1515
Annons

Räntor och valutor: Små ränterörelser

Europabörserna fortsatte upp på onsdagen, med stöd från bra bolagsrapporter, men på räntemarknaden var det ganska små rörelser.

Det brittiska pundet stärktes efter en oväntat låg arbetslöshet och en enkät från Bank of England som visade att det ännu inte syns tydliga tecken på någon kraftigare inbromsning i ekonomin efter Brexit-segern i folkomröstningen i juni. Dollarn stärktes på ökade spekulationer om Fed-höjningar senare i år medan euron tyngdes av förväntningar om mjuka besked efter torsdagens ECB-möte.

Svenska statspappersräntor steg svagt med tioårsräntan 1 punkt upp till 0,18 procent. Den tyska tioårsräntan var samtidigt upp 1 punkt till -0,02 procent.

Tyskland sålde femåriga statsobligationer till rekordlåga räntan -0,51 procent, men bid/cover var med 1,03 den lägsta sedan 2011.

"Det var en svag emission, med mycket få bud. Det bör inte komma som någon överraskning givet den rekordlåga räntan, som nu till och med är under ECB:s depositränta", sade Mathias van der Jeugt, strateg vid KBV Bank i Bryssel, till Bloomberg News och tillade att den tyska femårsobligationen därmed inte kan omfattas av ECB:s köpprogram.

USA-räntorna steg ett par punkter med högre Fed-förväntningar och den tioåriga statsobligationsräntan var upp 2 punkter till 1,59 procent.

En rapport från Bank of Englands regionala nätverk visade att brittiska företag visserligen ser en "markant" ökad osäkerhet efter den oväntade segern för Brexit-sidan i folkomröstningen, men att de flesta inte planerar att skära ned på vare sig investeringar eller personal.

"Än så länge finns inga tydliga belägg för en kraftig inbromsning i aktiviteten", stod det i rapporten.

I brist på hårddata får marknaden handla på enkätdata när det gäller effekterna av Brexit på den brittiska ekonomin och denna rapport sågs som ett tecken på att det kan bli mindre illa än befarat. Nästa viktiga hållpunkt blir en engångspublicering av preliminära inköpschefsindex för juni från Storbritannien, på fredag.

Samtidigt med BOE-rapporten kom statistik som visade att den brittiska arbetsmarknaden var fortsatt stark inför Brexit-omröstningen. Arbetslösheten sjönk oväntat till 4,9 procent under tremånadersperioden mars-maj, väntat var att den skulle ligga kvar på 5,0 procent. Det är första gången sedan 2005 som arbetslösheten i landet är under 5 procent. Löneökningarna var dock lite svagare än väntat.

Kombinationen av små Brexit-effekter och en stark arbetsmarknad fick det brittiska pundet att stärkas på valutamarknaden, upp mot 1:32 mot dollarn.

På valutamarknaden i övrigt stärktes dollarn något mot både euron och yenen på ökade förväntningar att Federal Reserve kommer att höja styrräntan i år. Prissättningen i fed funds-terminerna indikerar en allt större sannolikhet för det blir minst en räntehöjning i år, efter den senaste tidens starka amerikanska statistik, senast på tisdagen i form av en bra ökning av bostadsbyggandet. Enligt aktuell prissättning är det nu 45 procents sannolikhet att styrräntan höjts vid decembermötet.

"Dollarn stöds nu av stigande ränteförväntningar i USA. Sannolikheten för en Fed-höjning innan årsskiftet som prisas in av marknaderna är nu nästan tillbaka till nivåerna före folkomröstningen om EU", sade Thu Lan Nguyen, valutastrateg vid Commerzbank, till Reuters.

Mot euron stärktes dollarn till 1:101 från 1:102 på tisdagen och mot yenen gick dollarn till 106:60 från 106:35.

Samtidigt som dollarn stärks av förväntningar på Fed-höjningar hålls euron tillbaka på spekulationer om att ECB kommer med ytterligare stimulanser. Det väntas inga förändringar nu vid torsdagens räntemöte, men ECB väntas komma med ett mjukt budskap som bäddar för nya lättnader, kanske redan vid kommande möte i september.

"Vi räknar med att ECB kommer att presentera mjukare utsikter och erkänna att Brexit-omröstningen kommer att innebära en betydande negativ chock för euroområdets ekonomi", sade Lee Hardman, valutastrateg vid Bank of Toyko-Mitsubishi i London, till Bloomberg News.

Den svenska kronan var i stort sett oförändrad till 8:47 mot dollarn och stärktes 1 öre mot euron till 9:47.

Den turkiska liran fortsatte att försvagas på onsdagen och är nu svagare än den var på fredagen, när den misslyckade militärkuppen först blev känd, och handlas nära rekordlåga nivåer mot dollarn. Turkiska statspappersräntor steg samtidigt kraftigt när den ökade politiska osäkerheten i landet efter att regeringen fängslat eller avskedat över 60.000 personer sedan den misslyckade kuppen.

Moody's har sagt att de se över Turkiets kreditbetyg och skulle det nedgraderas till skräpstatus kommer många investerare att tvingas sälja sina innehav av turkiska statspapper.


Innehåll från SISAnnons

Så kan standarder förbereda organisationer för utmaningar – och höja samhällsberedskapen

Susanna Björk, projektledare Samhällssäkerhet på SIS.
Susanna Björk, projektledare Samhällssäkerhet på SIS.

Trovärdighet, säkerhet, resilience, kontinuitet och efterlevnad är viktigt i en organisation för att minska påverkan av avbrott, misstag, incidenter eller andra oförutsedda händelser.

Standarder erbjuder systematiska tillvägagångssätt för att höja organisationers beredskap och försörjningsförmåga – och här kan SIS, Svenska Institutet för Standarder, hjälpa till.

– Det är inte lätt att förutse de olika scenarion som vi kan tänkas ställas inför. Därför behöver vi se till att det finns en allt högre grad av robusthet i samhället i stort, säger Susanna Björk, projektledare Samhällssäkerhet på SIS.

När Sverige under de senaste åren upplevt en pandemi, stora skogsbränder, stormar och stora mängder nederbörd som resulterat i översvämningar, och nu senast när ett pågående krig kraftigt påverkat det säkerhetspolitiska läget, har det visat sig att fördelarna med standarder är många. 

För att öka förmågan att stå emot, ställa om och minska påverkan av avbrott krävs ett systematiskt arbete, där en framgångsfaktor visat sig vara att ha principer, processer, metoder och tillvägagångssätt på plats redan innan det oväntade inträffar.  

Standarder säkerställer kontinuitet vid kris

Organisationer som arbetar proaktivt med exempelvis kontinuitet står även bättre rustade vid händelse av kris och i värsta fall krig. Standarderna för kontinuitetshantering underlättar förmågan att till exempel produktion och annan viktig verksamhet hålls igång vid ett krisläge.

– Finns det exempelvis rutiner och processer på plats för hur man ska hantera ett strömavbrott, produktionsstopp eller störningar i leverantörskedjor, blir påverkan betydligt mindre än om de inte fanns. Har man därtill varit med och utformat de rutiner och processer som finns beskrivna i standarder skapas konkurrensfördelar för dessa organisationer, säger Susanna Björk. 

Grundläggande inom standarder är att enas om definitioner. Nästan alla organisationer har ett utbyte, både nationellt och internationellt. Då är det en fördel att man tillämpar samma metod.

– Kan man säga att ”Vi jobbar enligt …” har man redan där kommit väldigt långt. Det betyder att man talar samma språk och har samma definitioner. Det underlättar all kommunikation, säger Susanna Björk.

Organisationer kan påverka innehållet i standarder

På SIS sker framtagningen av standarder globalt genom ISO, på EU-nivå genom CEN och i Sverige genom SIS. Mellan de tre nivåerna flödar arbetet. I Sverige kan organisationer anmäla sig för att vara med och utforma en standard genom SIS.

– Inom området för Samhällssäkerhet arbetar vi med att förebygga incidenter och att hantera kriser. Att då vara med och ta fram en standard ger givna konkurrensfördelar genom att man får ett visst informationsförsprång för att kunna ställa om sin verksamhet snabbare när något sker. Dessutom finns möjligheten att föra in specifika aspekter och behov i standarden som är viktiga för just den egna organisationen, säger Susanna Björk och avslutar:

– Genom att implementera de standarder som finns kan en organisation säkerställa att ett systematiskt tillvägagångssätt finns på plats när något oväntat sker. Då slipper man överraskningar eller att behöva improvisera. Det kommer organisationen att vinna på.

Läs mer om standardarbete inom samhällssäkerhet där kontinuitetshantering men också annat ingår på: www.sis.se/tk494 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med SIS och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?