ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

"Allvarliga konsekvenser för EU och Nato"

Kuppförsöket i Turkiet får allvarliga konsekvenser för EU och för Nato. "Erdogan lär stärka greppet ytterligare över statsapparaten. Och förhållandet till EU och Nato blir än mer ansträngt", säger Johan Wiktorin, säkerhetspolitisk analytiker och Di-krönikör.

 "Osäkerheten efter nattens kuppförsök är enorm om vilken väg Turkiet går", säger Johan Wiktorin.

”Kommer landet att störta ned i kaos eller bli en Erdogandiktatur?”

"Styret i Turkiet var redan väldigt auktoritärt, men det är sannolikt president Recep Erdogan stärker sitt grepp över statsapparaten ytterligare. Hans förhållande till militären har länge varit komplext", berättar Johan Wikorin.

”När han bestämde sig för att slå ned kurdernas försök till ökat politiskt inflytande var han tvungen att ge militären extra mandat och det har element i krigsmakten nu försökt utnyttja”, säger Johan Wiktorin.

Kuppen kan vara ett sätt att förekomma en utrensning av oliktänkande i militären i samband med det militära rådslag som presidenten har flaggat för ska ske i augusti, enligt Johan Wiktorin.

”Kuppmakarna kan se en möjlig islamisering av krigsmakten och ser sig själva, antar jag, som kemalister”, säger han,

Det betyder att de är lojala med den turkiska landsfadern Kemal Atatürks tankar om Turkiet som en sekulär republik.

Trots att kuppförsöket slagits ned är läget inom krigsmakten högst osäkert, enligt Johan Wiktorin.

”Helt klart finns det styrkor i militären som ställt upp på Erdogan, men var går deras gräns”, frågar han sig.

Den kaosartade situationen i Turkiet kan få allvarliga konsekvenser för läget i Europa.

”Det ökar manöverutrymmet för den iransk-rysk-syriska axeln. Det innebär dels att Assad och Ryssland får lättare att ingripa mot sina motståndare i Syrien, på kort sikt, och dels innebära konsekvenser för Turkiets förhållande med EU” säger Johan Wiktorin som räknar med att förhandlingskraven från Turkiets sida blir än hårdare.

En tredje konsekvens är risken för en utökad antiamerikanism i Turkiet, och därmed göra Turkiets roll i Nato osäkert. En fråga är om Recep Erdogan ställer sig helt bakom Natos politik mot Ryssland.

”I värsta scenariot då börjar Turkiet en process att lämna Nato, men det är ett värsta scenario. Det skulle hota stabiliteten i hela alliansen, Turkiet är den näst största krigsmakten i Nato efter USA”, säger Johan Wiktorin.

I och med att allas ögon nu riktas mot det som händer i Turkiet med omnejd, skulle också kunna öka den ryska handlingsfriheten i Ukraina.

”Och det gäller även vårt närområde”, säger Johan Wiktorin.

Att samtliga fyra stora politiska partier tidigt tog avstånd från kuppen, kan innebära en möjlighet att ena landet, tror han.

”Men jag är skeptisk till att Erdogan egentligen vill det”, säger Johan Wiktorin.

UD har på lördagsmorgonen gått ut med en avrådan från att resa till Turkiet.

För de svenskar som befinner sig på semester i sydvästra Turkiet, där merparten av turistanläggningarna ligger, finns ingen större anledning till oro, säger Johan Wiktorin.

”I de kurdiska delarna i sydöstra Turkiet är det dock fortsatt klart osäkert. I storstäderna, Istanbul och Ankara, blir situationen antagligen liknande den som rådde före igår”, säger Johan Wiktorin.

Att läget är så pass svårbedömt är orsaken till UD:s rekommendation, tror han.

”Turkiet är ett land som är under destabilisering”, säger Johan Wiktorin.

 

 

Tyck till