ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Räntor/valutor: Uppåt för räntorna och kronan

Europaräntorna rekylerar upp igen på onsdag förmiddag efter ränteuppgångar i USA och Asien. Europabörserna stiger något och oljepriset är svagt upp. Kronan har stärkts, framför allt mot euron, efter att vice riksbankschef Cecilia Skingsley sagt att hon vill lyfta blicken i penningpolitiken och se mer till trenderna.

Tyska räntor stiger i framför allt längre löptider, med den tioåriga statsobligationsräntan 4 punkter upp till 0,21 procent. Svenska räntor är upp 2-3 punkter, med tioårsräntan 3 punkter högre till 0,52 procent.

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sade i en intervju med Svenska Dagbladet att penningpolitiken varit verksam men att det nu är dags att lyfta blicken och se mer till trenderna. Hon kan sänka igen men det kräver en "betydande" revidering av utsikterna för svensk ekonomi.

"Nu har jag högre tolerans för bakslag, som oljeprischocker eller valutakursförändringar, så länge det inte förändrar de långsiktiga utsikterna för svensk ekonomi", säger hon.

Angående ECB:s möte i morgon torsdag och eventuellt nya stimulanser som indirekt kan påverka Sverige säger hon att det som är bra för Europas ekonomi kommer att vara bra för Sveriges på sikt.

"Om det kortsiktigt för med sig en ofördelaktig kronkurs men som inte betydligt försämrar konjunkturutsikterna, då kan jag leva med det", säger hon.

Analytiker ser Cecilia Skingsleys budskap som något hökaktigt eftersom hon nu höjer ribban för ytterligare räntesänkningar.

"Sammanfattningsvis kan man säga att hon därmed lägger sig i samma spår som Martin Flodén och Henry Ohlsson", skriver Michael Grahn i Danske Banks morgonbrev.

Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot den senaste räntesänkningen till -0,50 procent i februari.

"Tänker fler som Skingsley så talar det för att det inte kommer fler räntesänkningar framöver", skriver Richard Falkenhäll i SEB:s marknadsbrev.

Kronan stärks på Cecilia Skingsleys besked, framför allt mot euron. Sammantaget har kronan stärkts 7 öre mot euron till 9:30 från tisdagens svenska stängning. Mot dollarn har kronan stärkts mer blygsamma 2 öre till 8:47.

Vice riksbankschef Martin Flodén sade till journalister på onsdagsmorgonen att han inte ser någon större risk för överhettning i svensk ekonomi.

"Jag ser inte det som någon överhängande risk. Det går ju bra för svensk ekonomi, och min bild är att det kommer att fortsätta att går bra… men jag skulle inte kalla det för någon överhettning… arbetslösheten är ju fortfarande på ganska höga nivåer", sade han.

Han tillade att det dessutom kommit "lite mer oroande signaler" globalt de senaste månaderna. På en fråga om han, liksom Cecilia Skingsley, blivit mer tolerant för oljepriser svarade han att de aldrig varit särskilt viktigt för honom.

"Jag skulle inte säga att det är något som har ändrats. Sedan reserverade ju jag mig vid det senaste penningpolitiska beslutet, det antyder väl också någonting. Jag ser det inte som att jag på senare tid har omprövat (ändrat) min penningpolitiska strategi", sade Martin Flodén.

Han tillade att inflationen ju är för låg, och att han ser varje negativ överraskning som ett problem.

"Men frågan är ju vad det betyder för de penningpolitiska besluten", sade han.

Vidare skriver vice riksbankschef Per Jansson i en debattartikel i Dagens Industri att Riksbanken har fått hård kritik för sin expansiva penningpolitik. Ett viktigt förhållande som kritikerna inte tar hänsyn till är dock att arbetsmarknads- och tillväxtutfallen i svensk ekonomi i hög grad är ett resultat av den penningpolitik som förs. Därmed har sannolikt mer generella problem kunnat undvikas.

Statistik från SCB visade att hushållens konsumtion ökade med 3,0 procent i årstakt i januari, efter uppreviderade 3,3 procent i december.

Swedbanks Åke Gustavsson skriver i en kommentar att den starka trenden för konsumtionen därmed fortsätter in i 2016. Någon effekt på penningpolitiken har det inte eftersom uppgången är i linje med Riksbankens prognoser.

Produktionen i näringslivet ökade med 4,2 procent i årstakt i januari, där byggproduktionen ökade klart mest, +18,1 procent.

Närmast på agendan står brittisk industriproduktion, klockan 10.30, och i eftermiddag lämnar Bank of Canada räntebesked.

USA-räntorna började klättra upp igen på tisdagskvällen och har sedan fortsatt upp på onsdagen. Tioårsräntan har stigit 4 punkter till 1,86 procent.

De japanska räntorna steg kraftigt på onsdagen, med den tioåriga statsobligationen 7 punkter upp till -0,03 procent.

Takenobu Nakashima på Nomura Securities sade till Bloomberg News att uppgången delvis var en rekyl från tisdagens branta nedgång, dels drevs av ett stort säljtryck vid Bank of Japans obligationsköp i löptiderna 10-20 år, där bid/cover-nivån steg betydligt. Uppgången ledde också till ett tillfälligt handelsstopp i obligationsterminerna.

På valutamarknaden har dollarn stärkts till 1:098 mot euron från 1:103 vid tisdagens svenska stängning. Mot yenen visar dollarn små förändringar.

Tyck till