Annons

40 experter: Så blir det nya mobilitetsåret

Di Mobilitet har låtit 40 av branschens tyngsta namn se in i spåkulan inför det mobilitetsår som precis inletts. Hur kommer det att påverkas av de helt nya förutsättningarna som skapades i fjol: inflationen, invasionen, energibristen och regeringsskiftet för att nämna några. Blir det tvärstopp i omställningsarbetet, eller rullar det på trots de betydligt tuffare förutsättningarna.

Polestars Thomas Ingenlath, Scanias Christian Levin, Zenseacts Ödgärd Andersson, riksdagsledamoten Daniel Helldén, Industrifondens Anna Haupt och Northvolts Emma Nehrenheim är några av tungviktarna som ger sin syn på vad som komma skall. 

Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad, vars affärsidé är att revolutionera elektrifieringen av vägtrafiken med hjälp av elvägar:

Karin Ebbinghaus, Elonroad.
Karin Ebbinghaus, Elonroad.Foto:Ingemar D Kristiansen

”Vi kommer se ett ökat samarbete mellan olika typer av aktörer, både branschöverskridande och mellan länder. Vi behöver fler internationella allianser. Klimatet känner inte av nationsgränser utan kräver samarbete. Min förhoppning är att gamla förlegade föreställningar åker ut och vi öppnar upp för nya lösningar och ny teknik baserat på forskning och förnuft, inte bara eget vinstintresse.”

Josephine Adorelle, vd på elvägsbolaget Evias:

Josephine Adorelle, Evias
Josephine Adorelle, EviasFoto:Evias

”Vi tror på mer fokus på kringtjänster som underlättar för elektrifiering av fordon och mobilitet. Yrkestrafikanter behöver kunna optimera laddtid och körning och ställer krav på hög nyttjandegrad. Vi kommer att se nya smarta lösningar, där dynamisk laddning blir mer efterfrågat. För vår del så väntar vi på att beskedet om vem som ska få bygga Sveriges första permanenta elväg (räknas bli klart Q2/Q3 2023).”

Christian Levin, vd för lastbilsbolaget Scania:

Christian Levin, Scania.
Christian Levin, Scania.Foto:Cornelia Jönsson

”Trenden för 2023 är definitivt att batterielektriska lösningar fortsätter. Vi kommer att se nya och fler modeller och applikationer. Vi kommer att se en utbyggd laddningsinfrastruktur i hela Europa. Inom hållbarhetsområdet kommer cirkulära affärsmodeller att bli centralt och diskuteras på ett nytt sätt då det totala avtrycket för fordonets livscykel sätts i fokus när elektrifieringen slår igenom. Här blir utfasningen av fossilt från hela leverantörskedjan viktig. Redan under 2022 satte Scania målet för 2030 att vi ska ha 100 procent gröna batterier, 100 procent grönt stål, 100 procent grön aluminium och 100 procent grönt gjutjärn vid produktion.

Under en period har priset på pengar, räntor, varit lågt och mycket kapital har kunnat satsas med tillväxt som primärt mått och affärsmodeller som i många fall varit tillgångsintensiva. De nya förutsättningarna med höga räntor kommer att generera nya idéer och anpassningar av befintliga satsningar. Allt detta blir otroligt spännande!

EU:s beslut att ta med transporter inom utsläppshandelssystemet är ett exempel på modiga politiska beslut. Jag hoppas vi får se fler överraskningar eller snarare önskningar inom politiken - dessa behövs i den hållbarhetsresa hela näringen befinner sig i.”

Anna Haupt, investeringsdirektör på Industrifonden, tidigare ansvarig för utvecklingen av ett mobilitetssystem av självkörande fordon för stadsmiljöer på Nevs och en av grundarna till Hövding:

Anna Haupt, Industrifonden.
Anna Haupt, Industrifonden.Foto:Pressbild

”Jag tror vi kommer att se en ökad elcykling 2023, både genom klassisk försäljning och genom månadsabonnemang. Där är nykomlingen Movs, grundat av elcykelveteraner, ett lovande abonnemangsbaserat exempel, kanske till skillnad från Stockholm Stads elcyklar, som är en god idé men som i sitt verkställande har haft en tuff start. Sverige sägs ligga ungefär 4 år efter Nederländerna vad gäller cykeltrender och det indikerar att vi har en långt ifrån mättad marknad här. Elcykeln är intressant på så vis att den har visat sig ersätta bilpendling, vilket förstås skapar stora miljövinster och bättre stadsklimat. Om jag får hoppas på något för 2023 så är det ett kraftigt ökat fokus på utbyggda cykelvägar. Även på det området ligger vi långt efter Nederländerna. Man ska inte behöva känna livsfara på väg till jobbet, men där har cykeln hamnat i ett ingemansland mellan bilens behov och gångtrafikantens behov i trafikmiljön, med exempelvis cykelleder som upphör abrupt mitt i en korsning eller cykelleder som inte är dimensionerade för de högre hastigheter som cykeln har.”

Thomas Ingenlath, vd på elbilsbolaget Polestar:

Thomas Ingenlath, Polestar.
Thomas Ingenlath, Polestar.Foto:Björn Larsson Rosvall

 

”Framför oss under 2023 ligger produktionsstarten av Polestar 3, suven för den elektriska tidsåldern. Vi ser fram emot att folk ska få den angenäma överraskningen att kunna uppleva bilen bakom ratten. Samtidigt fortsätter utvecklingen av våra framtida bilar – Polestar 4, 5 och 6 – med full fart framåt. Det kommer många milstolpar för Polestar under nästa år. Vi älskar fortfarande Polestar 2 och vi är inte färdiga med den än. Så se fram emot en trevlig överraskning i slutet av januari.”


Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH:

Alexander Ståhle, KTH
Alexander Ståhle, KTH


”Energikrisen kommer sätta tryck på att vi ska minska biltrafiken. Den stora överraskningen blir kanske att den nya regeringen vänder och inser att bilsamhället inte är ekonomiskt hållbart, och tar bort alla dess subventioner. Det stora som kommer hända 2023 är att plattformen Bostadsläget släpps, där det går att se transportkostnader i alla stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Håll koll på www.bostadslaget.com.”

Tomas Grönqvist, grundare och VD för MIOO, är tidigare cykelproffs i Italien, konsult inom cykelplanering:

Tomas Grönqvist, Mioo.
Tomas Grönqvist, Mioo.


”Den stora anledningen varför många väljer cykeln som transportmedel i våra städer beror framförallt på friheten det innebär. Att äga en cykel som står redo att ta dig från hemmet och fram till jobbet är det som vi märker att cyklister värderar mest. Med fortsatt ökade bränslepriser och tuffare ekonomiska ramar kan vi förvänta oss cykelintresset ökar 2023 och att allt fler kommer välja cykeln som dagligt transportmedel.

När cyklisterna blir fler kommer det ställas högre krav på städerna att vara snabba i sin omställning för att gynna ett hållbart resande. Paris är ett gott exempel på en stad som lyckats med detta, där man genom smarta metoder och pop-up lösningar som snabbt övergått till permanenta lösningar visar vägen för hur våra kommuner borde agera. 

Vi hoppas på flera överraskningar som gynnar den ökade cyklingen 2023 och kanske mest av allt en bättre infrastruktur.”

August Svedenstedt, Sverigechef, elsparkcykeloperatören Tier:

August Svedenstedt, Tier.
August Svedenstedt, Tier.

”Städer kommer i högre utsträckning värdesätta de stora utsläppsminskningar som delad mikromobilitet såsom elcyklar och elsparkcyklar i samspel med kollektivtrafiken bidrar med. Flera utmaningar återstår dock för att nå den fulla potentialen. Det handlar om behovet av stärkt kapacitet i infrastrukturen, rimliga avgiftsnivåer och om att juridiken måste klargöras så att kommuner är trygga i att kravställa elsparkcykelföretag via upphandling som redan gjorts med goda resultat i fler än 100 europiska städer.”

Erik Almlöf, trafikforskare på Kungliga tekniska högskolan (KTH):

Erik Almlöf, KTH.
Erik Almlöf, KTH.

”Under 2023 kommer vi fortsätta ta steg mot elektrifiering, långsammare förändring i Sverige men fortfarande stark internationellt (där Sverige varit ett föregångsland). Samtidigt innebär den förändrade ekonomin att start-up-företag inom mobilitet som satsat mycket på expansion men mindre på ekonomisk hållbarhet kommer få det svårt. Jag tror dock deras nedgång kommer gå tyst förbi snarare än ge samma tidningsrubriker som lanseringarna.”

Maria Stenström, vd för 2030-sekretariatet, som tillsammans med ett 60-tal partners har som mål att stötta transportsektorns omställning:

Maria Stenström, 2030-sekretariatet.
Maria Stenström, 2030-sekretariatet.

”2023 blir ett svångremsår, och det påskyndar omställningen till hållbar mobilitet. Hushåll och företag drar ner på egna bilar och satsar mer på delade, klimatsmarta, flexibla och billigare lösningar där olika transportslag samverkar. Det förstärks av ett mer flexibelt arbetsliv där allt färre ska till jobbet fem dagar i veckan. Överraskningen blir en färdplan som visar att 2030-klimatmålet för transportsektorn kan och ska nås – att bomma målet vore en provokation mot vårt hållbara näringsliv!”

Johannes Schygge, marknadsföringsansvarig för fordonssegmentet på telekomjätten Ericsson:

Johannes Schygge, Ericsson.
Johannes Schygge, Ericsson.


”Stora överraskningen är kanske att det inte kommer överleva lika många aktörer om vi går in i en finansiell kris. Speciellt EV-aktörer och startups som är kapitalintensiva. Kanske släpper Apple någon bil-produkt, eller så adderar de nya VR/MR-glasögonen som kommer in på marknaden något spännande för bilåkaren.”

Rickard Bröms, vd och grundare av elfordonstillverkaren Vässla:

Rickard Bröms, Vässla.
Rickard Bröms, Vässla.


”Många europeiska storstäder kommer att inleda bilförbud i stadskärnor. 80% av alla bilresor är kortare än 25 km. Alla dessa resor kan ersättas av en cykel/elcykel/elmoped. Gör vi det besparar vi planeten 99.75% co2-utsläpp. Att använda ett litet fordon för korta resor är en simpel lösning på ett extremt komplext problem. Snitthastigheten på Manhattan för bilar är 12 km/h. Dvs något långsammare än häst och vagn och hälften så snabbt som en elcykel. Döh 🤯”

Jan Hellåker, styrelseordförande för det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden som driver utvecklingen mot hållbara mobilitetslösningar:

Jan Hellåker, Drive Sweden.
Jan Hellåker, Drive Sweden.Foto:Robin Aron


”Samtidigt som revolutionen med den totalt förarlösa bilen dröjer så händer det mycket 'underifrån'. Funktionerna för förarstöd har snabbt blivit mycket bättre och närmar sig standard på nya personbilar, dessutom i allt lägre prisklasser. Grundläggande digitala funktioner som geo-fencing rullas ut i allt snabbare takt, och på allt fler typer av fordon. Dessutom fortsätter självkörande tillämpningar på kommersiella fordon inom väl avgränsade områden att utvecklas fint. Sen hoppas vi förstås att den nya regeringen tar tag i de lagstiftningsfrågor rörande självkörande fordon som tappades bort under valåret. Vi tror också att utvecklingen av delade urbana transporter, i samverkan med fastighetsägare, är nära att blomma ut på riktigt.”

Magnus Engervall, vd för bilprenumerationstjänsten Imove:

Magnus Engervall, Imove.
Magnus Engervall, Imove.


”Den stundande lågkonjukturen i kombination med de höga elpriserna och den slopade miljöbonusen kommer resultera i en signifikant inbromsning av elektrifieringen av svenska bilflottan under 2023. Toppnivåerna på över 40% nyregistrerade elbilar under slutet av 2022 blir ett minne blott. Fortsatt höga bensin och dieselkostnader bidrar dock förhoppningsvis till att bilar generellt sett används mindre och fler väljer cykeln eller elscootern för resor som annars skulle gjorts med bil. ”

Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket:

Sven Hunhammar, Trafikverket (till höger i bild).
Sven Hunhammar, Trafikverket (till höger i bild).Foto:Janerik Henriksson/TT


”Det finns viktiga klimatpolitiska förslag från EU-kommissionen inom paketet ”Fit-for-55” som ännu inte har förhandlats klart och beslutats. Förhoppningsvis lyckas det svenska ordförandeskapet landa förslagen utan för stora kompromisser.”

Maria Schnurr, senior forskare inom mobilitet på det statliga forskningsinstitutet RISE:

Maria Schnurr, RISE.
Maria Schnurr, RISE.

”Medan regeringen är på gränsen att neka klimatförändringen och har dragit tillbaka ambitionen att ställa om till hållbara transporter kommer vi se kommunerna gå före. Maktskiftet i många kommuner kommer innebära bättre förutsättningar för olika satsningar inom hållbar mobilitet – t ex kommunala initiativ där ytor för privatbilism omfördelas till aktiv och delad mobilitet. Allt det trots att vi har en infrastrukturminister som gärna vill ge mer plats åt bilen i städer.”

Gunnar Lindberg, vd, Nordic Mobility R&I, tidigare avdelningsdirektör VTI och direktör för Transportekonomiskt institut i Oslo:
”Elbilsboomen som blev utsatt för krokben” - vi vet av erfarenhet från bl.a Norge att stabila politiska regler över lång tid är det som gör att köpare vågar välja elbil. Ändrade regler i Sverige får konsekvenser för klimatmålen. Men samtidigt ser det ut att elektrifieringen av tunga fordon tar fart. Så trenden för 2022 är trots allt fortsatt elektrifiering av vägtrafiken.

Karolina Isaksson, professor i tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap med inriktning mot transportpolicy- och planering på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI):

Karolina Isaksson, VTI.
Karolina Isaksson, VTI.

”Den stora överraskningen år 2023 blir ett snabbt ökat politiskt intresse för att följa och lära sig av den intressanta utveckling som sker i de städer runtom i Sverige och Europa där man har bestämt sig för att bli klimatneutrala år 2030. Det kommer successivt att växa fram viktiga lärdomar och erfarenheter från dessa olika städer med omland, som bör användas i utformningen av nationell transport- och infrastrukturpolitik.”

Daniel Helldén, riksdagsledamot för Miljöpartiet, som nu sitter i riksdagens trafikutskott. Tidigare trafikborgaråd i Stockholm:

Daniel Helldén, riksdagsledamot för Miljöpartiet.
Daniel Helldén, riksdagsledamot för Miljöpartiet.Foto:Oscar Olsson


”Nästa år kommer fortsatt präglas av kris men bli vardag. Vi kommer normalisera att jobba hemifrån, förutsätta slippa flytta till arbetsplatsen och avstå tidskrävande jobbresor. Inrikesflyget kommer blöda, bilåkande minska, elbilarnas andel bromsa in och kollektivtrafikresandet fortsatt ligga på en låg nivå. Ett tryck på järnvägen kommer ses men pga bristande underhåll, systemstrul och personalbrist kommer det skapa mer frustration än resande. Överraskning är delat Trafikverk och en elmopedtrend.”

Kenneth Falk, försäljningschef och medgrundare av fordonspoolföretaget OurGreenCar: 

Kenneth Falk, OurGreenCar (i framsätet)
Kenneth Falk, OurGreenCar (i framsätet)Foto:Jack Mikrut


”I Sverige kommer kommunerna i en exponentiell utveckling härifrån börja arbeta med mobilitet både i nyproduktion- och befintliga bestånd på en väsentligt mer omfattande nivå än vad vi hittills sett. Vi tror också att den generella beställaren kommer vilja ha allt fler funktioner som rör delningsekonomiska funktioner från en och samma leverantör, vare sig vi pratar om bilpool, cykelpool och övriga delningstjänster. Fler tjänster under samma paraply helt enkelt, där enkelhet premieras, vilket vi redan börjat märka av som något bubblande.”

Christer Ljungberg, senior advisor på Trivector Traffic som han tidigare varit med och grundat och varit vd för:

Christer Ljungberg, Trivector.
Christer Ljungberg, Trivector.

”Har aldrig varit svårare än nu att veta vart vi är på väg. Digitaliseringen kommer att fortsätta att påverka transporterna radikalt. Delad mobilitet blir allt hetare. Och hållbarhet blir allt viktigare, trots att den nya regeringen fattat beslut som ökar utsläppen. Men kommuner och företag kommer att fortsätta vara drivande i frågan. Och om allt skall gå åt rätt håll i denna värld med så många snabba förändringar krävs samarbete, mellan olika aktörer, både offentliga och privata.”

Lars Strömgren (MP), nytt trafikborgarråd i Stockholms stad:

Lars Strömgren (MP)
Lars Strömgren (MP)

”Under 2023 kommer den politiska splittringen mellan staten och städerna att bli ännu tydligare. Redan nu ser vi hur regeringen steg för steg gör sorti från arbetet med hållbar mobilitet, genom avskaffad klimatbonus för elbilar och förslag om sänkt reduktionsplikt. Det gör att Stockholm och andra storstäder har ett större behov än någonsin tidigare av att växla upp omställningen av transportsektorn och visa det miljö- och klimatledarskap som regeringen saknar.”

Christina Moe Gjerde, Nordenchef för svenska elsparkcykeloperatören Voi:

Christina Moe Gjerde, Voi.
Christina Moe Gjerde, Voi.


”Under 2022 presenterade flera svenska kommuner ambitiösa klimatmål som kräver nytänk för att minska bilresandet. Här ser vi att delad mikromobilitet är en viktig pusselbit som vi vill erbjuda städer, men det är viktigt att de själva har en strategi för hur delade transporttjänster kan integreras smartare i samhället. Under 2022 upphandlade Gävle delad mikromobilitet som en del av sitt miljöstrategiska program. Min spaning för 2023 är att fler städer kommer omfamna liknande strategiska tillvägagångssätt.”

Klara Bergkvist, Sverigechef på Gomore, en tjänst som låter privatpersoner dela sina bilar med andra:

Klara Bergkvist, Gomore.
Klara Bergkvist, Gomore.


”2023 blir ett spännande år där vi förhoppningsvis kommer längre fram på resan mot ett mer hållbart transportsystem. Digitalisering, uppkoppling och delad mobilitet kommer vara nyckelfaktorerna till hur snabbt vi närmar oss hållbara transporter. Infrastrukturen kommer ställas på prov i samband med den ökade satsningen på elektrifiering. Lagstiftning och regelverk kommer också behöva utvecklas för att potentialen ska kunna bli verklighet, där våra politiker och den nya regeringen sitter på den stora makten. ”

Björn Öhman, mobilitetsexpert på analys- och teknikkonsultföretaget WSP:

Björn Öhman, WSP.
Björn Öhman, WSP.


”Med inflation, räntehöjningar och ökad osäkerhet om elpriset bör vi se en tillfällig inbromsning av elektrifieringstakten.

2023 blir också en återgång till ett nytt normalt efter pandemin – mycket av det vi trott har varit tillfälliga förändringar kommer att bli permanent i form av färre arbetsresor och kanske även en mer flexibel inställning till resande. Vi kommer att välja när och hur vi reser med mer omsorg och inte som tidigare ibland på slentrian

Kollektivtrafiken kommer att behöva hitta sin roll och sin finansiering när alla resor kanske inte kommer att komma tillbaka. 

Den stora överraskningen kommer inte att vara lika förvånande som vi tror. Jag vet inte vilken den är, men de åren har lärt oss att vi kan vara säkra på att framtiden är svårare än någonsin att förutspå så vad som helst kan hända.”


Andreas Schönström (S) kommunalråd med ansvar för teknik i Malmö:

Andreas Schönström (S)
Andreas Schönström (S)Foto:TT


”Delad mobilitet blir en del av kommuners planeringsverktyg. Inom några år utgör delade mobilitetstjänster en viktig del av städers trafiklösning och ger resenärer tillträde till mobilitet, utan att denne behöver äga ett fordon.

Elpriserna och slopad klimatbonus riskerar att minska efterfrågan på elbilar och bromsa klimatomställningen.

Inflationen och de höga drivmedelspriserna leder till ökat intresse för prisvärda resor, såsom kollektivtrafik och cykel.

Överraskningen: regeringen inser att man måste bygga ut stambanorna i Sverige. Det räcker inte med att lappa och laga. Det behövs mer kapacitet på spåren.”

Daniel Mohlin, vd för Inurba Mobility, som driver Stockholms lånecykelsystem:

Daniel Mohlin, Inurba.
Daniel Mohlin, Inurba.


”Under 2023 kommer vi se en fortsatt mognadsresa in mikromobiliteten och förhoppningsvis den första regionen som på allvar inkluderar mikromobilitet i form av lånecyklar i kollektivtrafiken. Datumet att hålla koll på är den 1a april då Stockholm eBikes utökas till 300 stationer och etableras i hela Stockholm med över 5.000 elcyklar.”

Kristoffer Tamsons (M), oppositionsregionråd Region Stockholm samt ordförande Svensk Kollektivtrafik. Tidigare trafikregionråd:

Kristoffer Tamsons (M)
Kristoffer Tamsons (M)Foto:Jonas Eng

”Att teknik slår politik kommer bli kännbart även för de som tror motsatsen. Vågar vi står transportsektorn på tröskeln till en strukturomvandling minst lika stor som den vi såg i industrin under 1990-talet. Gränserna mellan olika transportslag, mellan offentligt och privat, kommer fortsätta suddas ut. Möjligheten till skräddarsytt resande att öka. Vi kommer se data och AI revolutionera planering och drift. Potentialen för effektivisering och produktivitetsutveckling är stor om vi vågar ta steget.”

Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige:

Jessica Alenius, Drivkraft Sverige.
Jessica Alenius, Drivkraft Sverige.Foto:Jessica Gow

”Till följd av kriget har både elpriser och drivmedelspriser ökat kraftigt. Även det geopolitiska läget har förändrats. Frågan är vad som händer i ett geopolitiskt perspektiv när förbränningsmotorn ersätts med batterier. Vi flyttar makten från Ryssland och Mellanöstern till Kina? Från icke-demokratier till andra icke-demokratier.”

Emma Nehrenheim, miljö- och återvinningschef på Northvolt samt professor i miljöteknik:

Emma Nehrenheim, Northvolt.
Emma Nehrenheim, Northvolt.Foto:Joey Abrait

”2023 blir ett konsoliderande år på batterimarknaden, där mindre batteriaktörer som inte säkrat kunder eller startat produktion riskerar att få det tufft. Samtidigt fortsätter utvecklingen mot elektromobilitet i en ganska skoningslös takt, så för de större aktörerna kommer det fortsätta handla om att skala upp så snabbt som möjligt för att vinna marknadsandelar, men också att positionera sig med batterier som är ledande inom prestanda, kostnadseffektivitet och hållbarhet. Det är ett väldigt roligt race att vara med i.”

Mats Silfver, Sverigechef för Autolease:

Mats Silfver, Autolease.
Mats Silfver, Autolease.Foto:Jennie Kumlin

”Företagen håller i omställningen till grönt, och står för en väsentligt större del av nybilsförsäljningen. Förmånsbilen blir återigen mer förmånlig jämfört andra alternativ för den anställde. Ränteuppgång, inflations- och kostnadstryck planar ut och vi förnyar vår bilpark men köper sannolikt en aning mindre bil i storlek med ett batteri som räcker till det individuella mobilitetsbehovet. Hushållning med de resurser vi har, blir ett hetare ämne än någonsin. Laddinfrastrukturen byggs ut ännu snabbare och blir tillgänglig för alla i vårt avlånga land.”

Ödgärd Andersson, vd för Volvo Cars-ägda Zenseact:

Ödgärd Andersson, Zenseact.
Ödgärd Andersson, Zenseact.Foto:Patrik Olsson

”Konsolidering av EV-startups som inte har tillräckligt kapital för att ha råd att industrialisera en tillräcklig portfölj av bilar, och svårt att få nytt kapital i dagens bistra investeringsklimat. Fortsatt konsolidering bland sensor-startups, med en mognande marknad.

Nya mjukvaru- och elektronikarkitekturer börjar rulla på vägarna, med centraldator och mer avancerade sensorer som lidar som plattform för kommande generationer av ständigt växande och förbättrad mjukvara. Fokus hos slutanvändare flyttar från själva hårdvaruplattformen till de säkerhets- och upplevelseförbättringar som kommer i mjukvaran.”

Anna Kramers, forskare KTH, programdirektör för Mistra Sams:

Anna Kramers, KTH.
Anna Kramers, KTH.Foto:Amanda Lindgren

”Vi kommer att se en utbyggnad av laddinfrastrukturen i Sverige. Uppgången i elbilsförsäljningen mattas av på grund av regeringens slopade bidrag. Städerna går före i omställningen till en fossilfri transportsektor. Fossilbilar förbjuds att köra i stadsmiljö som till exempel i Gamla stan och delar av city i Stockholm. De rödgröna koalitioner som styr politiken i många städer inför miljöbilszoner. El-skotrar kommer att etableras i förorter som i kombination med kollektivtrafiken blir ett prisvärt alternativ till bilen. Projekt med självkörande bilar och drönare läggs ned.”

Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden:

Mattias Bergman, Mobility Sweden.
Mattias Bergman, Mobility Sweden.

”Elektrifieringen som är en global trend kommer att fortsätta även om de höga energipriserna och osäkerheten om elsystemet kommer att påverka försäljningen negativt. På personbilssidan och för lätta lastbilar ser vi att färre privatkunder väljer laddbart efter det att klimatbonusen togs bort. De långa leveranstiderna kommer att kortas något då bristerna på komponenter minskar, men är fortfarande i obalans. Antalet delningstjänster främst i storstäderna förväntas fortsätta att öka.”

Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil:

Daniel Odsberg, Kvdbil
Daniel Odsberg, Kvdbil

”2023 blir året som de begagnade elbilarna tar ännu mer mark på vår marknad. Tillverkarna har ställt om och tekniken är nu mogen nog för att inte bara locka early-adopters utan också en vanlig bilägare. Detta är väldigt tydligt för oss både när man ser till prisutvecklingen på begagnade elbilar, som går mot trenden och ökar i pris, samt att vi ser att allt fler söker efter elbilsmodeller såsom BMW i3, VW Passat GTE och Renault Zoe i vår bilhall. Med det sagt måste man ha med sig att försäljningen av begagnade elbilar och laddhybrider endast motsvarar 5 procent av den totala begagnatförsäljningen i Sverige i år. Men 2023 kommer det vara betydligt mer tror vi.”

Tommy Letzén, vd för Motorbranschens Riksförbund (MRF):

Tommy Letzén, MRF:
Tommy Letzén, MRF:

”Energifrågan kommer att vara central och vi kommer troligen se en mängd utspel från såväl regering som parter i branschen som vi inte sett tidigare för att möta en hållbar och ekonomisk gångbar mobilitet. Vi kommer att se helt nya allianser bildas även mellan branscher när nya ekosystem kommer att skapas. Vi kommer också att få se oväntade företag i branschen som väljer att avsluta verksamheten.”

Rickard Nordin (C), riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet:

Rickard Nordin (C)
Rickard Nordin (C)Foto:Janerik Henriksson/TT

”Det mest spännande tror jag blir att se utredningen om styrmedel för biodrivmedel och vad regeringen gör med den. Med höga elpriser och slopad miljöbilsbonus riskerar utvecklingen att bromsas. Det skulle kunna kompenseras av mer fokus på biodrivmedel och med större produktion i Sverige kan motviljan mot reduktionsplikten minska. Det hade onekligen varit välkommet!”

Susanné Wallner, tidigare näringslivschef i Mariestad som satsade på vätgas och bilpooler, numera vice vd i ett start-upbolag:

Susanné Wallner
Susanné Wallner

”Vart tar vi våra resurser och hur skall dessa fördelas är en ödesfråga för framtidens konsumtion. Här gäller det att ha koll på allt i ett system så fördelning, ekonomi och produktion hänger ihop. Det startup-bolag där jag är vice vd jobbar med en ny lösning för flöden och annat i produktionen som vi ska presentera nästa år.”

Mattias Lundgren, chef för Nio Sverige, kinesiskt elbilsmärke som bygger batteribytesstationer:

Mattias Lundgren, Nio.
Mattias Lundgren, Nio.

”2023 kommer att börja lite skakigt för elbilen på grund av en osäker omvärld och höga elpriser. Men det kommer också att bli året för elbilen när det svenska näringslivet på allvar kliver in i arbetet med att ställa om hela vagnparken till en mer hållbar och elektrifierad sådan.”

 Vi är övertygade om att våra Power Swap-stationer kommer att revolutionera sättet att resa långt med elbil – och attrahera förare som tidigare upplevt räckviddsångest på långresan. På sikt är vi öppna för samarbeten med andra elbilstillverkare med intresse i vår batteribytesteknik.”

Helena Gellerman (L), klimat- och trafikpolitisk talesperson för Liberalerna med ansvar för omställningen av transportsystemet:

Helena Gellerman (L)
Helena Gellerman (L)Foto:evelina carborn, Evelina Carborn

”Det osäkra energiläget med höga priser kvarstår under 2023 och påverkar person- och godstransporterna negativt. Andelen elbilar fortsätter att öka och fokus läggs på utbyggd laddinfrastruktur där du bor, arbetar och reser. Ökad produktion och sänkta priser ökar intresset för rena biodrivmedel. Flyget får ökad betydelse på grund av krisberedskap. Ökat fokus på fossilfria bränslen till flyg och sjöfart. Bromma bevaras.”

Charlotte Eisner, affärsutvecklingschef på Geelyägda utvecklingsbolaget Cevt:

Charlotte Eisner, Cevt.
Charlotte Eisner, Cevt.Foto:Press

”Efter några dagar på CES bekräftas vår bild av att Autonomi L2++ via L3 till L4 (nivåer av självkörning) introduceras och lanseras bredare. Och när du inte behöver ha fullt fokus på att köra öppnar det för många digitala tjänster i bilen: underhållning, kontorsutrymme och vård och hälsa. Mer artificiell intelligens och Augmented Reality (förstärkt verklighet) för att göra mobilitet säkrare, mer bekväm, energisnål, effektiv och underhållande. Delad och streamad mobilitet är en självklarhet för många fler och vi tar ytterligare steg mot ”peak-car”.”

 

LÄS OCKSÅ 40 experter: Trenderna som förändrade vårt resande 2022

Innehåll från DigipAnnons

Snabbväxande nätapoteket: ”Varumärkesskyddet sparar oss pengar, tid och huvudvärk”

Anna-Maria Rosenblom är marknadschef på Apotea.
Anna-Maria Rosenblom är marknadschef på Apotea.

Efter att ha vuxit snabbt i Sverige har Apotea nu siktet inställt på att bli Nordens största nätapotek. En av förutsättningarna är att varumärket har ett fullgott skydd.

– Det händer ibland att oseriösa aktörer försöker att kopiera oss och utnyttja vårt rykte. Då är det väldigt skönt att ha ett bra varumärkesskydd, säger Anna-Maria Rosenblom, marknadschef på Apotea.

Ansök om din varumärkesregistrering på mindre än 10 minuter här. 

När Apotea startade 2012 var det Sveriges första fullskaliga apotek som bara fanns på nätet. Sedan dess har företaget vuxit snabbt och haft stora framgångar både på apoteksmarknaden och inom e-handel i stort. 

– Vi förstod tidigt att det var viktigt att skydda vårt varumärke och anlitade en varumärkesbyrå. De hjälpte oss att registrera varumärket och rapporterade därefter eventuella intrång. Det fungerade okej, men om något hände och vi behövde agera så tickade kostnaderna iväg väldigt snabbt, säger Anna-Maria Rosenblom. 

Digitalt och effektivt  

2020 fick Apotea kontakt med Digip, som relativt nyligen hade lanserat en digital plattform där de samlat alla moment kring varumärkesskydd i en och samma process. Konceptet skiljer sig helt från det traditionella sättet att jobba med varumärkesskydd. Kunderna kan själva ansöka om att registrera sitt varumärke på den digitala plattformen. Genom att därefter teckna ett abonnemang får man också hjälp med det fortsatta arbetet med att bevaka och skydda varumärket.

– Vi bestämde oss för att gå över till Digip och det har funkat väldigt bra. Precis som vi är de digitala, snabba och effektiva och deras arbetssätt passar oss väldigt bra, säger Anna-Maria Rosenblom.

Digip har kartlagt de risker som är förknippade med Apoteas varumärke och övervakar proaktivt och löpande eventuella intrång. På så vis kan Apotea tidigt få en varningssignal om någon till exempel vill registrera samma eller ett närliggande varumärke.

– Det enda vi behöver göra är att kontrollera Digips bevakningsrapporter. Sedan har vi en dialog om det är något vi bör agera på. De handlar snabbt, vilket gör att det hittills har räckt med mindre insatser för att stoppa intrång. Deras juridiska rådgivare och varumärkesexperter finns dessutom alltid där när vi har funderingar. De är duktiga på att guida oss rätt – utan att det för den skull blir dyrt. De är generösa med experthjälp. Det gör att vi inte bara sparar tid och pengar, utan även en massa huvudvärk. 

Växer i Norden och breddar skyddet

I november 2022 meddelade Apotea att företaget expanderar i Norden genom att investera i redan etablerade Apomera i Finland och Apotera i Norge. I grannländerna har utvecklingen av nätapotek inte kommit lika långt och nu ser Apotea möjligheten att göra samma resa där som i Sverige. På så vis hoppas man bli inte bara Sveriges största nätapotek utan även Nordens. 

– Nu när vi går in i nya länder tittar vi också på hur vi ska bredda vårt varumärkesskydd. Då känns det tryggt att veta att Digip har kompetens kring vad som gäller i såväl i Norden som övriga Europa, säger Anna-Maria Rosenblom. 

Sök gratis om ditt varumärke är tillgängligt för varumärkesregistrering. 

 

Mer från Digip

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Digip och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera