1515
Annons

EU-förbud mot nya bensin- och dieselbilar rycker närmare

Ytterligare ett steg mot att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar från 2035 togs inom EU på onsdagen då lagstiftare i miljöutskottet röstade igenom förslaget. Men förslaget om skärpta utsläppskrav till 2030 röstades ner. 

På onsdagen röstade miljöutskottet i EU-parlamentet om skärpta utsläppskrav för bilar och lätt trafik. Omröstningen gäller den nederländske EU-parlamentarikern Jan Huitemas förslag om skärpta utsläppskrav och en tidigareläggning av dessa.

Kommissionen har sedan tidigare föreslagit en utsläppsminskning för bilar vid nyförsäljning med 55 procent till 2030 jämfört med 2021 års nivå. Huitemas förslag som i onsdagens omröstning ställdes mot kommissionens innebär en kraftig skärpning av kraven. Enligt förslaget ska utsläppen ned med hela 75 procent till 2030, men med en upptrappning till dess. Till 2025 ska utsläppsminskningen vara 25 procent och till 2027 45 procent. 

Det som fick majoritet i miljöutskottet blev det förslag som tidigare kommit från kommissionen, alltså en utsläppsminskning på 55 procent till 2030.

Enligt källor till Di fanns det en framförhandlad kompromiss med partigrupperna Greens/EFA, S&D, Renew och The Left om att minska utsläppen med 70 procent till 2030 jämfört med 2021 års nivå. Men flera parlamentariker valde att inte följa partilinjen. Inte heller förslagen om 2025-målet eller 2027-målet fick stöd i miljöutskottet. 

EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP).
EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP).Foto:Josefine Stenersen

Däremot gick förslaget om att enbart nollutsläppsfordon ska få säljas 2035 igenom, vilket i praktiken innebär ett förbud mot försäljning av nya bilar och lätta lastbilar som tankas med antingen bensin- eller diesel. Alltså kommer endast elbilar, som drivs av antingen elektricitet från batterier eller bränsleceller, vara tillåtna i EU:s nybilshallar från och med då. Här hade den gröna gruppen i velat se ett slutdatum redan 2025.

”Det är en stor framgång att det nu finns en politisk majoritet för ett slutdatum för när all nyförsäljning ska vara elbilar. Men utsläppen måste minska snabbare och därför ville vi gröna se en högre ambitionsnivå även innan 2035 – vi måste komma ihåg att de bensinbilar som säljs nu i snitt rullar 15 år på vägarna”, säger EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP) i en kommentar till Dagens industri.

När Transportutskottet röstade i samma fråga för någon vecka lyckades man inte få majoritet för något årtal för nollutsläpp. Istället föreslog man en utsläppsminskning med 90 procent till 2035. 

Det förslag som nu röstats igenom i miljöutskottet kommer vara huvudförslaget när hela parlamentet röstar kring utsläppsnivåerna i början på juni i år. 

Ett förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från 2035 kommer rimligtvis inte att påverka biltillverkarna i någon högre grad då de flesta större bilmärken planerar för att enbart sälja elbilar i Europa långt innan dess.

Några exempel: Från 2030 ska Volkswagen, Mercedes, Ford liksom bilkoncernen Stellantis, där biltillverkarna Jeep, Chrysler, Dodge, RAM, Mopar, Fiat, Abarth, Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall, Alfa Romeo, DS Automobiles, Lancia och Maserati ingår, enbart sälja elbilar i Europa. Volvo Cars har meddelat att de enbart kommer tillverka elbilar från 2030. 


Innehåll från EcovadisAnnons

Digitala ESG-verktyg: Så uppnår du ett hållbart leverantörsled

Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.
Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Nya regelverk och ökade krav på företagens globala leveranskedjor och rapportering kräver nya verktyg och processer. Förutom att ha kontroll över den egna verksamheten förväntas man också analysera och rapportera data för sina leverantörer.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med EU-direktivet

Den växande efterfrågan på digitala verktyg – som underlättar arbetet med global genomlysning av risken vad gäller såväl mänskliga rättigheter som miljön i företag – är en följd av nya regelverk och ökade krav på företagens rapporteringsförmåga.

I dag försöker allt fler bolag att integrera hållbarhet i sina inköpsprocesser. Förr handlade det främst om kostnader. Men nya krav på transparens, spårbarhet och uthållighet i leverantörskedjorna gör att det nu handlar mer om uthållighet och rapportering för leverantörers sociala och miljömässiga påverkan.

EcoVadis är ett ledande hållbarhetsbolag som erbjuder en bevisbaserad metodik och digitala verktyg som gör analys- och rapporteringsarbetet både lättare och mer tillförlitligt.

Ett föränderligt regelverk

Från Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna kommer allt fler krav på att företagens inköp ska ske med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, så kallad ESG due diligence. Men många europeiska företag är fortfarande illa rustade för dessa krav när det gäller hållbara leverantörskedjor.

I Norge har den nya öppenhetslagen, ”Åpenhetsloven” redan lanserat tuffare uppförandekoder för alla företag med fler än 50 anställda. Den innebär nya krav på inköpsfunktionens förmåga att utföra ”due diligence” och rapportering för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden hos sina leverantörer. Parallellt med detta presenterade EU-kommissionen nyligen sitt förslag för ett ramverk på EU-nivå.

Så kan EcoVadis hjälpa ert företag med norska Åpenhetsloven 

Detta kan dock vara en oerhört komplex utmaning, inte minst för större bolag som ofta har tusentals leverantörer spridda över flertalet regioner och branscher, alla med olika krav.

Metoder som fram till för några år sedan uppfattades som tillförlitliga, betraktas i dag av många som bristfälliga och inte tillräckliga för att lösa den alltmer krävande utmaningen vid rapportering. I dag efterfrågas nya lösningar som täcker upp bristerna i dessa.

För att underlätta inköparnas arbete, och säkerställa att hela leverantörskedjan blir effektivt genomlyst, vänder sig allt fler företag i Europa i allt större utsträckning till tredjepartsleverantörer för hjälp. Digitala, distansbaserade ESG-analyser har för många blivit det givna steget.

För såväl lagstiftare som investerare och konsumenter står det klart att det är hög tid att företagen på allvar beaktar sociala och miljömässiga aspekter hos de leverantörer som de anlitar. Inte minst ur ett så kallat scope 3-perspektiv, som innebär att man kartlägger alla indirekta utsläpp som orsakas i ett företags värdekedja. Inköp kommer att spela en central roll i detta arbete.

I takt med att såväl inhemska regler som EU-regler skärps, ser företag i Norden alltmer inköp och hållbarhet som två sidor av samma mynt. Access till tillförlitlig hållbarhetsdata,”best practices” och konkreta förbättringsåtgärder i leverantörskedjan värdesätts högt idag. Halkar man efter kan det bli svårt att konkurrera, säger Robert Ekqvist, Strategic Enterprise Account Executive vid EcoVadis.

Från kostnad till uthållighet: Inköpsorganisationens förändrade roll

Företagsledningar kräver allt oftare att deras inköpsorganisationer utvecklas från att traditionellt ha fokuserat på kostnader till att bli en mer strategisk organisation som verkar för att skapa konkurrenskraftiga affärer genom flexibla och säkra leverantörskedjor.

Pandemin har visat att företag som agerar hållbart också är de mest uthålliga och har den bästa beredskapen för att möta plötsliga förändringar i tillgång och efterfrågan.

Ett problem är att det ofta är svårt att överblicka inte bara det egna företagets agerande på alla områden, utan även hur de bolag man anlitar lever upp till nya och allt tuffare krav. Exakt hur ska en inköpschef som kanske gör affärer med tusentals leverantörer över hela världen kunna kontrollera leverantörernas aktiviteter i alla led?

Övergripande betygsättning

Ett sätt är att använda sig av EcoVadis ESG-verktyg. Analysföretaget sammanställer och betygsätter via en digital kontrollpanel hur företag från mer än 200 inköpskategorier i 160 länder lever upp till den nya tidens krav på hållbarhet. Man redovisar hur företagen sköter sig när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, affärsetik och hållbara inköp. EcoVadis tillhandahåller en övergripande betygsättning som kan jämföras med hur andra bolag presterar, liksom en mer detaljerad bild av hur företaget lever upp till kraven på varje enskilt område. Såväl styrkor som förbättringsområden identifieras och rangordnas vilket underlättar för inköpare att fatta informerade inköpsbeslut.

Till skillnad från vanliga frågeformulär, där leverantörerna betygsätter sig själva, betygsätter EcoVadis kvaliteten på bolagets ESG-ledningssystem. Dokumentation såsom policyer och certifieringar från leverantörerna är en viktig del av bedömningen. En annan utgörs av analys av externt tillgänglig data med hjälp av artificiell intelligens-screening. Den så kallade EcoVadis 360° Watch-funktionen integrerar information från en rad pålitliga externa datakällor för att utöka leverantörernas indata.

Nu mer än någonsin behöver företagen full insyn i hur deras leverantörer sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv. De som inte anpassar sig efter den nya tidens spelregler på den globala marknaden halkar efter. Att sträva efter social och miljömässig hållbarhet är inte en merkostnad – det är en nödvändig investering.

 

Mer från Ecovadis

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ecovadis och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?