ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Centern äventyrar alliansen

  • SKILDA VÄRLDAR. Centerpartiets Annie Lööf står långt från Moderaternas Anna Kinberg Batra i migrationsfrågan. Foto: Jonas Ekströmer
Bland allianspartierna sticker Centerns hållning i migrationsfrågan ut. Om alliansen ska kunna bli ett seriöst alternativ i valet 2018 måste frågan sorteras ut under 2016 på ett sätt som gör alliansen trovärdig, skriver Stefan Hanna (C) och Staffan Danielsson (C).

Sverige behöver ett samlat politiskt alternativ till vänsterpolitik. Den oförmåga att genomföra nödvändiga reformer som den nuvarande regeringen uppvisar är skadlig för Sverige. Vi har gott om samhällsutmaningar redan och i bakvattnet av brexit, många års expansiv penningpolitik, ett stort mottagande av asylsökande, en åldrande befolkning och stor bostadsbrist krävs många reformer.

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kan bli det reformalternativet. Samtidigt kräver det att dessa partier inom kort kan enas om en migrations- och inkluderingspolitik som är socialt hållbar och trovärdig. I dag saknas den trovärdiga och gemensamma politiken inom det politiska område som upplevs som det allra viktigaste för det svenska folket.

Sverige har gått från att ha en mycket öppen hållning till migration till en i princip helt sluten. Det är djupt olyckligt att vi har hamnat i denna situation. Vi behöver fortfarande attrahera efterfrågad kompetens från alla delar av värden både till ett mycket konkurrensutsatt näringsliv och till den offentliga sektorn.

Migrationsdebatten har tyvärr varit allt för endimensionell där allt handlat om människor som kommer under flagget ensamkommande barn eller asylsökande. Historiskt har också väldigt många asylprövningar slutat med att de saknar asylskäl och de har klassats som människor som söker sig från en hård ekonomisk verklighet till en önskad ny positivare verklighet.

Det är lätt att förstå att människor vill göra sådana sociala resor. Samtidigt gör det våra möjligheter att erbjuda de som verkligen flyr från krig och förföljelse en fristat sämre.

Vår välfärdsutveckling skadas allvarligt om vi inte kan skilja mellan olika migrationsperspektiv och beroende av hur verkligheten utvecklas kan välja olika ställningstaganden kopplat till dessa vitt skilda perspektiv.

Arbetskraftsinvandring av eftertraktad yrkeskompetens och studenter kan aldrig vara ett problem och det är oklokt att stänga gränserna för dessa möjligheter. Däremot bör arbetsgivares rätt att anställa från andra länder till enklare arbeten där många i Sverige köar för jobb ifrågasättas. Det är inte rimligt att det är arbetsgivaren som avgör uppehållstillstånd och medborgarskap i dessa situationer.

Tills vi har genomfört omfattande reformer på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, inom socialpolitiken och EU:s länder följer principen om första asylland förstår de flesta i Sverige att fortsatt stora mängder ensamkommande och asylsökande som under 2015 är socialt ohållbart.

Nu måste fokus vara att vända den mycket negativa utvecklingen vi dagligen påminns om i allt fler så kallade utanförskapsområden där problemen bara ökar och ökar. I över 55 stadsdelar i Sverige breder hopplösheten ut sig och parallellsamhällen tar över. Många flickor och kvinnor som lever i dessa områden lever under samma könsförtryck som därifrån de en gång flytt.

Det är viktigt att stå upp för asylrätten men vi har också ett ansvar att stå upp för att vi klarar av att leva upp till samhällskontraktet mot svenska medborgare och vi måste på ett värdigt sätt kunna inkludera alla dessa nya krafter in i ett gemensamt samhälle byggt på vår svenska värdegrund. Det är möjligt och vi vill att det ska vara prioriterat tills vi har lyckats betydligt bättre med inkluderingen av nya invånare än hittills.

Alliansen kan definitivt bli det politiska alternativ som Sverige behöver. Inom migrationspolitiken är det Centerpartiet som särskiljer sig mycket i förhållande till övriga allianspartier. Sannolikheten att Centerpartiet kan få övriga partier att kraftigt kompromissa mot Centerpartiets hållning inom dessa frågor är låg.

Centerpartiet ska självfallet stå upp för både humanism och realism i migrationspolitiken, som omfattar alla flyktingar, både de som har kraften att ta sig till Europa och för den stora majoritet som är kvar i flyktingläger och grannländer.

Om alliansen ska kunna bli ett seriöst alternativ i valet som tycks bli 2018 måste frågan sorteras ut under 2016 på ett sätt som gör alliansen trovärdig.

Om det inte görs är det helt nödvändigt för C, M, L, KD, S och MP att tänka i nya banor om vilka partier som kan samarbeta för att ta ett seriöst ansvar för att försvara och utveckla svenskt välstånd.

Stefan Hanna, kommunalråd Uppsala (C)
Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till