Annons

Räntor/valutor: Svenska räntor upp och stark yen

Den japanska yenen fortsatte att stärkas i torsdagens handel, trots fortsatta verbala interventioner från framför allt det japanska finansdepartementet. Dollarn försvagades till 108:02 som lägst mot yen, från 110:64 som högst på onsdagen. I slutet av januari noterades dollarn till 121:70.

Analytiker konstaterade att yenen stärks av riskaversion och av att marknadsaktörer testar Bank of Japans tolerans för en starkare yen. Samtidigt tar marknaden inte de verbala interventionerna riktigt på allvar.

"Japan vill inte ge intryck av att de planerar att intervenera givet att landet står som värld för nästa G7-möte. Det finns också en uppfattning att (BOJ) inte har mycket verktyg kvar för att aggressivt lätta penningpolitiken", sade Thu Lan Nguyen, valutastrateg vid Commerzbank i Frankfurt, till Bloomberg News.

Europeiska statspappersräntor vände åter nedåt på torsdagen, euron handlades initialt högre mot dollarn (1:1454 som högst) men vände senare tydligt nedåt i spåren på mjuka ECB-signaler.

Protokollet från ECB:s penningpolitiska möte i mars visade att ledamöterna övervägde en kraftigare räntesänkning än vad som beslutades (depositräntan sänktes 10 punkter, till -0,40 procent) för att få stopp på de fallande inflationsförväntningarna, men tankarna föll på att en större sänkning skulle innebära att den nedre gränsen för räntan skulle närma sig i praktiken. Rådet uteslöt dock inte framtida sänkningar av räntan om nya chocker skulle ändra inflationsutsikterna.

Holger Sandte, chefsanalytiker på Nordea, noterade i ett kundbrev att protokollet kan ses som en bekräftelse på ECB:s fortsatt duvaktiga hållning, som också har varit märkbar i uttalanden från ECB-ledamöter den senaste tiden.

ECB-chefen Mario Draghi fastslog också i centralbankens årsrapport att den har ett fortsatt fast åtagande att uppfylla sitt mandat med inflationsmålet i en tid av global osäkerhet.

Hans kollega i ECB-direktionen, Peter Praet, sade för sin del på torsdagen att bankens åtgärder återigen kan kalibreras om nya chocker skulle uppstå, med hänsyn taget till motvindarnas omfång och möjliga sidoeffekter.

Från Kina rapporterades att valutareserven oväntat ökade något i mars, till 3.212,6 miljarder dollar, vilket var första uppgången sedan i oktober. Ekonomer som Bloomberg News talat med menar att uppgången berodde på en försvagning i dollarn, begränsningar för kapitalflödena och återhämtningen i Kinas ekonomi i mars, efter nya stimulansåtgärder.

Svenska statsobligationsräntor steg 1-4 punkter på torsdagen, tioårsräntan upp 4 punkter, till 0,47 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten vidgades till 38 punkter (31).

Euron försvagades 3 öre mot kronan, till 9:26, medan dollarn handlades nära oförändrat, till 8:15. TCW-index sjönk till 127,29 (127,41).

Vice riksbankschefen Cecilia Skingsley sade i ett anförande på torsdagen att "det är dags att lyfta blicken" nu när resursutnyttjandet i svensk ekonomi är nästan normalt och inflationen trendmässigt går mot målet.

"I ett sådant läge är det rimligt att penningpolitiken inte måste göras än mer expansiv, utan i stället vill jag se mer till utvecklingen på litet längre sikt", sade hon.

Cecilia Skingsley har vädrat liknande tankar redan tidigare, så marknadsaktörer var inte oförberedda på de relativt "hökaktiga" signalerna. Hon påpekade också att hon inte utesluter ytterligare stimulanser om återhämtningen och inflationsutvecklingen skulle utvecklas sämre än väntat.

Svenska statspappersräntor och kronan reagerade initialt endast marginellt på Cecilia Skingsleys kommentarer, men efter dryga timmen började svenska långräntor stiga samtidigt som kronan handlades något starkare.

Michael Grahn, analytiker på Danske Bank (som arrangerade eventet) konstaterade att Cecilia Skingsley var tämligen tydlig i sina kommentarer efter anförandet om att hon inte tänkte rösta för några nya lättnader vid det penningpolitiska mötet i april, så länge det inte händer något dramatiskt med hennes syn på utsikterna.

Givet att två andra ledamöter redan i februari reserverade sig mot räntesänkningen då verkar därmed sannolikheten kunna vara hög för att en majoritet i direktionen inte tänker rösta för några nya lättnadsåtgärder i april. Det gör att Danske Bank inte längre tror att det kommer något besked om utökade obligationsköp efter mötet.

"Som vi ser det är sannolikheten mindre än 50 procent, så vi tar bort den" prognosen, sade Michael Grahn.

Han konstaterade vidare att Cecilia Skingsley signalerade en relativt hög tolerans för potentiell kronförstärkning efter ett eventuellt beslut om oförändrad Riksbankspolicy efter mötet den 20 april, även om hon också i sedvanlig ordning framhöll att kronan inte får stärkas för snabbt.

Riksgälden kunde återigen rapportera betydligt högre skatteinkomster än väntat, 6 miljarder kronor, i redovisningen av lånebehovet för mars. Avvikelsen beror på högre kompletteringsbetalningar, men frågan är i vilken utsträckning det drivs av behov att betala in skatt. Inlåningsräntan på skattekontot fortsätter att vara mycket attraktiv åtminstone året ut.

SCB redovisade vidare att svenska småhuspriser steg 2 procent under tremånadersperioden till mars, jämfört med föregående period, och med 12 procent jämfört med samma period i fjol (+18 procent i Storstockholm).

Amerikanska statspappersräntor sjönk, i linje med europeiska räntor på torsdagen. Marknadsaktörer hänvisade också till att den starka yenen lockar köpare till amerikanska statspapper givet den ökade sannolikheten för att Japan kan komma att intervenera, köpa dollar mot yen, vilket i så fall skulle leda till japanskt köptryck på USA-papper.

Vid svensk stängning noterades tioårsräntan till 1,72 procent, 2 punkter lägre än vid samma tid på onsdagen.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera