ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Nytt rekord för svenska förmögenheter

  • Foto: TT

Värdet av svenskarnas tillgångar uppgår nu till hela fyra gånger Sveriges BNP, efter en spurt i slutet av 2015. Det framgår av SEB:s sparbarometer.

Under kvartalet oktober-december i fjol passerade hushållens nettoförmögenhet för första gången 13.000 miljarder kronor.

Bruttovärdet av svenskarnas tillgångar, före skulder på 3.500 miljarder kronor, uppgick därmed till omkring fyra gånger Sveriges BNP, enligt SEB:s sparbarometer.

Jämfört med föregående kvartal tickade rikedomarnas värde upp med 413 miljarder kronor. Hushållen kontosparade 31 miljarder kronor under kvartalet. Men framför allt drevs förmögenheterna upp av stigande börser.

Svenskarnas aktierelaterade tillgångar steg med närmare 5 procent i värde jämfört med föregående kvartal.

På skuldsidan växte skulderna med 1,9 procent mellan kvartal tre och fyra i fjol. För helåret 2015 ökade dock skuldökningstakten till 7,3 procent, från 5,6 procent 2014.

”Svenska folket fortsätter att öka sina skulder. För fjärde kvartalet blev det en ökning med 65 miljarder kronor och under hela 2015 med 238 miljarder kronor. Huvudorsaken är stigande bostadspriser och bostadslån och det är viktigt att hålla utvecklingen under noggrann uppsikt. Samtidigt ska man komma ihåg att hushållens tillgångar har ökat ännu snabbare”, skriver SEB:s Jens Magnusson i en kommentar.

Hushållens tillgångar och skulder, 4 kv 2015 (förändring fr föreg kv)

Mdr kr
Nettoförmögenhet   13 312
Varav tillgångar 16 820
Varav skulder -3 508
Förändring nettoförmögenhet 413
Varav tillgångar 478
Varav skulder -65
Värdeförändring räntetillgångar 60
Värdeförändring aktietillgångar 223
Värdeförändring fastighetstillgångar 195
Varav nysparande 73
Fördelning av hushållens tillgångar, 4 kv 2015. (förändring fr föreg. kv)
  Totala tillgångar, Mdr kr Förändring, %
Ränterelaterat 3 623 1,7
Aktierelaterat 4 973 4,7
Fastigheter 8 224 2,4

Källa:SEB:s Sparbarometer

Tyck till