ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Motvind i pensionssystemet

  • Annika Sundén. Foto: Ingvar Karmhed/TT
Färre ska försörja fler när svenskarna blir äldre. Enligt experterna är problemet hanterbart men frågan kvarstår – hur ska man få svenskarna att gå i pension senare?

Svenskarna lever längre. Därmed måste färre försörja fler när arbetskraftsutbudet inte växer i samma takt. Tidigare har exempelvis kvinnornas inträde på arbetsmarknaden spätt på utbudet av arbetskraft successivt och motverkat den demografiska utvecklingen när svenskarna lever allt längre.

”Det finns ett problem men problemet är hanterbart”, säger Annika Sundén, avgående chefsekonom på biståndsmyndigheten Sida, under ett seminarium på Sacos nationalekonomiska konferens Makro i Sandhamn utanför Stockholm.

Hon påminner om att Konjunkturinstitutets senaste besked är att skattekvoten måste höjas successivt tills den vid 2040 når samma nivå som 2006 om de offentliga finanserna ska hållas i balans. Det innebär en höjning med 2,6 procentenheter från 2016 års nivå och förutsätter både att pensionsåldern höjs med ett år och att de äldres behov av välfärdstjänster minskar.

Annika Sundén tror inte att högre produktivitet inom den offentliga sektorn överlag kommer att sänka kostnaderna även om hon förordar bättre utvärdering. Hon jämför med frisörer – att klippa en kund tar helt enkelt viss tid.

”Tjänsteproduktion har en tendens att bli dyrare relativt sett”, säger Annika Sundén. ”Det är inget nytt, det är bara att det blir mer synligt när vi går från den demografiska medvinden till den demografiska motvinden.”

Så sent som på fredagen upprepade den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt sitt gamla utspel om att svenskarna måste vara beredda att gå i pension så sent som vid 75 års ålder. Men än så länge tycks svenskarna inte ha anammat tanken på att arbeta längre.

”Om du frågar en person när man går i pension är det fortfarande 65 år”, säger Annika Sundén.

Hon tycker också att det finns problem på arbetsgivarsidan. Företagen har inte heller tagit till sig tanken på att människor ska arbeta längre.

”Det finns någonting på vår arbetsmarknad som gör att vi inte är villiga att anställa äldre”, säger Annika Sundén.

Invandring skulle kunna avlasta de demografiska problemen och Annika Sundén påminner om att de flesta som kommit till Sverige den senaste tiden är yngre än 35 år och skulle kunna utgöra en grund för att öka arbetsutbudet. Men strategierna för att snabba på nyanländas väg till arbetsmarknaden är fortfarande oklara.

”Det är utbildning och kompetenshöjning”, säger Annika Sundén. ”Det är klart att det kommer att kosta inledningsvis".

Bli upptäckt. Tusentals rekryterare väntar på dig ett klick bort (extern tjänst)

Jens Henriksson, vd på försäkringsjätten Folksam, oroas över hur de svenska politikerna ska ta tag i integrationspolitiken. Själv har han ett förflutet på finansdepartementet där han bland annat var politiskt sakkunnig under Göran Perssons budgetsanering på 1990-talet.

”Makro handlar inte så mycket om att göra rätt. Makro handlar om att undvika att göra fel”, säger han. ”Ekonomisk-politiska misstag har en väldigt stor effekt på sysselsättningen både på kort och lång sikt.”

Han ser också ett problem med hur den offentliga sektorn uppfattas. Enligt Jens Henriksson har välfärdstjänsterna förbättrats men den allmänna uppfattningen är fortfarande att de försämrats.

”Där har vi ett problem som kommer att öka. I takt med att folk blir rikare kommer man vilja ha mer skattefinansierad välfärd”, säger han.

Tyck till