ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Oljefonden slog index

  • Oljefondens chef Yngve Slyngstad. Foto: TT/NTB

Statens pensjonsfond utland, mer känd som den norska oljefonden, levererade en avkastning på 2,7 procent eller 332 miljarder kronor under 2015. Resultatet slog jämförelseindexet men är det sämsta sedan 2011.

På onsdagen presenterade den norska oljefonden sin årsredovisning för 2015. Vid utgången av 2015 uppgick fondens marknadsvärde till 7.400 miljarder kronor varav 61,2 procent var placerade i aktier, 35,7 procent i obligationer och 3,1 procent i fastigheter.

Totalt avkastade fonden 2,7 procent under fjolåret vilket var 0,5 procentenheter över fondens jämförelseindex. Mätt i kronor avkastade oljefonden 332 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att det är en nivå som endast är 25 miljarder under Nordeas börsvärde. Aktieinvesteringarna levererade en avkastning på 3,8 procent och obligationerna 0,3 procent medan fastigheterna avkastade 10 procent.

”2015 var ett volatilt år med negativa räntor, valutatumult, fallande oljepris och svagare tillväxtförväntningar på tillväxtmarknader. Vi har sett svängningar i fondens avkastning mellan varje kvartal men överlag så är vi nöjda med resultatet”, säger Yngve Slyngstad, vd för Norges Bank Investment Management, i ett pressmeddelande.

I januari passade den norska regeringen även på att för första gången någonsin nalla lite pengar ur oljefonden när de plockade ut 6,6 miljarder kronor för att täcka sina kostnader. Totalt har regeringen möjlighet att plocka ut 79 miljarder kronor under 2016 för att balansera budgeten.  

Fastighetsinvesteringarnas andel av portföljen ökade med 0,9 procentenheter från 2015 och uppgår nu till 3,1 procent. I årsredovisningen skriver oljefonden att de kommer fortsätta investera i fastigheter tills dessa utgör maximalt 5 procent av portföljen.

”Fonden gjorde färre men större fastighetsinvesteringar. Två enskilda investeringar utgjorde en majoritet av det investerade kapitalet under 2015. Under året öppnade vi fastighetskontor i Tokyo och Singapore”, säger Yngve Slyngstad.

När det gäller aktieinvesteringarna levererade sjukvårdssektorn, som utgör 10,7 procent av aktieportföljen, bäst avkastning med 14,1 procent. Sämst gick det för olje- och gassektorn, som utgör 5,4 procent av aktieportföljen, som levererade en avkastning på minus 13,7 procent.

De svenska bolag som fonden har störst ägarandel i är Boliden där de sitter på 6 procent av aktierna, SCA med 5,7 procent och Volvo med 5,3 procent.

Oljefondens största aktieinnehav den 31 december 2015

Bolag Land Värde, milj. Sek
1. Nestlé Schweiz 50.548
2. Apple USA 41.183
3. Roche Holding Schweiz 34.630
4. Novartis Schweiz 33.596
5. Alphabet USA 30.194
6. Microsoft USA 30.144
7. Blackrock USA 27.704
8. HSBC Storbritannien 26.970
9. Royal Dutch Shell Storbritannien 25.860
10. Prudential Storbritannien 24.858

Källa: Norges Bank Investment Management.

Tyck till