ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Löfven måste lyssna på USA om Nord Stream 2

  • Karin Enström (M) och Hans Wallmark (M) Foto: Jonas Ekströmer och Bertil Ericson
USA är negativt till gasledningsprojektet Nord Stream 2 och i morgon besöker landets vicepresident Joe Biden Sverige. Om statsminister Stefan Löfven inte är öppen för att lyssna på de amerikanska invändningarna kanske han kan lyssna på sin egen partner i samarbetsregeringen, skriver Karin Enström (M) och Hans Wallmark (M).

I morgon besöker USA:s vicepresident Joe Biden Stockholm för att diskutera aktuella gemensamma och internationella utmaningar med statsminister Stefan Löfven.

En viktig fråga där statsministern särskilt bör lyssna på den amerikanska administrationens oro gäller byggandet av gasledningen Nord Stream 2 utanför Gotland.

Ett förverkligande av gasledningen riskerar att hota energisäkerheten i Europa och för med sig oacceptabla säkerhetspolitiska risker. Kring detta har statsministern ännu inte lämnat besked.

Från Moderaterna ser vi allvarligt på vad Nord Stream 2 kan innebära. Byggandet bör ifrågasättas av främst tre skäl:

  • Försvars- och säkerhetspolitiskt

Nord Stream 2 har allvarliga säkerhetspolitiska konsekvenser i ett läge av ökad osäkerhet i Östersjöregionen. Under byggfasen kommer Nord Stream-konsortiet ha tillgång till strategiskt viktiga svenska hamnar som Slite och Karlskrona.

Dessutom kommer säkerhetszonen kring bygget påverka det svenska försvarets möjligheter att agera och öva. Ökad rysk kontroll över energitillförseln till EU kan bli ett säkerhetspolitiskt vapen.

  • Energipolitiskt

Att bygga Nord Stream 2 går helt emot EU:s energipolitik, vilken syftar till att minska beroendet av en leverantör. Nord Stream 2 ökar i stället Rysslands möjligheter att styra tillgång och prissättning på gas till EU och även till de länder som EU i sin tur säljer vidare till.

Detta är särskilt farligt för länderna i Östeuropa. Energisäkerheten minskar i stället för att öka.

  • Europapolitiskt

Byggandet av Nord Stream 2 möjliggör för Ryssland att spela ut olika EU-länder mot varandra på grund av vissa EU-länders beroende av rysk gas. Det underminerar också EU:s sanktioner mot Ryssland. Gazprom är ett verktyg för den ryska staten och dessutom inblandat i utvinnandet av olja och gas i det illegalt annekterade Krim.

De negativa effekterna av Nord Stream 2 vore flera. För det första att projektet går på tvärs med EU:s energiunion, där ett av huvudsyftena är att öka antalet energileverantörer – inte minska dem. För det andra att Nord Stream 2 kan medföra att byggandet av den södra gasledningen mellan Azerbajdzjan och Europa inte blir av. För det tredje att ännu en gasledning runt Ukraina utgör en risk för och ett hot mot stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen samt reformprocessen i det landet.

USA spelar en mycket viktig roll för Europas försvar och har efter Rysslands aggression mot Ukraina tagit ett än större ansvar för säkerheten i Sveriges närområde. Till exempel kommer USA att höja närvaron betydligt med två brigader i de baltiska staterna om cirka 9.000 soldater totalt och sammantaget fyrfaldigar USA kostnaderna för försvaret av Östeuropa till 3,4 miljarder dollar under 2017.

Socialdemokraterna har vid flera tillfällen lyft fram försvarssamarbetet med USA som en viktig del i regeringens försvars- och säkerhetspolitik.

Därför bör Stefan Löfven också vara lyhörd för de varningar som kommer från amerikanskt håll när det gäller situationen i vårt närområde och läget i Östersjön.

Om statsministern inte vore öppen för att lyssna på de amerikanska invändningarna kanske han kan lyssna på sin egen partner i samarbetsregeringen. Det borde rimligen ligga också i Miljöpartiets intresse att stoppa ledningen, då byggandet dels riskerar att utsätta en redan skör Östersjö för ytterligare påfrestningar, dels för att Europa borde bli mindre fossilberoende, inte mer.

Sverige har en viktig påverkansmöjlighet eftersom vi har rätt att kräva att ledningarna uppfyller vissa miljökrav eftersom de går genom den svenska ekonomiska zonen.

Europasamarbetet är redan satt under hård press av terrorism, flyktingkris, brexit och säkerhetspolitisk oro. Sverige måste vara en tydlig röst för stabilitet och säkerhet i vårt närområde, och skicka dessa signaler också till våra internationella partner. Sverige behöver en långsiktig energi- och säkerhetspolitik, och det är uppenbart att statsministern i detta saknar ett tydligt ledarskap.

Karin Enström, utrikespolitisk talesperson (M)
Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson (M)

Tyck till