ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Därför vill vi inte ha höghastighetstågen

  • Foto: AP
Frågan om höghastighetståg mellan storstäderna utreds just nu. De 300 miljarder kronor som höghastighetsbanorna skulle kosta kan användas betydligt smartare, till större nytta för fler människor, skriver sex tunga regionala företrädare för Liberalerna.

Regeringen har tillsatt en utredning för att utreda förutsättningarna för att bygga höghastighetståg mellan Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg. Fakta talar dock starkt för att planerna på höghastighetsbanor borde skrotas. Många andra angelägna infrastrukturinvesteringar behöver komma först, för våra storstadsregioner och för hela Sverige.

Inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen utreds nu möjligheter till utbyggd infrastruktur tillsammans med ökat bostadsbyggande.

Vi liberaler ser dock en uppenbar risk för att viktiga investeringar trängs undan – om planerna på höghastighetsbanor ska förverkligas. Sverige är i stort behov både av bättre spårtrafik och av fler bostäder – men under överskådlig tid är höghastighetsbanor fel prioritering.

Grundproblemet som upplevs av många resenärer och företag är att den tågtrafik som redan finns fungerar alltför dåligt. Statens första uppgift måste därför vara att säkerställa att den nuvarande tågtrafiken fungerar bättre.

Därefter finns utbyggnadsprojekt som kunde ge stor nytta på kortare tid och med mindre störningar: Ostlänken Stockholm–Linköping och Götalandsbanan Göteborg–Landvetter–Borås är bör prioriteras.

Kapacitetshöjningar av den kraftigt underdimensionerade stambanan mellan Malmö och Hässleholm och av västkustbanan, skulle förtjänstfullt lyfta både regionaltrafiken i Skåne och kommunikationstriangeln mellan storstadsregionerna.

När det gäller förbättrade kommunikationer mellan våra tre storstadsregioner måste alternativet med höghastighetsbanor ställas mot det betydligt mindre resurskrävande alternativet att rusta upp stambanor, utöka antalet förbipasseringsspår samt ombyggnader som möjliggör högre hastigheter för befintliga snabbtåg.

Med färre antal stopp på vägen kan tågtiderna på dessa avgångar reduceras till under tre och en halv timme Stockholm–Malmö, och två och en halv timme Stockholm–Göteborg.

Kostnaderna för höghastighetsbanor är häpnadsväckande höga, sannolikt långt över 300 miljarder kronor.

Stationer och anslutningsbanor är då inte medräknade. Kostnaden motsvarar vad staten lägger på infrastrukturprojekt under 15 år. Planeringen kommer att kräva stor del av våra utredningsresurser, vilket också kan stoppa och försena andra projekt.

Dessa resurser kunde användas betydligt klokare. Höghastighetsbanor riskerar att försvåra eller försena andra infrastrukturprojekt eller, i värsta fall, drabba helt andra områden som skola och vård.

Ett huvudproblem för höghastighetståg är att spårbunden trafik främst är lönsamt i ett regionalt perspektiv. Här riskerar Sverigeförhandlingen att göra dubbel skada. Förutom att sluka enorma resurser som kunde ha använts bättre på annat håll, ska nationell trafik alltid ha prioritet framför lokal- och regionaltåg som därför tränger undan dessa i högtrafik.

Den som tågpendlar varje dag riskerar alltså stora förseningar, medan den som reser med höghastighetstågen enstaka gånger per år alltid har företräde.

Stockholm, Skåne och Göteborg liksom hela Sverige behöver satsa på infrastruktur, inte minst spårtrafik. Sverige behöver snabbare och mer pålitligare tågkommunikationer mellan våra storstäder, men i valet mellan vilka satsningar som ska göras för att uppnå det måste vi utgå från vad som ger mest nytta för skattebetalarna.

De 300 miljarder kronor som höghastighetsbanorna skulle kosta kan användas betydligt smartare, till större nytta för fler människor. Därför säger Liberalerna i våra tre storstadsregioner nej till satsningen på höghastighetsbanor. Och det är bråttom att skrota planerna, innan mer resurser slösas bort på förgävesutredningar.

Anna Starbrink, landstingsråd (L), förbundsordförande Stockholms län
Lotta Edholm, borgarråd (L), gruppledare Stockholms stad
Jonas Andersson, regionråd (L), Västra Götaland
Helene Odenjung, kommunalråd (L), gruppledare Göteborgs stad
Gilbert Tribo, gruppledare (L), Region Skåne
Cristina Glad, oppositionsledare kollektivtrafiknämnden (L), Region Skåne

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till