Annons

Räntor och valutor: Yenen stärks kraftigt

Yenen stärks kraftigt, Tokyobörsen vänder nedåt och japansk räntor sjunker efter att Bank of Japan meddelat att penningpolitiken lämnas intakt.

Tidigt på torsdagsmorgonen handlas yenen kring 109:34 mot dollarn, nästan 2 yen starkare än vid onsdagens svenska stängning då den stod i 111:24.

Japanska tioårsräntor är ned 2 punkter till -0,07 procent.

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte på torsdagen att låta den penningpolitiska hållningen vara oförändrad. BOJ kommer att fortsätta att genomföra marknadsoperationer så att den monetära basen ökar i en takt på 80.000 miljarder yen per år och depositräntan lämnas samtidigt oförändrad på -0,10 procent.

Enligt Bloomberg News prognosenkät bland 41 bedömare väntade sig 33 en oförändrad depositränta, medan fem trodde på en sänkning med 10 punkter och tre spådde en sänkning med 20 punkter.

Centralbanken räknar med att pristrenden stadigt ska stiga, men tycker att nedåtriskerna för prisutsikterna är höga.

Japans KPI väntas ligga kring noll procent för närvarande och kommer att öka takten mot 2 procent.

Även när det gäller de ekonomiska utsikterna ser BOJ stora nedåtrisker, men ekonomin har fortsatt sin måttliga återhämtningstrend.

BOJ sänkte samtidigt sina prognoser för såväl BNP som kärn-KPI för både 2016 och 2017 och räknar nu med en tillväxt på 1,2 procent i år och på 0,1 procent nästa år (tidigare 1,5 respektive 0,3 procent). För 2018 ser BOJ en tillväxt på 1,0 procent.

Prognosen för kärn-KPI har sänkts till 0,5 procent för i år, från 0,8 procent, och till 1,7 procent nästa år (1,8).

Statistik från Japan under natten visade att KPI var något lägre än väntat i mars liksom hushållens konsumtion, men samtidigt var industriproduktionen var högre än väntat och arbetslösheten lägre än prognos.

USA-räntorna sjönk tillbaka efter svensk stängning på onsdagen sedan Federal Reserve som väntat lämnat sin penningpolitik oförändrad, med målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,25-0,50 procent.

Räntebeslutet var inte enhälligt. Esther George, Fed Kansas City, reserverade sig och ville höja ränteintervallet med 25 punkter vid dagens möte.

Beträffande timing och storlek på kommande räntejusteringar noterar FOMC att, givet att inflationen ännu ligger under 2 procent, man kommer att noga bevaka faktiska och väntade framsteg mot målet.

Fed upprepade att man antar att den ekonomiska utvecklingen kommer att ske på ett sätt som talar för "endast gradvisa höjningar" i Fed fundsräntan, räntenivån antas förbli, under en tid, under nivåer som antas gälla på längre sikt.

Fed-kommittén fastslog att ny information sedan föregående möte tyder på att arbetsmarknadsförhållandena har förbättrats ytterligare trots att tillväxten i ekonomiska aktiviteten verkar ha dämpats. Uttalandet säger inget om riskbalansen, men tidigare budskap om att globala utvecklingen utgör risker har tagits bort.

Analytiker tyckte att uttalandet inte bjöd på några riktiga överraskningar. Dörren för en räntehöjning i juni är inte stängd, men frågan är hur öppen den egentligen är.

Goldman Sachs USA-ekonomer skrev i ett kundbrev att FOMC indikerade mindre oro om volatiliteten på finansmarknaderna och svagheten i den globala tillväxten i sitt uttalande, vilket lämnar öppet för möjligheten för en räntehöjning i juni.

"Men vi kommer att behöva se data mellan nu och då för att kommittén ska följa upp", skrev de.

Goldman Sachs ekonomer noterade att marknadsreaktionen var blandad, med andra som tolkade språket kring "noga följa" och den fortsatta avsaknaden av riskbalansbedömning som att detta skulle hindra räntehöjningar i en nära framtid.

"Vi håller inte med", skrev Goldman Sachs och hänvisade till att både finansiella förhållanden och global ekonomisk data har förbättrats sedan det förra mötet, Fed har sagt i sina uttalanden sedan december 2014 att de noga kommer att följa inflationsutvecklingen och att de inte nödvändigtvis skulle tolka avsaknaden av en riskbedömning som en tydlig duvaktig signal.

"Det kan vara så att kommittén känner att frasen saknar nyanser, med "nästan balanserad" eller "balanserad" alltför starkt signalerar en förestående räntehöjning", skrev Goldman Sachs i kundbrevet.

I torsdagens asiatiska handel har de amerikanska räntorna fortsatt nedåt, med tioåringen x punkter lägre till 1,83 procent, jämfört med svensk stängning dagen före.

I eftermiddag publiceras de sedvanliga veckosiffror över arbetslösheten och BNP-estimatet för första kvartalet.

Det står klart att det var ett mycket svagt första kvartal i USA. Väntat är en tillväxt på 0,6% i beräknad årstakt, ned från 1,4% under det fjärde kvartalet.

Privatkonsumtionen väntas ha växlat ned till 1,8% från 2,4%.

På valutamarknaden handlas yenen nu kring 109:24 mot dollarn, medan dollarn i sin tur har försvagats marginellt mot euron till 1:133 (1:132).

Kronan är 1 öre starkare mot dollarn och är stabil mot euron.

På Europa-agendan står bland annat preliminär KPI från Spanien och Tyskland, tysk arbetslöshet och konjunkturbarometer och indikator över företagsklimatet i euroområdet.

Den inhemska agendan är fullmatad med detaljhandel från SCB, ESV-utfall för mars, konjunkturprognoser från Handelsbanken och SKL och tal från vice Riksbankschef Per Jansson, som dock inte publiceras.

Dessutom presenterar finansminister Magdalena Andersson ett program mot skatteflykt.

 

Torsdag 6.30 (onsdag kl.16:15)
USD/SEK 8:0844 (8:0953) EUR/USD 1:1334 (1:1318)
EUR/SEK 9:1623 (9:1623) USD/JPY 109:33 (111:24)
Jp obl 2 -0,25 (-0,23) Jp obl 10 -0,07 (-0,05)
Ty obl 2 -0,49 (-0,49) Ty obl 10 0,29 (0,29)
US obl 2 0,81 (0,85) US obl 10 1,83 (1,89)

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera