Annons

Räntor och valutor: Svagt ned på räntefrontden

Europaräntorna sjunker någon punkt i den tidiga torsdagshandeln efter tidigare amerikanska räntenedgångar. Europabörserna är svagt upp. Asienbörserna steg i nattens handel till fyramånadershögsta efter att Singapores centralbank oväntat lättat på sin penningpolitik. På valutamarknaden har dollarn stärkts mot både euron och yenen.

Tyska statspappersräntor sjunker något, med tioårsräntan 2 punkter ned till 0,13 procent. Den svenska tioårsräntan är samtidigt ned 1 punkt till 0,53 procent.

Nu närmast, klockan 10.30, kommer Riksbankens remissvar på Goodfriend och Kings utvärdering av penningpolitiken.

"Vi räknar med att Riksbanken är allmänt positiva när det gäller utvärderingen och särskilt lyfter fram förslaget om att ge Riksbanken en viktigare roll för finansiell stabilitetspolitik. Svaret kan dessutom innehålla kommentarer om hur direktionen ser på 'valutapolitiken' och behovet av att låta inflationen avvika från målet under vissa perioder", skriver chefsvalutastrateg Carl Hammer i SEB:s morgonbrev och tillägger att det senare kanske kan ge ett par ledtrådar inför Riksbankens räntebesked nästa vecka.

På Europaagendan står bland annat definitiv KPI-statistik för euroområdet och räntebesked från Bank of England.

Finansinspektionens bolånerapport under morgonen visade att den genomsnittliga skuldkvoten för hushåll med nya bolån ökade från 387 till 406 procent mellan 2014 och 2015. Att hushållen därmed lånar allt mer i förhållande till sin inkomst beror till stor del på att bostadspriserna stigit klart snabbare än hushållens inkomster.

FI påpekade dock att trots detta är det få hushåll med nya bolån som skulle få problem att betala på sina lån om räntorna stiger eller om deras inkomster minskar.

"Det framgår av våra stresstester och bekräftar att riskerna med hushållens skuldsättning främst är makroekonomiska. Andelen hushåll med små marginaler har dessutom minskat de senaste åren", sade chefsekonom Henrik Braconier i en kommentar.

På tal om stigande bostadspriserna visar färsk statistik från Valueguard att priserna steg 11,8 procent i årstakt i mars, en dämpning från 13,5 procent i februari.

Swedbank spår i en ny konjunkturprognos att svensk BNP ökar 3,3 procent och 2,3 procent nästa år. De noterar att svensk ekonomi drivs av en stark inhemsk efterfrågan med god utveckling i såväl hushållens som offentlig konsumtion och investeringar, men räknar med att drivkrafterna försvagas under 2016 och 2017.

USA-räntorna sjönk efter svensk stängning på onsdagen efter en stark obligationsemission. Räntorna har sedan planat ut på torsdagen och från onsdagens svenska stängning är den tioåriga statsobligationsräntan ned 3 punkter till 1,76 procent.

Federal Reserve regionala konjunkturrapport Beige Book visade att den amerikanska ekonomin fortsatte att expandera från sent februari till tidig april. Arbetslösheten fortsatte att minska medan löner och priser steg något. De flesta av de tolv Fed-distrikten rapporterade "måttlig" till "blygsam" tillväxt, och att den skulle fortsätta.

Och till skillnad från rapporten i mars då ledamöterna rapporterade "oförändrade priser", så visade onsdagens rapport överlag "modest stigande priser" i majoriteten av distrikten.

På eftermiddagens USA-agenda står mars-KPI och sedvanlig veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa.

På valutamarknaden har dollarn stärkts något mot både euron och yenen. Samtidigt är det brittiska pundet under fortsatt press med Brexitoro och inför bank of Englands räntebesked efter lunch.

Singapores centralbank, eller penningpolitiska myndighet, lättade oväntat på sin penningpolitik under natten och kommer nu att återgå till den neutrala hållning de hade under finanskrisen, där Singaporedollarn ska vara stabil mot en korg av utländska valutor.

"Det är mycket intressant och iögonfallande att den penningpolitiska myndigheten har gått tillbaka till krisläget från efter den globala finanskrisen, och sänder ett starkt budskap om en svag extern miljö", sade Sean Callow, senior valutastrateg vid Westpac i Sydney till Reuters.

Han tillade att centralbankens oro över "en mindre gynnsam extern miljö" är viktigt givet att landet är en av världens mest handelskänsliga ekonomier och att det bör noteras i länder som Sydkorea, Australien och Nya Zeeland.

Valutorna försvagades också brett i Asien efter den oväntade åtgärden från Singapore, som bedriver penningpolitik via växelkursen.

Den svenska kronan har försvagats 2 mot dollarn till 8:16 och är i stort sett stabil runt 9:18 mot euron.

Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera