ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Riskaptiten skiljer könen i sparandet

  • Foto: Colourbox

Män är mer riskbenägna än kvinnor när det gäller sparandet. Och trots att det privatekonomiska självförtroendet gått upp anser fortfarande drygt hälften av kvinnorna att de kan för lite om privatekonomi.

En i princip lika stor andel män som kvinnor fondsparar. Men det finns skillnader i synen på sparandet enligt en undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av Fondbolagens förening.

Medan strax över hälften av de tillfrågade männen säger att de kan tänka sig att ta högre risk i sitt sparande för att få bättre avkastning ger bara 37 procent av kvinnorna samma svar. Knappt hälften av kvinnorna anser att det viktigaste är att hålla risken låg medan bara en tredjedel av männen svarar på samma sätt.

Män är också mer benägna att spara i direktägda aktier, 38 procent jämfört med 27 procent för kvinnor.

En annan viktig skillnad är det privatekonomiska självförtroendet. Medan två tredjedelar av de tillfrågade männen anser sig ha tillräckliga kunskaper inom privatekonomi tycker närmare hälften av kvinnorna att de kan för lite. Självförtroendet har gått upp för båda.

Värderingen av den egna kunskapen sträcker sig också på synen till pensionen. Medan 65 procent av männen anser sig ha tillräckliga kunskaper för att påverka sin pension tror bara 45 procent av kvinnorna detsamma.

Spara ihop en buffert. Jämför sparräntor här (extern tjänst)

Därmed är det knappast konstigt att kvinnor i högre utsträckning förlitar sig på råd och rekommendationer än män. Medan knappt 60 procent av kvinnorna uppger att de valt sina fonder efter råd från en mäklare eller motsvarande svarade hälften av männen detsamma. 40 procent av männen angav att de hittat sina fonder genom att söka aktivt själva svarade en dryg fjärdedel av kvinnorna detsamma.

Tyck till