1515
Annons

30 experter: Överraskningarna som kommer omforma vår mobilitet 2022

2021 var ett laddat år i dubbel bemärkelse där elektrifieringen tog fart och nya resevanor satte sig. Mycket talar för att 2022 blir än mer spännande inom transportområdet. Det bubblar kring nya tjänster, självkörning, digitala valutor, komponentbrist, biodrivmedel och laddlösningar.

Vad blir egentligen de stora överraskningarna i år?

Dagens Industri lät 30 av Mobilitets-Sveriges mest inflytelserika profiler förutspå året som ligger framför oss.

Vad tar mobiliteten vägen 2022? Di lät 30 experter spå in i framtiden.
Vad tar mobiliteten vägen 2022? Di lät 30 experter spå in i framtiden.

 

Martin Lundstedt
Martin LundstedtFoto:Thomas Johansson/TT

Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen som tillverkar lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner mm.

”Omställningen kommer accelerera ytterligare. Vi kommer fortsatt se hur starka partnerskap formas för att ta sig an olika delar av av omställningen. Den stora överraskningen tror jag kan bli med vilken hastighet vi ser kundefterfrågan på de elektrifierade fordonen öka i takt med att utbudet breddas.”

Lone Fønss Schrøder.
Lone Fønss Schrøder.Foto:Volvo Cars

Lone Fønss Schrøder, vice styrelseordförande i Volvo Cars och vd för blockkedjebolaget Concordium:

”Den nuvarande trenden med mer gröna konsumenter, elektrifiering, övergång från ägande till mer flexibla användarmodeller och biltillverkare som har direktrelation med kunderna kommer bara att öka 2022. 

Det är avgörande att agera på ett datadrivet sätt för att vara lönsam och effektiv inom mobilitetsområdet. Företag som gör det innovativt och möter kundens efterfrågan har en betydande fördel.

Den nya plattformsekonomin med hållbar blockkedjeteknik är superintressant. Kanske kommer den att finnas i varje bil och göra det möjligt att dela data mellan olika aktörer och uppfylla visionen där varje bil kan interagera direkt och använda digitala valutor för laddning, vägavgifter, service och skattebetalningar.” 

LÄS OCKSÅ: 30 experter: Det här var de största trenderna inom mobilitet 2021

 

Mats Qviberg.
Mats Qviberg.Foto:Joey Abrait

Mats Qviberg, finansman med investmentbolaget Öresund som bland annat är storägare i börsnoterade bilhandelskedjan Bilia:

”Uttrycket ”The trend is your friend” passar bra. Det vi har sett under fjolåret kommer att fortsätta. Som förändrade resvanor. Vi kommer hellre resa i egen bil i Sverige än boka långväga resor om det innebär massa tester och att man ska bära munskydd. Elbilstrenden förstärks samtidigt som de höga elpriserna kommer att slå mot folks disponibla inkomst. Elräkningen får till och med mig att baxna. Investeringsmässigt ser lastbilsbolagen Volvo och Traton billiga ut på pappret, men fortsätter komponentbristen får de problem när de inte kan leverera. Någon överraskning vågar jag mig inte på. Definitionen på svart svan är att man inte kan förutse den. Det blir bara en killgissning och det känns inte rätt.”

Ödgärd Andersson.
Ödgärd Andersson.Foto:Patrik Olsson

Ödgärd Andersson, vd för Volvo Cars-ägda mjukvarubolaget Zenseact som utvecklar system för förarstöd (ADAS) och för autonom körning (AD):

”Bilar blir alltmer definierade av sin mjukvara med frekventa uppdateringar over-the-air, vilket är en stor möjlighet att kontinuerligt förbättra säkerheten och upplevelsen under hela bilens livslängd. Affärsmodellerna kommer följa efter, till exempel blir uppdateringarna tillgängliga som prenumerationer. Samarbeten mellan tech- och fordonsbranschen kommer att fortsätta breddas och spektrat av aktörer i ekosystemet kommer att expandera.

Lagstiftningen behöver följa med och utvecklas för att potentialen ska kunna bli verklighet. De mer progressiva städerna och staterna i världen kommer att profilera sig genom att aktivt arbeta fram det ramverk som krävs för AD.

2022 blir året då vår nya mjukvara OnePilot lanseras på marknaden i Volvo Cars nästa generations plattform, inklusive Polestar. Hårdvaran är standard så att man kan välja att uppgradera till självkörande mjukvara när det finns tillgängligt i ens område.”

Helen Axelsson.
Helen Axelsson.Foto:OKQ8

Helen Axelsson, chef för företagsförsäljning på drivmedelsbolaget OKQ8:

”Fortsatt satsning på elektrifieringen och utbyggnad av laddinfrastrukturen, där vi accelererar det som blir Sveriges största nätverk av supersnabbladdare. Men även en allt större efterfrågan på mer hållbara alternativ inom flytande drivmedel, från såväl personbilar som tyngre transporter. HVO100, en förnybar diesel som sänker utsläppen markant, ser vi ett ökande intresse för. Glädjande nog tror jag att allt fler aktörer inom tung industri och byggbranschen i allt större grad övergår till förnybara flytande drivmedel för att minska sitt klimatavtryck.  

 Den 1 januari 2022 ökade reduktionsplikten, det vill säga inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel. De nya nivåerna från årsskiftet är 7,8 % för bensin och 30,5 % för diesel. Det är goda nyheter för det innebär att utsläppen från fordonstrafiken minskar. Dock finns det en stor osäkerhet kring framtida skattebefrielse och hur höginblandade drivmedel ska hanteras, inom eller utanför reduktionsplikten.”

Christian Levin.
Christian Levin.Foto:Jack Mikrut

Christian Levin, vd och koncernchef för lastbilstillverkarna Scania och Traton, som är Volkswagens division för tunga lastbilar och bussar:

”Vi fortsätter att fokusera på elektrifieringen och för att få den att ske ännu snabbare behöver vi få till ett meningsfullt pris på koldioxid som verkligen speglar kostnaden för miljön. Det vore en bra överraskning! Subventioner för fossila bränslen måste bort och istället bör stöd riktas till företag och branscher som vill röra sig snabbare mot hållbara lösningar. Det kan till exempel vara genom att ta bort regulatoriska hinder och inrätta snabbare beslutsprocesser.”

Dennis Nobelius.
Dennis Nobelius.Foto:Patrik Olsson

Dennis Nobelius, operativ chef på elbilstillverkaren Polestar:

”Riktningen är otvetydig. Elbilar. Hållbarhet. Under 2022 ser vi en ökad kunskap och insikt om att elbilar verkligen levererar nollutsläpp under användarfasen när de laddas med grön el. Vi ser också ökade krav från konsumenter att öppet deklarera miljöpåverkan för bilar.

Den stora överraskningen blir när politiker följer Norges och Sydkoreas goda exempel och förbjuder försäljning av nya fossilbilar redan om några år eller följer Stuttgarts exempel på att skapa lågutsläppszoner, eller ännu hellre nollutsläppszoner. Allt för att accelerera skiftet mot bilar med nollutsläpp.”

Daniel Helldén.
Daniel Helldén.Foto:Jack Mikrut

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholm:

”Omställningen till utsläppsfria fordon accelererar, både till följd av större medvetenhet om hur enkel frågan om laddinfrastruktur är och en snabb innovationstakt på batteriområdet. Stockholm går här före inom laddinfrastrukturen. Bromma flygplats, vars remiss om avvecklingen just avslutats, kommer sakta men säkert börja lägga ned sig själv som en effekt av corona och den allmänt spridda förståelsen av flygplatsens utmätta tid. 

Som den stora överraskningen 2022 kommer vi få se realistiska prov med persondrönartrafik i bland annat Stockholm, en ny trend som kommer vända upp och ned på vår förståelse av transportsystemen.”

Anna Haupt.
Anna Haupt.Foto:Margareta Bloom Sandebaeck

Anna Haupt, Industrifonden, tidigare chef för självkörande fordon på Nevs:

”Jag blev kallad mobilitetsaktivist häromdagen av en kollega här på Industrifonden. Tog då tillfället i akt att förklara för honom att den enorma transformation som bilindustrin nu genomgår och har framför sig, dels behöver eldsjälar som förändrar branschen inifrån, men det behövs också ett tryck på bilindustrin utifrån, från användare, start-ups och lagstiftare, men också från kapitalet, som jag nu representerar. Utvecklingen av självkörande fordon gör framsteg i Asien och USA. Jag kommer att kasta pengar efter det svenska bolag som presenterar framtidens lösning för Europa 2022. Om det händer blir jag glatt överraskad.”

 

Rickard Bröms
Rickard Bröms

Rickard Bröms, grundare och vd på svenska elfordonsstartupen Vässla:

”Personligen så tror jag att abonnemang blir de kommande årens stora grej. Elcykeln som produkt är validerad hos marknaden liksom abonnemang som affärsmodell genom exempelvis Spotify och Netflix.

Kombinationen kommer att låsa upp ett segment som tidigare ej varit särskilt närvarande i elcykelsegmentet, men som däremot är tunga användare av scootersharing. Nämligen de unga.

I takt med att scootersharing blir begränsad så kommer det uppbyggda behovet spilla över på elcykel-abonnemang, som kommer att accelerera industrin genom att inkludera Millenials, Gen Z och Tiktokarna.

En annan stor trend är att fler och fler kommer att producera både fordon och batterier i EU snarare än Asien. Höjda logistikkostnader och allmän riskminimering kommer att driva detta.”

Stefan Ytterborn.
Stefan Ytterborn.

Stefan Ytterborn, grundare och vd, elmotorcykeltillverkaren Cake:

”Förvånansvärt många städer, vid sidan av Paris-initiativet med att stänga innerstan från biltrafik, kommer att följa efter för en renare, mindre bullrig, säkrare, tillgängligare och trivsammare stadsmiljö utan trafikkaos.”

Sten Forsberg.
Sten Forsberg.Foto:Evelina Carborn

Sten Forsberg, chef Volkswagen Personbilar Sverige:

”Förutom en fortsatt ökad försäljning av renodlade elbilar kommer vi sommaren 2022 få en debatt om laddmöjligheterna när en stor skara nyblivna elbilsägare ska ut på sommarvägarna och den svenska landsbygden. Förhoppningsvis blir det är en konstruktiv debatt som leder till ökat tempo i utbyggandet.”

Robert Falck.
Robert Falck.Foto:Bo Håkansson, Bilduppdraget

Robert Falck, vd Einride som utvecklar och tillverkar eldrivna och autonoma transportlösningar:

”Vi kommer att se en otrolig acceleration i elektrifieringen av det kommersiella transportsystemet. Därmed kommer också behovet av nya, digitala arbetssätt och modeller att öka kraftigt. Det räcker inte att förstå detta, det krävs också konkret handling på en nivå som många kommer att ha svårt att förlika sig med. Man hör ofta mantrat ”Vi vill inte bli nästa Kodak”. Det vi ska komma ihåg är att Kodak hade full koll på vad som hände runt dem, men de kunde ändå inget göra förrän det var försent.”

Karin Ebbinghaus.
Karin Ebbinghaus.Foto:Ingemar D Kristiansen

Karin Ebbinghaus, vd för Lundabolaget Elonroad som tillverkar teknik för elvägar:

”Omställningen har skett gradvis och snart plötsligt! Nästa år kommer ketchupeffekten när många olika aktörer vågar investera i nya typer av laddlösningar. Så överraskningen kommer snarare att vara hur många samtidiga initiativ som kommer rullas ut snarare än att det händer. Många industriella aktörer förstår värdet av att vara först på bollen och att se positivt på hur ny teknik kan hjälpa till att minska utsläppen!”

Jan Hellåker.
Jan Hellåker.Foto:Robin Aron

Jan Hellåker, styrelseordförande för det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden som driver utvecklingen mot hållbara mobilitetslösningar:

”Förhoppningsvis kan vi med hjälp av smart teknik landa i ett hållbart sätt att ta tillvara på fördelarna med mikromobiliteten i städerna, detta är en av Drive Swedens prioriteringar för året. Ett förslag på ny svensk lagstiftning för självkörande fordon och geostaket-tillämpningar förväntas träda i kraft vid halvårsskiftet. Det kommer att betyda mycket, både för utvecklingen mot hållbar mobilitet och svensk konkurrenskraft.”

Josephine Adorelle.
Josephine Adorelle.Foto:Evias

Josephine Adorelle, vd för cleantechbolaget Evias som tillverkar teknik för elvägar:

”Vi hoppas på prisvärda lösningar för tunga elfordon, nya märken som lanseras och konkurrerar med de som tillverkar el-lastbilar i dag. Bonus malussystem för tyngre transport vore även mycket önskvärt – i dag är prislappen på tok för hög för att transportbolagen ska kunna ta investeringskostnaden för en stor el-lastbil.  

För elvägar ser vi närmast fram emot att få se vilka företag som klarar första kvalificeringsgrunden i upphandlingen av Sveriges första permanenta elväg. Vi bör ha ett svar senast i april 2022 från Trafikverket.

En stor (positiv) överraskning skulle vara om ett politiskt parti tog upp elvägar som en möjlighet att elektrifiera landsbygden och skapa jobbtillfällen med denna nya teknik.”

Sven Hunhammar (till höger).
Sven Hunhammar (till höger).Foto:Janerik Henriksson/TT

Sven Hunhammar, måldirektör Trafikverket och statlig utredare för Utfasningsutredningen:

”Trenden med allt snabbare elektrifiering av fordonsflottan kommer att ta ytterligare fart 2022 och förhoppningsvis löses mycket av industrins komponentbrister så att kunderna kan få sina elfordon. Vi kommer också att se fortsatt snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen. Som överraskning hoppas jag på flera nya produktionsanläggningar för förnybara drivmedel med hållbara råvaror. De kommer att behövas under lång tid, inte minst i delar av transportsektorn som inte kan elektrifieras.”

Karolina Isaksson.
Karolina Isaksson.Foto:Privat

Karolina Isaksson, senior forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, samt adjungerad professor vid institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH:

”Min förhoppning är att 2022 blir ett år då samtliga politiska partier tar nya steg i att formulera transportpolitik som har kapacitet att minska utsläpp av växthusgaser tydligt och snabbt. Det är bråttom att få igång åtgärder som svarar mot både klimatmål och andra hållbarhetsmål, och som även beaktar rättvisefrågor. För att klara detta behöver man se bredare än till endast transportsektorn, och jobba sektorsövergripande på både lokal, regional och nationell nivå. Den stora överraskningen handlar om att den regering som tillträder i höst väljer att inrätta en medborgarpanel som stöd i att utforma fler förslag på klimat- och hållbarhetsområdet.”

Carl-Magnus Norden.
Carl-Magnus Norden.Foto:Enrique Gaya

Carl-Magnus Norden, Grundare och styrelseordförande, ellastbilstillverkaren Volta Trucks:
”Fler städer kommer att följa Paris och förbjuda diesel.”

 

Blerta Hoti
Blerta HotiFoto:Jesper Hallén

Blerta Hoti (S), kommunalråd och ledamot i trafiknämnden i Göteborg:

”Att politikerna börjar sätta ner foten kring elsparkcykelkaoset. De kommer vara ett komplement till andra trafikslag även i fortsättningen, men bristen på regleringar skapar problem. Utöver den förfulning, trafikskador och den försämrade framkomlighet för andra trafikanter felparkeringar leder till, har vi nyligen haft problem i Göteborg där snöröjningen försenats med cirka två timmar på grund av elsparkcyklar mitt på gatan.”

Helena Gellerman.
Helena Gellerman.Foto:Evelina Carborn

Helena Gellerman, klimat- och trafikpolitisk talesperson för Liberalerna:

”Sjöfartens klimatomställning får ökat fokus och vi ser fler innovationer inom flyget. Försäljningen av laddbara personbilar kommer att överstiga antalet sålda fossildrivna bilar, och kraven på utbredd laddinfrastruktur ökar dramatiskt – både vid bostaden, arbetet och publikt.

Försäljningen av ellastbilar tar fart.

Elpris och elskatt blir en stor valfråga kopplat till privatekonomin, landsbygdens transporter och klimatet.

Regeringen överraskar genom att skrota 2021 års initiativ att lägga ner Bromma.”


Gunnar Lindberg, vd, Nordic Mobility R&I, tidigare avdelningsdirektör VTI och direktör för Transportekonomiskt institut i Oslo:

”Automatiseringen kommer fortare än vad vi trodde 2021. Autonoma bussar, lastbilar och personbilar kommer vi att kunna möta då och då i trafiken. Affärsmodellerna för att erbjuda ny rörelsefrihet kommer att börja klarna där elsparkcyklarna bara är en komponent. Om vi och vår transportpolitik är förberedda för utvecklingen blir tydligt under hösten 2022.”

Mattias Bergman.
Mattias Bergman.

Mattias Bergman, vd för Bil Sweden, svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar:

”Komponentbristen kommer fortsatt störa produktionen troligen fram till sommaren 2022. Omställningen mot elektrifieringen fortsätter där personbilarna kommit längst tillsammans med bussar i stadstrafik, men nu tar även marknaden för elektriska lätta lastbilar fart likaså utrullningen av tunga ellastbilar.

Hastigheten i omställningen styrs till stor del från Bryssel där EU:s klimatagenda styr och det stora lagstiftningspaketet, Fit for 55, kommer att ha en stor påverkan för branschen. Viktigast är att ökade CO2-krav för nya fordon följs av lika höga krav på utbyggnad av laddinfrastruktur.”

Maria Schnurr.
Maria Schnurr.Foto:Rise


Maria Schnurr, senior forskare inom mobilitet på det statliga forskningsinstitutet RISE:

”Vi såg en fortsatt förändring av våra resvanor i och med pandemin. Inte ett tillbaka till det gamla normala, utan det ”nya” normala utvecklade sig framför våra ögon: Ett minskad resande överlag, mindre och förändrat kollektivresande, mer aktiv mobilitet, och på vissa ställen – men långt ifrån överallt – ökad biltrafik.

Årets hetaste tema var såklart elsparkcyklarna och kommunernas kamp för att hitta sätt att hantera dem. Elsparkcyklar är här för att stanna, efterfrågan är tydligen stor. Men att få bort stöket och risker blir den stora utmaningen framöver.”

Andreas Schönström.
Andreas Schönström.Foto:TT

Andreas Schönström (S), Kommunalråd Malmö:

”Att samlad mobilitet som tjänst börjar slå igenom brett. I Berlin har tjänsten Jelbi, som drivs av det regionala kollektivtrafikbolaget, lyckats samla tolv aktörer med 45.000 fordon av olika slag. Tjänsten är en stor framgång. I Malmö har vi förberett i två år för samma typ av tjänst och drar nu igång tillsammans med Skånetrafiken med sikte på att bli Europas smartaste trafikstad. Kollektivtrafikens övergång till renare transporter har glädjande nog fortsatt under pandemin.”

Christer Ljungberg.
Christer Ljungberg.

Christer Ljungberg, VD för konsultbolaget Trivector som bland annat erbjuder konsulttjänster inom hållbara transporter:

”Under 2022 startar utbyggnaden av nya nattågslinjer över hela Europa. En av de första är den svenska linjen Stockholm – Hamburg. Österrikiska ÖBB kör redan flera sträckor över Europa, och flera andra länder startar också nya internationella linjer.

Elektrifiering av biltrafiken kommer att fortsätta. Och överraskningen blir att EU med sitt Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) kommer att kräva att det blir möjligt att betala laddningen med vanligt kreditkort.”

Lukas Samuelsson.
Lukas Samuelsson.

Lukas Samuelsson, General Manager i Norden på elscooter-operatören Tier.

”Vi ser framför oss att fler mikromobilitetsaktörer kommer att transformeras till att bli multimodala likt Tier och således erbjuda en bredare portfölj av tjänster.  Förhoppningsvis får vi under nästa år även en bredare och mer nyanserad debatt som kan mynna ut i konstruktiva förslag med utgångspunkten att samhället ser mikromobiliteten som en tillgång i ett hållbart urbant samhälle och vars regler ställer både miljömässiga och sociala krav. Tydliga krav om till exempel trafiksäkerhet, hållbarhet och goda arbetsvillkor.

Vi behöver dock få en än bättre ordning och reda på gatorna och ser därför mycket positivt på att Stockholm stad avser reglera marknaden med en så kallad koncessionsupphandling under hösten 2022 med städer såsom Paris, Lyon och London som förebilder. Vi har länge drivit på för mer reglering och tydligare kravställan för att främja seriösa aktörer och samtidigt lösa många av de utmaningar vi ser i Stockholm och i andra städer. Vi hoppas därför att fler städer följer Stockholms exempel och initierar upphandlingar under 2022.”

Magnus Engerwall.
Magnus Engerwall.

Magnus Engerwall, vd, Imove som erbjuder prenumerationer på elbilar:

”2022 blir året då beteendeförändringen mot elbilsanvändnande tar fart. Elbilen kommer sakta börja bli mainstream och det kommer vara mycket förvirring och utbildning på vägen (exempel med ”bilar stannar på E6-an”-artikeln här om veckan). Stora överraskningen blir Nio och Xpengs lanseringar i Sverige då vi kommer få ställa oss frågan om kinesiska elbilar är någonting för oss här uppe i Norden.”

Tommy Letzén.
Tommy Letzén.

Tommy Letzén, vd för branschorganisationen för bilhandeln och bilverkstäderna MRF (Motorbranschens Riksförbund):

”Osäkerheten i leveranserna fortsätter vara stora och kommer få större konsekvenser än under förra vågen av Covid. Kina har skaffat sig en position där man styr mycket över världens råvaror. Under året kommer kinesiska märken ta 3-5 procent marknadsandel med en start från noll.

Valrörelsen kommer fortsatt handla om el-kapacitet och laddinfrastruktur men också olika framtida modeller för beskattning av fordonsägare. Ingen finansminister vill missa de 60 miljarder som årligen kommer via skatter på fossila bränslen.

Vi kommer se fler konsolideringar men också tydliga inspel från techgiganterna. Apple, Google och Amazon kommer alla att tränga djupare in i den traditionella bilindustrin och försöka ta över kundrelationen och till och med skapa egna tillverkande fabriker som Rivian är exempel på.”

Rickard Nordin.
Rickard Nordin.

Rickard Nordin, Klimat- och Energipolitisk talesperson för Centerpartiet:

”Den största överraskningen 2022 hade varit om EU-kommissionen äntligen hade insett att hållbara biodrivmedel är en del av transportsektorns omställning. Kraven som kommer med de nya lagstiftningarna från EU kan faktiskt öppna den dörren om regeringen är på alerten. Elbilsförsäljningen slår nya rekord och en ny regering med Centerpartiet vid klimat- och energirodret ser till att snabbt förbättra för såväl laddstolpar som konvertering av befintliga fordon och inför dessutom en skrotningspremie.”

Jakob Lagercrantz.
Jakob Lagercrantz.Foto:Malin Jochumsen

Jakob Lagercrantz, VD, grundare & ansvarig Bil- och Bränsle på 2030-sekretariatet som organiserar ett 80-tal partners i arbetet för att ställa om transportsektorn till 2030 i linje med Klimatlagens sektorsmål:

”Jag tror att debatten om förnybara lösningar för transportsektorn kommer att sansa sig. Det handlar inte om el eller biodrivmedel, det handlar om båda tillsammans med biogas, vätgas och nya drivmedel i enad front mot de fossila.

Men samtidigt ökar konkurrensen mellan länder i takt med att efterfrågan på både elfordon och biodrivmedel ökar. Produktionen har inte hunnit öka – detta skapar oro.

Prishöjningar på biodrivmedel kommer att starta en ny debatt, tyvärr slinker de fossila förbi utan granskning.”

Bluetooth ska hjälpa förare att upptäcka faror i trafiken

Den amerikanska biljätten Ford jobbar på att ta fram en app som varnar bilförare om det finns fotgängare eller cyklister i närheten. Det skriver nyhetssajten Techcrunch.

Foto:Dmitry Rukhlenko

Den nya appen kommer att fungera med Fords senaste infotainmentsystem och fungerar så att den känner av andra mobiltelefoner i direkt närhet till fordonen. Systemet kan sedan beräkna potentiella risker och ge varningar till föraren. Tekniken har, enligt Ford, också andra potentiella användningsområden, som att upptäcka byggarbetsplatser och byggnadsarbetare.

”De fordon som redan har Fords Co-Pilot360-teknologi kan upptäcka och hjälpa till att varna förare för fotgängare, cyklister, skoterförare och andra trafikanter - och till och med bromsa om förarna inte reagerar i tid”, säger Fords forskningschef Jim Buczkowski i ett uttalande.

Till skillnad från exempelvis kameror och radar kan tekniken som används, Bluetooth Low Energy, även känna av vad som finns bakom byggnader och andra hinder. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera