1515

Räntor och valutor: Dollarn stärks ytterligare

Europaräntorna sjönk något överlag på onsdagen medan dollarn stärktes med fokus på Fed. Börserna stod på minus medan oljan steg under eftermiddagen.

Tyska räntor sjönk 1 punkt överlag, och periferin var i stort oförändrad. Portugisiska räntor steg däremot 9-12 punkter på oro för sänkt kreditbetyg från DBRS, vilket skulle kunna skapa problem för deltagandet i ECB:s QE-program.

USA-räntorna bibehöll i stort tisdagens uppgång i spåren av uttalanden från William Dudley, Fed-chef i New York. Den tioåriga statsobligationen var kvar på 1,57 procent.

"Med en tioårig statsobligation på runt 1,5 procent visar marknaden att den inte är så oroad för högre räntor, och Dudley vill inte ha ett sådant läge. Fed vill förbereda marknaden för den nästa höjningen", sade Kazuaki Ohé på CIBC World Markets till Bloomberg News.

William Dudley sade bland annat att marknaden till för låg grad prisar in räntehöjningar och att tiden för en höjning kommer närmare, en möjlighet är redan i september.

Fed-förväntningarna på marknaden har dragits upp och sannolikhet för en höjning i år stigit till över 50 procent för första gången sedan före Brexit-omröstningen.

Dennis Lockhart, Fed-chef i Atlanta, sade å sin sida att åtminstone en höjning kan behövas redan före årsskiftet då USA:s ekonomiska tillväxt ser ut att accelerera. Även han höll öppet för september beroende på inkommande data. Han är inte röstande i FOMC i år.

Fokus ligger närmast på protokollet från det senaste FOMC-mötet den 26-27 juli, på onsdagskvällen. Då lämnade Fed styrräntan oförändrad men konstaterade att de "närtida riskerna mot de ekonomiska utsikterna har minskat".

På valutamarknaden har dollarn stärkts till 100:50 mot yenen efter att varit uppe på 101:10 som högst. Mot euron är förändringarna mindre med handel runt 1:1270.

Gareth Berry på Macquarie Bank noterade att dollarn fick stöd av Dudleys generella hänvisning till att marknaden är alltför tillfreds vad gäller räntehöjningar i år och nästa år.

"Men man ska vara försiktig och inte läsa in för mycket i hans kommentarer. Han sade bara att en septemberhöjning är möjlig, inte sannolik, och det är i linje med den väl använda Fed-frasen om att varje möte ska ses som 'live'", sade han till Bloomberg News.

På tisdagen stärktes yenen tillfälligt ned under 100-nivån mot dollarn, en nivå som inte setts sedan 2013.

Masatsugu Asakawa, Japans vice finansminister för internationella frågor, sade att de kommer att behöva agera vid extrema rörelser på valutamarknaderna, och att de för löpande diskussioner med andra G7-länder.

Nordea noterade att yenens styrka återspeglar global osäkerhet, vilket även setts i de globala räntorna på senare tid. Yenen har även stärkts då Bank of Japan ansetts ha "underlevererat", men när väl omprissättningen av Fed sker och normaliseringscykeln för räntorna återupptas så kommer yenen att tappa.

"Med det amerikanska valet framför oss och med Fed som inte har någon brådska att höja räntan, så kommer efterfrågan på yen att ligga kvar på kort sikt. När väl de större eventriskerna ligger bakom oss så finns det inget som stoppar globala räntor från att börja stiga igen när inflationen tar fart mer brett", skrev Nordea i ett marknadsbrev.

Daragh Maher, valutachefsstrateg på HSBC, sade till Bloomberg News att om inte Abenomics fungerar så finns det risk för att den japanska valutan stärks betydligt.

"Jag ser inte annat än att yenen då måste stärkas till de nivåer den låg på innan Abenomics började, vilket var 80 per dollar", sade han.

Brittiska räntor sjönk 1-2 punkter medan pundet tappade något mot dollarn under dagen.

Utfallsdata i Storbritannien efter Brexit är av intresse. På tisdagen visade stigande priser i import- och producentledet på risk för stigande inflationstryck framöver, även om KPI-inflationen endast steg måttligt.

På onsdagen kom jobbdata. Antalet arbetslösa minskade med 8.600 personer i juli, enligt säsongsjusterad statistik, medan arbetslösheten låg kvar på 2,2 procent. Väntat var en uppgång med 9.000.

Arbetslösheten enligt ILO-standard uppgick som väntat till 4,9 procent under tremånadersperioden till och med juni.

Lönerna steg 2,4 procent (inklusive bonus), också som väntat.

Unicredit noterade att datan visar på en motståndskraftig arbetsmarknad fram till EU-omröstningen. Antalet arbetslösa i juli sjönk oväntat men man bör vara försiktig med tolkning eftersom det finns en betydande fördröjning i effekterna i nyanställningar och uppsägningar.

Nyanmälda arbetslösa är också en mindre tillförligt indikator än ILO-måttet, och revideras ofta.

"Det finns ännu inga tecken på ett betydande försvagning men det är sannolikt för tidigt att avgöra. Givet kostnaderna för att nyanställa och säga upp, så tenderar företag att justera kapacitetsutnyttjandet först och anpassa arbetsstyrkan först när det är uppenbart om efterfrågan på produkterna har ändrats. Vi bör se tidiga effekter om någon månad eller så", skrev Unicredit, som ser stigande arbetslöshet och lägre löneökningar framöver i spåren av ökad osäkerhet.

Svenska räntor var i princip oförändrade vid stängning medan kronan tappat 3 öre till 8:43 mot dollarn och lika mycket till 9:49 mot euron. Den norska kronan tappade 5 öre till 9:50 mot euron.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?