ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Svenska kraftnäts generaldirektör: "Fasa ut subventionerna”

  • MITT I KRAFTFÄLTET. Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg kom till myndigheten efter flera decennier i politiken. ”Det blir nog en bok så småningom”, säger han. Foto: Amanda Lindgren

Subventionerna till förnybar el har gjort sitt och borde fasas ut, anser Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.
”Vindkraften har börjat konkurrera ut sig själv”, säger han och funderar på att skriva en bok där han bland annat ifrågasätter Fredrik Reinfeldts historieskrivning.

När Mikael Odenberg sammanfattar erfarenheterna av sina snart nio år på Svenska kraftnät, blir bilden tämligen ljus. Sverige kommer att klara framtidsutmaningarna, men de kringelkrokar som politikerna har skapat när de stakat ut vägen kommer att kräva sitt pris.

Hur ser du på energiöverenskommelsen?
”Det är bra att man har sorterat ut förutsättningarna för kärnkraften. Tidigare hade man ålagt kärnkraftsproducenterna att investera i omfattande säkerhetsuppgraderingar och samtidigt lagt på dem en effektskatt som gjorde samma investeringar omöjliga. Man talade med två tungor och då måste man göra något åt det.”

En kritik mot energiöverenskommelsen är att den leder till ökat elöverskott.
”Subventionerna till förnybar el har varit framgångsrika genom att de bidragit till en utbyggnad, vilken har lett till sjunkande produktionskostnader. I det läget borde man börja fasa ut subventionerna, eftersom de självfallet stör marknaden. Trots det ska vi nu subventionera in ytterligare vindkraft i ett redan stort elöverskott.”

”Det nya subventionspaketet är dessutom feltajmat. Den vindkraft som nu kommer att subventioneras in blir gammal och behöver fasas ut ungefär samtidigt med kärnkraften.”

Du återkommer ofta till värdet i att elproduktion är planerbar.
”Väderberoende elproduktion kan lämna stora bidrag, men gör det ofta vid fel tillfälle. De facto har vindkraften börjat konkurrera ut sig själv. När det blåser trycks el-priserna ned och då blir det inte bättre av att man subventionerar in ännu mer vindkraft.”

Mikael Odenberg var med på 1990-talet när energimarknaden avreglerades, bland annat som ledamot i den då aktuella energikommissionen.

”Avregleringen blev en stor framgång, men den värdesätts inte så mycket av den stora allmänheten av det enkla skälet att man inte märker av den. Politikerna skar emellan och höjde elskatterna i stället.”

I dag är elmarknadsmodellerna i kris nästan överallt i världen. Mikael Odenberg efterlyste tidigt en elmarknadsmodell 2.0.

”Ett bekymmer är att den nuvarande marknadsmodellen sätter en otillräcklig prislapp på kapacitet eller flexibilitet i elsystemet. Det är svårt att se att marknaden kommer att kunna leverera det tillskott av planerbar elproduktion som vi kommer att behöva på sikt när kärnkraften fasas ut.”

”Marknadsaktörerna behöver också ges starkare incitament att uppträda på ett sätt som stöttar systemet i dess helhet. Det kan gälla sådant som att handeln sker närmare drifttimmen, hur reglerkraftmarknaden fungerar, villkoren och incitamenten för balansansvariga eller hur marknader för systemtjänster organiseras.”

Högtidstalen i energibranschen handlar ofta om att lösa problemen genom integrering av elnäten mellan länderna, men Mikael Odenberg konstaterar att de planerna samtidigt är starkt beroende av nationella beslut. I dag är särskilt Tyskland en gossen Ruda genom att stänga sina utlandsförbindelser när omvärldskonkurrensen drabbar de egna elproducenterna.

”Om tyskarna inte klarar att öka kapaciteten söderut i sitt nationella nät, är det ingen vits med att vi bygger Hansa Power Bridge”, säger han.

Under sina år på Svenska kraftnät har Mikael Odenberg fördubblat antalet medarbetare och ökat investeringarna med en faktor tio.

”Vi har lyckats bra med generationsväxlingen. Det fanns en oro för att den unga generationen skulle ha svårt att ta över efter den fyrtiotalistgeneration som i hög grad byggde dagens elsystem. Men kompetensen och entusiasmen hos de unga är imponerande.”

Har dina uppdragsgivare, politikerna, hängt med lika bra?
”Vad svarar man på den frågan (skrattar). Regeringen har varit tydlig mot Svenska kraftnät utan att vara klåfingrig. Jag har haft ett utmärkt samarbete med tre kloka energiministrar. Och vi har fördelen att vara på armlängds avstånd från dagspolitiken.”

Mikael Odenberg är glad åt att slippa vissa av inslagen i politikerlivet.

”Det är lite tröttande hur partierna byter manuslappar med varandra när de växlar från regeringsställning till opposition och vice versa. Till exempel ska alliansen nu plötsligt stoppa Nord Stream 2, trots att alliansen i regeringsställning kom fram till att det inte fanns havs- eller folkrättsliga möjligheter att säga nej till Nord Stream 1.”

Mikael Odenberg har omprövat sitt tidigare beslut att inte skriva någon bok om sitt politikerliv.

”Det blir nog en bok så småningom. Inget väldigt djupsinnigt, men jag kan ha en story att berätta om allt från försvarsministeravgångar till händelser i riksdagen som faktiskt skulle kunna intressera fler än mig själv.”

Reinfeldt och du verkar ha olika syn på varför du avgick som försvarsminister.
”Det var när han kom ut med sin bok som jag plötsligt insåg att det inte ställs så höga krav på att bli författare.”

Tyck till