1515

Räntor och valutor: Svagt ned på räntefrontden

Europaräntorna sjunker någon punkt i den tidiga torsdagshandeln efter tidigare amerikanska räntenedgångar. Europabörserna är svagt upp. Asienbörserna steg i nattens handel till fyramånadershögsta efter att Singapores centralbank oväntat lättat på sin penningpolitik. På valutamarknaden har dollarn stärkts mot både euron och yenen.

Tyska statspappersräntor sjunker något, med tioårsräntan 2 punkter ned till 0,13 procent. Den svenska tioårsräntan är samtidigt ned 1 punkt till 0,53 procent.

Nu närmast, klockan 10.30, kommer Riksbankens remissvar på Goodfriend och Kings utvärdering av penningpolitiken.

"Vi räknar med att Riksbanken är allmänt positiva när det gäller utvärderingen och särskilt lyfter fram förslaget om att ge Riksbanken en viktigare roll för finansiell stabilitetspolitik. Svaret kan dessutom innehålla kommentarer om hur direktionen ser på 'valutapolitiken' och behovet av att låta inflationen avvika från målet under vissa perioder", skriver chefsvalutastrateg Carl Hammer i SEB:s morgonbrev och tillägger att det senare kanske kan ge ett par ledtrådar inför Riksbankens räntebesked nästa vecka.

På Europaagendan står bland annat definitiv KPI-statistik för euroområdet och räntebesked från Bank of England.

Finansinspektionens bolånerapport under morgonen visade att den genomsnittliga skuldkvoten för hushåll med nya bolån ökade från 387 till 406 procent mellan 2014 och 2015. Att hushållen därmed lånar allt mer i förhållande till sin inkomst beror till stor del på att bostadspriserna stigit klart snabbare än hushållens inkomster.

FI påpekade dock att trots detta är det få hushåll med nya bolån som skulle få problem att betala på sina lån om räntorna stiger eller om deras inkomster minskar.

"Det framgår av våra stresstester och bekräftar att riskerna med hushållens skuldsättning främst är makroekonomiska. Andelen hushåll med små marginaler har dessutom minskat de senaste åren", sade chefsekonom Henrik Braconier i en kommentar.

På tal om stigande bostadspriserna visar färsk statistik från Valueguard att priserna steg 11,8 procent i årstakt i mars, en dämpning från 13,5 procent i februari.

Swedbank spår i en ny konjunkturprognos att svensk BNP ökar 3,3 procent och 2,3 procent nästa år. De noterar att svensk ekonomi drivs av en stark inhemsk efterfrågan med god utveckling i såväl hushållens som offentlig konsumtion och investeringar, men räknar med att drivkrafterna försvagas under 2016 och 2017.

USA-räntorna sjönk efter svensk stängning på onsdagen efter en stark obligationsemission. Räntorna har sedan planat ut på torsdagen och från onsdagens svenska stängning är den tioåriga statsobligationsräntan ned 3 punkter till 1,76 procent.

Federal Reserve regionala konjunkturrapport Beige Book visade att den amerikanska ekonomin fortsatte att expandera från sent februari till tidig april. Arbetslösheten fortsatte att minska medan löner och priser steg något. De flesta av de tolv Fed-distrikten rapporterade "måttlig" till "blygsam" tillväxt, och att den skulle fortsätta.

Och till skillnad från rapporten i mars då ledamöterna rapporterade "oförändrade priser", så visade onsdagens rapport överlag "modest stigande priser" i majoriteten av distrikten.

På eftermiddagens USA-agenda står mars-KPI och sedvanlig veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa.

På valutamarknaden har dollarn stärkts något mot både euron och yenen. Samtidigt är det brittiska pundet under fortsatt press med Brexitoro och inför bank of Englands räntebesked efter lunch.

Singapores centralbank, eller penningpolitiska myndighet, lättade oväntat på sin penningpolitik under natten och kommer nu att återgå till den neutrala hållning de hade under finanskrisen, där Singaporedollarn ska vara stabil mot en korg av utländska valutor.

"Det är mycket intressant och iögonfallande att den penningpolitiska myndigheten har gått tillbaka till krisläget från efter den globala finanskrisen, och sänder ett starkt budskap om en svag extern miljö", sade Sean Callow, senior valutastrateg vid Westpac i Sydney till Reuters.

Han tillade att centralbankens oro över "en mindre gynnsam extern miljö" är viktigt givet att landet är en av världens mest handelskänsliga ekonomier och att det bör noteras i länder som Sydkorea, Australien och Nya Zeeland.

Valutorna försvagades också brett i Asien efter den oväntade åtgärden från Singapore, som bedriver penningpolitik via växelkursen.

Den svenska kronan har försvagats 2 mot dollarn till 8:16 och är i stort sett stabil runt 9:18 mot euron.


Innehåll från SectraAnnons

Fastighetsautomation inom hälsosektorn svag länk för IT-säkerheten

Leif Nixon, säkerhetsexpert på Sectra Communications.
Leif Nixon, säkerhetsexpert på Sectra Communications.

Försörjningssystem för fastigheter har genomgått en snabb digitalisering.

Inom hälsosektorn saknas ofta kunskaper om IT-säkerheten för dessa system.

– Här finns brister som cyberkriminella kan utnyttja för att slå ut hela sjukhus. Om man inte täpper igen dessa hål kan konsekvenserna bli enorma för hela samhället, säger Leif Nixon, säkerhetsexpert på Sectra Communications.

En viktig del i säkerhetsarbetet för sjukhus och andra vårdinrättningar är att upprätthålla en kontinuerlig drift av kritisk infrastruktur. Här ingår vattenförsörjning, ventilation, elektricitet och temperatur, men också mer specialiserade verksamheter som produktion av syrgas.

I dag är styr- och reglersystemen för denna infrastruktur ofta digitaliserad för optimal drift. Det gör dem också sårbara för cyberattacker. Utsätts driftsmiljöerna för ett oplanerat avbrott till följd av en IT-attack kan det i värsta fall leda till livshotande situationer för patienterna. 

Cyberkriminella på jakt efter ekonomisk vinning genom till exempel ransomware, men också främmande statsmakter som önskar skapa oreda i ett land, kan vilja genomföra en cyberattack mot hälsosektorn. 

– Sjukvården är en av de mest utsatta sektorerna just nu, speciellt i USA. Sverige är ännu inte lika hårt drabbat men vi kan räkna med att denna brottslighet snart hittar hit, säger Leif Nixon.

Sectra kan kartlägga brister i säkerheten

Sectra Communications kan erbjuda en säkerhetsanalys, där en kartläggning genomförs av sjukhusens sårbarheter i styr- och reglersystemen för dessa vitala försörjningssystem.

Därefter kan olika lösningar erbjudas för att täppa igen de hål och brister som upptäcks. En metod är att koppla in sensorer i nätverket som kontinuerligt analyserar trafiken i de kritiska systemen. Sker något ovanligt går ett larm igång. 

– Vi kan lära oss hur trafikmönstret ser ut i normaldrift och larmar om det börjar ske avvikelser och vid misstänkt trafik. Dyker det upp en ny enhet som börjar scanna av nätverket så går ett larm, likaså om vi ser en attackkod fara förbi på nätverket, säger Leif Nixon, och avslutar:

– Man börjar få upp ögonen för dessa brister ute i vissa Regioner, men här finns mycket kvar att göra.

Om Sectra
Sectra har 40 års erfarenhet av att säkra samhällens mest kritiska kommunikation genom tjänster och expertis inom kryptering, VPN och säker mobil kommunikation. Sectra har även ett Security Operations Center som hjälper aktörer inom kritisk infrastruktur, till exempel sjukvården samt energi- och vattenförsörjningen, att möjliggöra säkra digitaliseringsprojekt.

Läs mer på: communications.sectra.com

Mer från Sectra

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sectra och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?