ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Göteborg utreder tunnelbana

  • Foto: TT/Colourbox/Montage
Den ständigt återkommande frågan om tunnelbana i Göteborg är återigen på tapeten. Nu ska trafiknämnden i Göteborg utreda möjligheten för en tunnelbanelösning i staden.

Det är i en färsk debattartikel i GP som Henrik Munck, vice ordförande i trafiknämnden, går ut med att Miljöpartiet vill undersöka möjligheten med en tunnelbaneliknande lösning för kollektivtrafiken i Göteborg.

Enligt Henrik Munck är stadens kollektivtrafik idag för långsam och tanken är att man ska utnyttja redan existerande infrastruktur för att på ett kostnadseffektivt sätt minska restiden genom staden. Detta ska ske genom att koppla ihop det existerande spårvagnsnätet med järnvägen och Västlänken.

Ett alternativ är att Angeredsbanan och Frölundabanan uppgraderas för högre hastighet, fyrspårstationer och en koppling med Västlänken vid Gamlestan. I Västlänken bygger man sedan en ny anslutande bergstunnel som går under Chalmers och Medicinareberget för att sedan mynna ut vid Annedalskyrkan.

”Det har diskuterats flera kopplingar från Västlänken tidigare men denna går mot sydväst. Det är ungefär en kilometer bergtunnel från Haga och under Chalmers, Sahlgrenska och vidare mot Frölunda. Jag är inte ensam om att bedöma att det är problematiskt att gräva mer i Göteborg. Poängen här är att använda existerande infrastruktur eller kommande”, säger Henrik Munck.

Redan 1934 utarbetades det första förslaget på en framtida tunnelbana i Göteborg. Frågan utreddes sedan återigen på 60-talet men skrotades då man ansåg att det skulle bli för dyrt att bygga tunnlar i leran under Göteborg. Något som man alltså vill undvika i det nya förslaget.

Kommer det nuvarande spårvagnsnätet vara kvar?
”Det är så vi resonerar initialt. Det vi gör är att vi sätter igång en utredning och då ingår genomförbarheten generellt och hur det ska vara utformat. Så än så länge är det på idéstadiet”, säger Henrik Munck.

Hur mycket en tunnelbanelösning skulle kosta och hur eventuell finansieringen skulle lösas är det enligt Henrik Munck för tidigt att säga.

”Det är klart att det handlar om miljarder. Men samtidigt, att bygga ett separat system från grunden kostar många tiotals miljarder och de pengarna har vi inte. Förutom problemet att då får man gräva upp hela staden”, säger han.

Henrik Munck poängterar även att en snabbare kollektivtrafik ökar kostnadseffektiviteten då färre vagnar kan utföra samma transportarbete.

Finns det en ambition att föra in det här i Sverigeförhandlingarna?
”Nu är som sagt första steget att göra utredningen. Men sen så är det klart att detta är kopplat kring infrastrukturutbyggnaden. Men vi får ta detta steg först”, säger Henrik Munck.  

Tyck till