ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Perstorps avknoppning till börsen

Polygiene, ett Malmöbaserat bolag verksamt inom så kallad odörkontroll för kläder och utrustning, har godkänts för listning på First North med första handelsdag nu på måndag, den 14 mars, med Remium som certifierad rådgivare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget grundades i januari 2006 genom en avknoppning från industriföretaget Perstorp. Försäljningen 2015 uppgick till drygt 50 miljoner kronor, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 47 procent.

Av bolagets hemsida framgår att rörelseresultatet uppgick till 5,6 miljoner kronor samma år (3,7), och av senaste bokslutskommunikén att kassaflödet från den löpande verksamheten 2015 var negativt på grund av kraftigt ökande kundfordringar. Dessa uppgick till 14 miljoner kronor per senaste årsskiftet (6,6).

"Listningen av Polygiene på Nasdaq First North är en naturlig del i bolagets utveckling och ger en kvalitetsstämpel", heter det i pressmeddelandet.

Bland bolagets tio största ägare syns Lennart Holm, styrelseordförande i Polygiene och även i en annan First North-listad Perstorpavknoppning, Nexam, med 3,9 procent av aktierna. Även Per Palmqvist Morin, tidigare vd i Nexam, är storägare och innehar 3,4 procent av aktierna.

Största enskilda aktieägare med 7,4 procent av Polygiene är Richard Tooby. Samtliga tre hörde till de ägare som sålde ut stora poster i Nexam strax efter kurstoppen sommaren 2014.

Tyck till