ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Frihandel ökar inte klyftorna

  • Foto: Vilhelm Stokstad
Allt fler kritiska röster höjs runt om i världen mot globalisering och frihandel. Lösningen är att vara en del av utvecklingen och erbjuda ett starkt skyddsnät och en aktiv arbetsmarknadspolitik, skriver EU- och handelsminister Ann Linde (S).

Det går väldigt bra för Sverige och det är ingen slump. Arbetslösheten sjunker och tillväxten är hög. Antalet sysselsatta har ökat med 120.000 sedan 2014. Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år. Det är väldigt bra. Men vi får inte vara nöjda. Ännu fler behöver ett jobb att gå till.

För att fortsätta skapa nya arbetstillfällen i Sverige krävs mer handel. Därför driver den svenska regeringen på för att få till fler progressiva frihandelsavtal. För att nå framgång med det krävs det att man förstår de politiska förutsättningarna.

Ökade klyftor och bristen på trygghet har skapat en frustration som riktas mot öppenhet och handel i många länder. Fler måste inse att utveckling och trygghet måste gå hand i hand.

I dag ser vi en utveckling där allt fler kräver att de dörrar som vi under decennier har kämpat för att öppna nu ska stängas för både människor och handel med omvärlden.

Många upplever att förändringar inte är förbättring. Tvärtom upplever väldigt många att förändring är försämring. Människor upplever sina arbeten bli utslagna av den globala konkurrensen och teknikutvecklingen – och därmed sin livssituation hotad.

Det gäller att förstå att den här frustrationen finns. Att den är stark. Och att den tyvärr på många ställen är välgrundad. Både i EU och i USA har det funnits en utveckling mot ökande klyftor, där löntagare och särskilt de i mindre kvalificerade yrken får en allt mindre del av den växande kakan.

Den här frustrationen tar sig uttryck på olika sätt. Man kan inte rösta om globalisering och teknikutveckling, men det går att rösta mot EU, migration och handelspolitik. I Storbritannien ledde det till brexit. I Nederländerna röstade de ned handelsavtalet mellan EU och Ukraina. I USA är det migrationen och handelspolitiken som är i fokus.

Men lösningen är inte att stänga dörren för omvärlden och sluta utvecklas. Lösningen är att vara en del av utvecklingen och erbjuda ett starkt skyddsnät och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det vet den svenska regeringen. Och vi är bra på det.

Under 1970-talets varvskris, textilkris och stålkris försvann hundratusentals arbeten. Under 1990-talskrisen var det många som blev av med sitt jobb. Under den senaste finanskrisen var det också många som fick sluta när orderböckerna inte var lika tjocka som tidigare.

Denna strukturella omvandling har lett till att Sverige är en av världens ledande innovations- och industrinationer. Gamla jobb har försvunnit och nya vuxit fram. Det omoderna och ineffektiva har ersatts av det moderna och effektiva. Många har fått chansen att vidareutbilda sig och har dragit stor nytta av utvecklingen.

Den svenska regeringen vet att utveckling och trygghet går hand i hand. Genom fri och öppen handel växer nya jobb fram. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik med kollektivavtal och trygghetsförsäkringar skapas broar från gammalt till nytt.

Det är människorna som ska skyddas, inte ineffektiva verksamheter. Vår svenska modell skapar trygga människor. Och trygga människor tror på utvecklingen.

För hur hade det svenska samhället sett ut om vi hade haft kvar omoderna varv på Lindholmen i Göteborg, i stället för ett stort campus och en science park?

Vi ska driva på för mer öppen och fri handel. Men för regeringen är det självklart att i handelspolitiken stå upp för arbetstagares rättigheter, vår miljö, människors hälsa och vårt demokratiska utrymme. Vi ska därför fortsätta säkerställa att våra handelsavtal skyddar vårt eget utrymme för beslutsfattande, våra möjligheter till skärpta miljökrav och även framgent skyddar människors och djurs hälsa.

Jag är glad över att CETA, handelsavtalet mellan EU och Kanada, är färdigförhandlat. För det är ett brett och djupgående handelsavtal som utgår från moderna handelsmönster. Cirka 99 procent av tullarna mellan EU och Kanada kommer att avvecklas, vilket kommer öppna för handeln och kan leda till fler arbetstillfällen.

Regeringen har tidigare gett Kommerskollegium i uppdrag att göra en konsekvensanalys av CETA. Den är nu genomförd och Kollegiets övergripande bedömning är att CETA skyddar parternas framtida regleringsutrymme.

Nu ser jag fram emot att CETA-avtalet börjar gälla och att fler inser att den svenska modellen med utveckling och trygghet är vägen framåt.

Ann Linde, EU- och handelsminister (S)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till