ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Robust premiär för Bonnesen

  • PARERAR SVÄNGNINGAR. Birgitte Bonnesen har levererat sin första kvartalsrapport som vd för Swedbank. Foto: Jesper Frisk

Genom ökad utlåning lyckas Swedbank dämpa tyngden från minusräntan och en svag börs.
Bankens nya vd Birgitte Bonnesen räds inte varningarna kring hushållens skuldsättning, och ser ”ingen signifikant” risk för böter till följd av Finansinspektionens utredningar.

”Det är fantastiskt att stå här med ett så starkt resultat när man tänker på hur mycket som har hänt och hur traumatiskt det har varit. Vår bank är mycket starkare än individen”, säger Birgitte Bonnesen, som på tisdagen gjorde rapportdebut efter ett stormigt kvartal med både vd- och ordförandebyte i spåren av de fastighetsaffärer som Di har avslöjat.

Räntenettot och provisionsnettot sjunker - hur kommer det sig att ni ändå överraskar positivt vad wgäller resultatet?
”Räntenettot i Sverige drabbades av de 15 punkter i ytterligare negativa räntor som kom i kvartalet. Det lindras av en ökad utlåning i Sverige på bolån. Vi har 10 miljarder i ökad utlåning för bolånen. Det andra som är väldigt positivt är att vi har ökad utlåning till mindre och medelstora företag.”

Även högre utlåningsmarginaler på bolån påverkade räntenettot positivt.

Är det rätt att kunderna slipper minusränta på lönekontot men får betala för ökade bolånemarginaler?
”Det kapital vi måste binda för bolånen är viktigt för att hålla en låg risk i vår balansräkning.”

EU-kommissionen ser ökade risker kopplade till de svenska hushållens skuldsättning, även för banksektorn, är det här något som oroar dig?
”Vi i Swedbank har väldigt låg risk i vår balansräkning och redan i augusti förra året introducerade vi de amorteringsregler som nu ska införas i juni.”

Den ogynnsamma börsutvecklingen under kvartalet slog mot intäkterna inom kapitalförvaltning och corporate finance. Kreditförlusterna var överraskande låga, men Swedbank ser försämrad kreditkvalitet i portföljen av oljerelaterade lån, som följd av det låga oljepriset och låg investeringstakt i sektorn.

Riskchefen Anders Karlsson spår ökade låneförluster som följd senare i år.

Hur orolig är du för det här?
”Det är en väldigt liten del av Swedbanks stora låneportfölj. Nu börjar oljepriset gå upp lite, men det löser inte allt. Det handlar om investeringar i branschen och strukturella förändringar, så vi följer det här väldigt noggrant”, säger Birgitte Bonnesen.

Förslag från Finansinspektionen medför högre kapitalkrav för företagslån - hur påverkar det Swedbank?
”Det påverkar oss absolut”, säger Birgitte Bonnesen och pekar på en negativ effekt på kapitalbufferten på 90 punkter.

”Baselkommittén ska också komma med sina rekommendationer. Det är dålig visibilitet för alla i branschen. Vi vet inte var det här landar. Men vi är starka i vår kapitalisering.”

Kan de högre kapitalkraven leda till lägre utdelning?
”Det är en styrelsefråga.”

Michael Wolf sa i samband med bokslutet att aktieägarna kan vänta sig en utdelning på 75 procent av vinsten även framöver – gäller det fortfarande?
”Det gäller så länge styrelsen inte har fattat något annat beslut.”

Swedbank är under två utredningar av Finansinspektionen – den ena i spåren av fastighetsaffärerna och den andra till följd av Panamadokumenten. Samtidigt har maxböterna för bankerna höjts kraftigt – i Swedbanks fall till 5,5 miljarder kronor.

Hur ser du på risken för böter?
”Jag tror inte att den är signifikant. Panama gäller flera banker. Vi har inte hittat någon strukturell svaghet hos oss. Det andra med bankens interna regelverk – det har vi också gått igenom och förstärkt.”

Tyck till