor vid 30 procents marginalskatt och 22 kronor vid 50 procents marginalskatt per dag, eftersom två passager där kostar 44 kronor.

Den som kör in och ut flera gånger genom betalstationerna får betala ett maxbelopp per dag, 60 kronor i Göteborg och 105 kronor i Stockholm. På ett år, med 240 resdagar, blir det maximala förmånsvärdet för trängselskatt 14.400 kronor för Göteborgspendlaren. Det ger i sin tur en ökad inkomstskatt med 4.320 kronor (30 procents marginalskatt) och 7.200 kronor (50 procents marginalskatt).

För den som kör i Stockholm blir det maximalt 25.200 kronor i förmånsvärde för trängselskatt och därmed 7.560 kronor respektive 12.600 kronor i höjd skatt per år.

Vad kostar tjänstebilen? Jämför totalkostnaden för 1500 olika bilar här (extern tjänst)

Även förare som kör på Motala- och Sundsvallsbron och som därför betalar infrastrukturavgift får höjd skatt.

I linje med bonus-malus-systemet ska även förmånsvärdena beräknas så att fler ska välja snåla bilar. Störst skillnad kommer det att bli för den som väljer en dieselbil med koldioxidutsläpp på över 190 gram/km, som kommer att få ett höjt förmånsvärde på 10.300 kronor per år (se tabell).

Förändringarna av reglerna för trängselskatter föreslås gälla från och med årsskiftet, medan utbrytningen av fordonsskatten ur bilförmånsberäkningen förslås gälla bilar som registreras efter den 1 juli 2018.

En effekt av förslagen är att statens intäkter beräknas öka med 84 miljoner kronor under 2018, varav de nya reglerna för trängselskatten står för den största delen (77 Mkr).
På sikt hoppas Finansdepartementet på ändrade körbeteenden och skriver att man också kan tänka sig att andelen förmånsbilar med relativt lågt förmånsvärde kommer att öka.

I Sverige finns omkring 25.0000 förmånsbilar, varav ungefär 10 procent var miljöbilar 2015.

https://infogr.am/forandring_i_formansvarde
https://infogr.am/skatteeffekter_vid_nya_trangselskatteregler

Tyck till