ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Finansinspektionen kan tänka sig bruttosoliditetskrav

Finansinspektionen kan tänka sig att införa ett bruttosoliditetskrav på svenska banker, enligt myndighetens generaldirektör Erik Thedéen som dock anser att de nuvarande riskbaserade kraven först bör göras mer robusta.

"Vi vill ha ett system där de riskbaserade kraven är de bindande, men där ett bruttosoliditetskrav är en sista bromskloss. Ska man lyckas med den kalibreringen måste man vara någorlunda stabil med det riskbaserade systemet först", säger Erik Thedéen till reportrar i samband med ett SNS/SIFR-seminarium kring kapitalkraven på banker.

Finansinspektionen har tidigare överlag varit förespråkare av den riskbaserade modellen. Bruttosoliditet är ett icke riskviktat kapitalkrav som behandlar all utlåning lika, oavsett bedömd eller historisk kreditförlustrisk.

"Det finns ju nu en diskussion inom Basel om att det ska finnas ett bruttosoliditetskrav på 3 procent. Vi har inte stängt dörren för att ha ett bruttosoliditetskrav", säger FI-chefen.

De svenska storbankerna har i nuläget en bruttosoliditet på i storleksordningen 4 procent. Riksbanken vill se ett sådant krav på först 4 procent, följt av 5 procent om några år. Branschorganisationen Bankföreningen är skeptiska och vill behålla det nuvarande riskbaserade systemet.

Vad vore fördelarna med ett bruttosoliditetskrav, jämfört med att bara skärpa riskviktsgolv och interna modeller, Thedéen?

"Jag tycker att fördelen är att man får en garanti för att det riskvägda systemet inte skruvas för hårt. Internationellt brukar man tala om "gaming of the models" - att man skruvar systemet så långt att det ser ut som att man har mycket kapital, men i själva verket har man bara räknat fram väldigt låga riskvikter. Det är inte ett system som är hållbart i långa loppet", säger FI-chefen till SIX News.

Kan man inte uppnå ungefär samma garanti genom att förstärka riskviktsgolven?

"Jo, det där är ju lite kommunicerande kärl. Det finns en diskussion om hur man i riskviktssystemen kan lägga in olika golv", konstaterar Thédeen och lyfter även fram att FI i förra veckan kom med tillsynsåtgärder på området som ska bidra till ett mer solitt system.

Men du tycker inte att det räcker ändå?

"Nej, och det är också den internationella diskussionen - kombinationen tror jag är bättre att ha", svarar FI-chefen.

Tyck till