Annons

Räntor och valutor: Stabilisering i Kina

USA-räntorna och dollarn har i stort gått sidledes, medan Asienbörserna fick lite stöd efter Kina-data som kan visa på en stabilisering i ekonomin.

Kinas BNP ökade 6,7 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare. Det var ned från 6,8 procent fjärde kvartalet och den svagaste tillväxten på sju år, men i linje med förväntningarna.

Samtidigt kom data för mars in bättre än väntat.

Detaljhandeln ökade med 10,5 procent i årstakt (väntat 10,4) medan industriproduktionen ökade 6,8 procent (väntat 5,9). Investeringar och nya yuanlån ökade också mer än väntat i mars.

Sheng Laiyun, talesman vid statistikbyrån NBS, sade att ekonomin visar tecken på att stabiliseras och att ha bottnat.

Tillväxten av den "nya ekonomin" har accelererat, och tillväxten kommer i allt högre grad att vara beroende av tjänstesektorn. Kvaliteten i expansionen förbättras därmed.

Han noterade samtidigt att förbättringen av data i mars beror på den senaste tidens policyåtgärder, utbudsreformer och internationella faktorer.

Industrins vinster har troligen förbättrats första kvartalet, men det krävs tid för att se om ekonomin verkligen har stabiliserats. Företag i traditionella branscher, och de som lider av överkapacitet, är mitt inne i en smärtsam omställning.

Han sade också att enkäter indikerar en arbetslöshet på 5,2 procent i mars, något upp, men överkapaciteten väntas ändå inte påverka det totala läget på arbetsmarknaden i någon större omfattning.

"Ekonomin har stabiliserats tack vare en flod av likviditet och förbättrat sentiment på fastighetsmarknaden. Det är inte klart huruvida detta momentum är uthålligt. Hittills ser regeringen ut att vara ensam spelare, det är avgörande att involvera privata investeringar", sade Tao Dong på Credit Suisse till Bloomberg News.

Julian Evans-Pritchard på Capital Economics sade att deras egen indikator (China Activity Proxy) visar på en tillväxt på 4,1 procent i årstakt de första två månaderna, men samtidigt finns det positiva tecken från marsutfallen.

"Dessa slog förväntningarna överlag. I synnerhet gör den kraftiga uppgången i industriproduktion och investeringar oss hoppfulla om att tillväxten har bottnat just nu, där lättare penning- och finanspolitik sannolikt kommer leda till en cyklisk uppgång de kommande månaderna", sade han till Reuters.

Zhou Hao på Commerzbank ser tre faktorer som hjälpt till att stabilisera ekonomin: stark utveckling på fastighetsmarknaden, en mer aktiv penning- och finanspolitik med ökad utlåning, samt en viss påfyllnad av lagren hos företagen vilket även återspeglats i råvarupriserna.

"Till exempel har lagren av järnmalm vid hamnarna stigit gradvis sedan fjärde kvartalet", sade Zhou Hao till Reuters.

På valutamarknaden har dollarn varit stabil runt 1:1260 mot euron, men stärkts något till 109:60 mot yenen. Australiendollarn påverkades inte nämnvärt av Kina-datan.

Yenen har varit i en förstärkningstrend sedan början av februari, men efter att ha "bottnat" på cirka 107:60 i början av veckan har yenen därefter tappat nästan 2 procent mot dollarn, till lättnad för de policyansvariga i Japan.

Finansminister Taro Aso sade under pågående IMF/G20-möte i Washington att negativa räntor och andra policyåtgärder som införs på grund av inhemska skäl inte begränsas av de åtaganden som gjorts inom G20 för att undvika devalveringar av valutakursen. Inget land har uttryckt bekymmer för Japans åtgärder, sade han.

Haruhiko Kuroda, chef för Bank of Japan, konstaterade å sin sida att yenens "överdrivna" förstärkning till viss del korrigerats de senaste dagarna.

En enkät från Citigroup, citerad av Bloomberg News, visar att 49 procent av de svarande tror att Bank of Japan intervenerar om dollar/yen skulle nå 100-nivån, medan 33 procent tror att det sker redan vid 105-nivån. Resterande ser inga interventioner framför sig.

På fredagens agenda står från USA Empire manufacturing index, Michigan-index samt industriproduktion för mars, det senare väntas ha sjunkit 0,1 procent under månaden.

I helgen fortsätter IMF:s och Världsbankens årsmöte i Washington, Brasiliens parlament ska hantera frågan om eventuell riksrätt för president Dilma Rousseff och i Doha i Qatar har en rad oljeländer ett möte för att diskutera frågan om produktionsbegränsningar. Oljan har stigit svagt på fredagen inför detta möte.

Fredag 6.35 (torsdag kl 16.15)
USD/SEK 8:1448 (8:1274) EUR/USD 1:1261 (1:1270)
EUR/SEK 9:1717 (9:1593) USD/JPY 109:64 (109:01)
Jp obl 2 -0,25 (-0,26) Jp obl 10 -0,11 (-0,09)
Ty obl 2 -0,50 (-0,51) Ty obl 10 0,17 (0,15)
US obl 2 0,76 (0,75) US obl 10 1,79 (1,77)

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera