Annons

2030-målet i farozonen – långa körsträckor och hög bränsleförbrukning bromsar

Transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent från år 2010 till år 2030. Det säger klimatlagen. Men för att nå dit måste koldioxidutsläppen snabbt börja minska.

”Det börjar verkligen bli bråttom”, säger Per Östborn som skrivit rapporten Gröna kommuner på väg 2019.

Solna kommun har nått längst i Sverige vad gäller minskning av utsläpp jämfört med 2030-målet visar en rapport som Per Östborn, Gröna bilister, tagit fram.
Solna kommun har nått längst i Sverige vad gäller minskning av utsläpp jämfört med 2030-målet visar en rapport som Per Östborn, Gröna bilister, tagit fram.Foto:TT & Mi Lennhag

 

Vi behöver snålare bilar och köra färre kilometer för att sänka koldioxidutsläppen från trafiken. Problemet är att den genomsnittliga förbrukningen hos nya bilar ökar, ett resultat av en stark suvtrend samt en övergång från diesel till bensin.

Nästa bekymmer är att den genomsnittliga körsträckan per person inte heller minskar totalt sett. I storstadsområdena syns en viss minskning, som dock vägs upp av att körsträckorna på landsbygden ökar, enligt rapporten ”Gröna kommuner på väg 2019”, från Gröna Bilister.

Så är det då realistiskt att nå klimatlagens mål om en 70 procentig minskning av klimatpåverkan från transportsektorn till 2030?

”Det är fortfarande realistiskt. Men det börjar verkligen bli bråttom att få fart på utvecklingen för att minska beroendet av fossila bränslen. Som jag ser det når vi snart en brytpunkt, händer det ingenting drastiskt inom ett–två år så är det för sent”, säger Per Östborn som skrivit rapporten.

Ökningen av laddbara bilar i nybilsförsäljningen är kraftig, men än så länge inte kraftig nog för att koldioxidutsläppen ska minska i tillräcklig takt.

”Försäljningen accelererar men vi tror inte att vi kan förlita oss på den utvecklingen för att nå 2030-målet. Vi måste också se att trenden med ökade utsläpp från bilar med förbränningsmotor bryts. Och rent allmänt behöver vi färre kilometer på våra vägar, Trafikverkets analys utgår från att det krävs en minskning med 10–20 procent.”

Hur ser du på möjligheten med alternativa bränslen?

”Där ser vi en stor potential och utvecklingen skulle kunna gå snabbare. Att byta till alternativa bränslen är också ett sätt för glesbygdsbor som är beroende av bilen att bidra till omställningen.”

Ett flertal kommuner har investerat i laddning för elbilar, men enligt Per Östborn finns det vita fläckar som försvårar för elbilismen.

”Enligt våra siffror finns det till exempel etanolpumpar i över 90 procent av Sveriges kommuner medan laddstationer bara finns i omkring hälften av kommunerna. Utvecklingen går fort, men jag tror att man behöver göra extra insatser i glesbygdskommuner för att göra elbilen praktisk i hela landet.”

När det gäller det kollektiva resandet visar rapporten på en liten ökning, men det är främst koncentrerat till storstadsområdena.

”Man kan inte kräva lika mycket av Sorselebor som av Stockholmsbor till exempel. De senare har betydligt större förutsättningar att ställa bilen. Av Sveriges storstadsbor har 97 procent gångavstånd, kortare än 500 meter, till en hållplats medan bara hälften av befolkningen i landsbygdskommunerna har det”, säger Per Östborn.

Rapporten visar också att det finns stora skillnader i resandet mellan olika län, där till exempel Kronoberg och Halland lyfts fram som goda exempel med en kraftig ökning av kollektivresorna. På kommunnivå är skillnaderna också stora, i Jönköping åker folk med bil i 68 procent av resorna och i Uppsala 37 procent.

”Jag vill tolka de här skillnaderna som att det finns stor potential till förbättring och att det spelar stor roll hur attraktiv kollektivtrafiken på olika ställen är.”

Enligt rapporten har transportsektorns klimatpåverkan minskat med 18 procent sedan 2010. Nu är det snart bara 10 år kvar att åstadkomma återstående minskning för att nå totalt 70 procent.

”De två stora orosmolnen är att körsträckorna inte minskar och att bilarna drar mer och har högre koldioxidutsläpp. Nu måste alla möjligheter bejakas, vi ska inte låta de goda exemplen slåss mot varandra. För att minska beroendet av fossila bränslen behövs elbilar och förnybara bränslen samtidigt”, säger Per Östborn.

 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera