ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Svenska obligationer säkraste investeringen

  • Det ser mörkt ut för Venezuela. Foto: TT

Svenska statsobligationer tillhör de med absolut lägst risk för betalningsinställelse i världen. För Venezuela ser det dock betydligt mörkare ut. Det skriver Zerohedge.

CDS:er, eller kreditswappar, är ett instrument som överför kreditrisken för räntebärande värdepapper mellan olika parter. Det rör sig helt enkelt om ett sätt att försäkra sig mot att obligationsutfärdaren ställer in betalningarna eller går i konkurs.

Priset på CDS:er kallas för spread och mäts i räntepunkter. En räntepunkt är en hundradelsprocent, vilket även är den årliga avgift som CDS-köparen betalar till säljaren. Säljaren ersätter i sin tur CDS-köparen med obligationens värde vid en eventuell konkurs eller betalningsinställelse.

En följdeffekt av detta är att spreaden återspeglar marknadens förväntningar på att obligationsutfärdaren kommer gå i konkurs. CDS:er kan utfärdas för obligationer med olika löptid men den vanligaste löptiden är fem år om inget annat anges.

Enligt Deutsche Bank har CDS:er för svenska, tyska och amerikanska statsobligationer den lägst spreaden med 20 punkter eller 0,2 procent. Om man räknar med att obligationsköparna får tillbaka 40 procent av obligationernas värde vid en eventuell konkurs innebär det här att marknaden uppskattar risken att Sverige, Tyskland eller USA ställer in betalningarna på statsobligationer med en löptid på fem år till 0,3 procent om året.

För Venezuela ser det dock betydligt mörkare ut. CDS:er för Venezuelas statsobligationer har en spread på 5.827 punkter eller 58,27 procent vilket enligt Zerohedge innebär att en betalningsinställelse i praktiken är garanterad.

Näst störst spread har CDS:er för ukrainska statsobligationer med 1.892 punkter.

Tyck till