ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Så påverkas valutorna av brexit

  • Foto: AP

Storbritanniens beslut att lämna EU slår mot pundet och euron. Japans yen och den amerikanska dollarn står som starka hamnar medan både Brasilien och Ryssland kan dra fördel av stöket på valutamarknaden.

På flera håll har prognoserna för den svenska kronan reviderats sedan Storbritannien röstade för att lämna EU för lite mer än en vecka sedan. Swedbanks prognos som publicerades på tisdagen ligger nu på 9,25 kronor per euro på tre månaders sikt, ner från 9,10 enligt prognosen förra månaden.

Pundet fortsätter stå i centrum. På tisdagen hann den brittiska valutan slå nya bottennoteringar flera gånger och gick som lägst under 1,31 mot dollarn för första gången sedan september 1985.

Många bedömare har nu reviderat upp prognoserna på ytterligare lättnader från den brittiska centralbanken. Nordeas analytiker tror på en första räntesänkning i augusti och spår en utökning av stödköpsprogrammet med start redan i juli.

Samtidigt hägrar oron över hur den brittiska ekonomin kommer att påverkas på sikt, där inte minst utländska investerare kommer spela en viktig roll.

”Det stora bytesbalansunderskottet talar för att pundet riskerar att försvagas ytterligare när investeringsinflöden och andra inflöden i den finansiella balansen sinar”, skriver Swedbank.

För euron är bilden blandad. Valutan har studsat rejält i kölvattnet av den brittiska folkomröstningen och pressas av oro för så väl den europeiska konjunkturen som det politiskt osäkra läget.

”Den största kortsiktiga risken för euron kan dock vara kopplad till banksektorn och risken att delar av banksystemet uppvisar oförmåga och ovilja att ge nya krediter mot bakgrund av den nya riskbilden med stigande kreditrisker”, skriver Swedbank.

Den amerikanska dollarn har handlats starkt sedan den brittiska folkomröstningen och lär fortsätta på samma spår. Det är trots att de flesta bedömare nu skjuter sina prognoser för nästa räntehöjning från centralbanken Federal Reserve på framtiden.

Åtstramningen i USA sedan folkomröstningen har haft en effekt som motsvarar en räntehöjning på 25 punkter enligt Swedbank som nu justerat sin prognos och ser en starkare dollar gentemot den svenska kronan jämfört med för en månad sedan.

Även den japanska yenen har lockat investerare sedan folkomröstningen och brittiska Oxford Economics spår att valutan nu kommer ligga 4 procent över deras tidigare prognoser hela vägen fram till 2020. Analysfirman Gavekal ser få skäl att växelkursen kommer byta riktning den närmaste tiden.

”Tidigare erfarenheter visar att centralbankens interventioner för att vända yenens förstärkning troligtvis inte blir effektiva i en riskminskningsmiljö”, skriver analytikerna.

Bland tillväxtvalutorna har den brasilianska realen klarat brexit-turbulensen bäst och stärkts 9,9 procent mot dollarn sedan början av juni. Valutan har gått bra hela året med stöd av stigande råvarupriser och höga räntor men på nedsidan finns fortfarande den politiska oron och den hårt pressade ekonomin.

Även rubeln har fått draghjälp av råvarupriserna. Den ryska valutan har dessutom en annan fördel av den brittiska folkomröstningen.

”Ett splittrat Europa skulle kunna öka möjligheterna för Ryssland att få de ekonomiska sanktionerna avvecklade”, skriver Swedbank som väntar sig en viss rubelförstärkning mot så väl euron och kronan det kommande halvåret.

Tyck till