ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Saftig byggnota väntar för Sverige

En rekordstor befolkningsökning gör att 1.500 miljarder färska kronor måste investeras i nya bostäder och samhällsfastigheter i Sverige de kommande 15 åren.
”Det är enorma pengar”, säger Max Barclay, chef för rådgivningen inom fastighetsanalysbolaget Newsec.

Boverkets prognos att det behövs 700.000 nya bostäder till 2025, som också blivit regeringens byggmål, kräver en fördubbling av dagens byggtakt.

Men prognosen är i underkant, bedömer Newsec i en ny rapport som släpps på torsdagen.

”Vi tror att den är defensiv och att utmaningen är än större”, säger Max Barclay.

De närmaste åren står Sverige inför en rekordstor befolkningsökning till följd av flyktingströmmar, historiskt höga födelsetal och en åldrande befolkning, konstaterar Newsec.

Den årliga befolkningsökningen på 1,3 till 1,5 procent kan jämföras med den tidigare toppen precis efter andra världskriget.

”Det är väldigt mycket människor på kort tid. Dessutom har vi en stark trend att folk flyttar till storstäderna där trycket på bostäder och samhällsfastigheter redan är enormt”, säger Max Barclay.

Totalt behöver 42 miljoner kvadratmeter nya bostäder byggas de närmaste tio åren, enligt Newsecs beräkningar.

Samtidigt behövs 7,7 miljoner kvadratmeter samhällsfastigheter fram till 2030 när behovet av förskolor, skolor, vård och omsorg sväller.

Totalt motsvarar det investeringar på 1.500 miljarder kronor – till största delen en kombination av kommunala och privata investeringar.

”Det är en enorm ökning av investeringarna som måste till. Vi pratar om ett nytillskott motsvarande den årliga transaktionsvolymen”, säger Max Barclay.

Han jämför det med att fastighetsmarknaden i dag omsätter totalt 150 miljarder kronor om året, men då handlar det om befintliga kommersiella fastigheter.

Kapitalet finns, är Max Barclays bedömning.

”Kapitalet söker sig till fastighetsinvesteringar. Det finns ett intresse från marknaden att vara delaktig och hantera den här enorma möjligheten.”

Låga räntor, volatila globala börser och låg avkastning på obligationsmarknaden har bidragit till ett stort intresse för nordiska fastigheter. 2015 gjordes transaktioner på den kommersiella fastighetsmarknaden till ett värde av 134 miljarder kronor, och andelen utländska investerare har ökat kraftigt till 28 procent i fjol.

I år spås fortsatt höga transaktionsvolymer.

”Det är historiskt höga nivåer. Fastigheter ses som en trygg placering med hyfsad avkastning jämfört med de alternativ som finns”, säger Max Barclay.

Begränsningarna ligger i processerna snarare än i kapitalet, anser han. Med nuvarande strukturer och regler på bostadsmarknaden finns det ingen chans att behovet av bostäder kan mötas, enligt Newsec.

”Processerna från idé till färdigt hus måste kortas. Vi måste också få högre omsättningstakt i det befintliga bostadsbeståndet och exempelvis titta på möjligheten att skjuta reavinster på framtiden”, säger Max Barclay.

Tyck till