ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Svenskarnas lånelust ökar

  • En sjättedel av svenskarna överväger att ta ett lån. Foto: TT
Svenskarnas lånelust ångar på i stadig takt. Under sommaren överväger en av sex svenskar att ta lån – en ökning med 5 procentenheter jämfört med förra året. Det visar en färsk undersökning från fintechbolaget Emric.

Svenskarnas lånevilja har ökat från 12 till 17 procent jämfört med föregående år. Högst upp på önskelistan står renovering, semesterresa eller ny motorcykel eller bil, enligt undersökningen.

”Det är en betydande ökning just vad gäller personer som tar lån för renovering av bostaden. Tidigare var det mer lån för semesterresor”, säger Jonas Brännvall, Affärsområdeschef på Emric.

Det låga ränteläget är en plausibel anledning till att lånebeteendet stärkts.

”Men det är framför allt amorteringskravet som påverkat. Just att kravet nu är satt spelar in. För ett år sedan var det större osäkerhet vad som gällde och skulle komma att gälla för tilläggslån. Nu är det tydligt och man får en klarare bild av hur mycket lånet kommet att kosta”, säger han.

Jonas Brännvall tror också att en ökad social acceptans och ökad tillgänglighet tinat upp en tidigare frostig inställning till att låna.

”Vi ser att det är väldigt brett accepterat att ta lån, inte bara för renovering utan även olika typer av konsumtionslån i storstäderna, men kanske inte lika accepterat på landsorten”, säger han.

Diskrepansen mellan storstadsbors och landsortsbors lånevilja är påtaglig. 20 procent av den förra gruppen planerar att ta ett lån medan 13 procent av den senare har för avsikt att göra detsamma.

Noterbart är att skillnaderna i inställning mellan åldersgränserna är tämligen stora. 25 procent av gruppen 18-29 år funderar på att ta ett lån under sommaren. Samtidigt överväger bara 8 procent av gruppen 55+ att göra detsamma.

”Yngre generationer har inte lika höga löner som de äldre och har ofta inte heller sparat ihop till någon buffert. Därför väljer nog fler yngre att låna pengar till sådant som renoveringar eller semesterresor”, kommenterar Jonas Brännvall.

För den som planerar att ta ett lån finns flera viktiga saker att ha i åtanke, poängterar Jonas Brännvall.

”Det är viktigt att tänka igenom sitt lån, jämföra villkor och avgifter. Det är sådant som påverkar den totala kostnaden för lånet. Undvik att ha flera små och gör en avbetalningsplan. Det är också viktigt att ha balans i budgeten. Många långivare tittar till exempel på hur mycket du sparar och kan bestämma lånevillkoren efter det.”

Undersökningen genomfördes av Yougov på uppdrag av Emric. 1000 personer har svarat på frågan “Vad överväger du att låna till under sommaren?”.

Tyck till