ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Ledare: Äldrevården behöver ny finansiering

  • Foto: TT
En halv miljon personer är över 80 år i Sverige. Om 30 år är det en miljon. Äldreförsörjningskvoten är i dag 31. På 100 i arbetsför ålder går det alltså 31 pensionärer. Om 35 år har den siffran försämrats till 37.

I flera länder är det dessutom värre. Om 35 år blir den kvoten 64 i Grekland och Portugal, 63 i Spanien. Snittet i EU blir 50.

Dessbättre har Sverige infört ett pensionssystem som är självkorrigerande efter hur ekonomin och demografin förändras.

Men det finns ett annat område som har med åldersboomen att göra som ännu inte är åtgärdat. Och det kommer att svälla.

Det är äldreomsorgen som enligt en ny rapport från tankesmedjan Timbro kommer att bli 60 miljarder kronor dyrare bara under de närmaste tio åren.
Rapportförfattaren heter Johan Ingerö och var tidigare medarbetare hos KD-ledaren Göran Hägglund när denne var socialminister.

Han skissar på flera lösningar, där den mest intressanta är att sära på servicebehov och vårdbehov hos äldre. Hemtjänsten med sin utbildade personal bör inte sköta den typ av service som skulle kunna köpas in med hjälp av ett utökat rutavdrag.

Johan Ingerö talar också om behovet av ny finansiering, alltså att medborgarna på olika sätt får betala mer ur egen ficka för omsorgen. Det är ofrånkomligt. Liksom att maxtaxan bör höjas, inte minst för att pensionärer är en ekonomiskt heterogen grupp.

Men det tycks som om han förespråkar mer vård i hemmet och i så fall mindre på särskilt boende. Det vore en beklaglig utveckling utifrån valfrihetshänseende. Många äldre känner otrygghet hemma och vill av det skälet flytta till ett särskilt boende. Trots att kommunerna inte alltid tar hänsyn till det så ska de beakta behovet av gemenskap när de behandlar ansökningar om särskilt boende – så ser lagen ut efter att riksdagen gick emot regeringen för 15 år sedan och skärpte formuleringarna.

Utmaningen för framtiden är att betona äldres ansvar att själva flytta till en ändamålsenlig bostad i tid. Samtidigt måste samhället tillhandahålla trygghet och underlätta gemenskap.

Johan Ingerös tidigare chef ville att alla över 85 år skulle få rätt till särskilt boende. Det är ett alltför trubbigt förslag, eftersom många i den åldern är friska och pigga. Samtidigt måste det bli lättare att få tillgång till ett anpassat boende. Att stora lägenheter och villor därmed tidigare kan komma ut på öppna marknaden är bara en bonus.

Tyck till