ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

SEB: Ingen rea på börsen

  • SEB avvaktar vart konjunkturen tar vägen. Foto: TT
SEB:s placeringsexperter sitter still i båten och avvaktar tecken på vart konjunkturen är på väg. Under tiden väljer de att fylla portföljen med svenska aktier.

Beskedliga bolagsvinster, vikande tillväxt och öka marknadsoro fick SEB att redan för ett år sedan börja dra ned på risken i sin modellportfölj. Förändringen innebär att portföljen nu har mindre aktier och något mer räntepapper.

”Med facit i hand skulle vi gjort mer och i snabbare takt”, skriver banken i senaste utgåvan av Investment Outlook.

Men nu tycker banken att det är läge att vänta på mer tydliga signaler om vart världsekonomin är på väg. SEB konstaterar att det susar omkring många spöken som sätter skräck i finansmarknaderna. Tillväxt- och vinstprognoserna har sänkts vilket har fått investerare att dra ned på risken i sina portföljer. Det skapar i sin tur volatilitet som får investerarna att bli ännu mer nervösa.

Samtidigt finns det tvivel om vilka effekter ytterligare räntesänkningar och andra åtgärder från centralbankerna kan ge. Ett svajigt oljepris och ett hotande brittiskt utträde ur EU är andra frågetecken som måste rätas för att optimismen ska återvända.

Men allt är ändå inte nattsvart.

”Vår grundsyn är att tillväxten globalt hamnar kring 3 procent och att vinsterna trots allt bör kunna stiga lite under 2016”, skriver SEB i rapporten.

Men skulle tillväxttakten minska ännu mer kommer SEB rekommendera ännu mer defensiva placeringar.

När är det då läge att köpa mer aktier? Placeringsstrategerna pekar på att ett stigande oljepris och en svagare dollar skulle minska stressen. Andra positiva faktorer man vill se är en stabiliserad tillväxttakt, en hälsosammare kreditmarknad och finanspolitiska åtgärder.

I dagsläget väljer SEB att stoppa in svenska och europeiska aktier i portföljen och underviktar amerikanska aktier som är högre värderade.

”Kombinationen av välskötta bolag samt en balanserad fördelning mellan cykliska, defensiva och tillväxtbolag gör att svenska börsen med nuvarande värdering är intressant så länge tillväxten förblir duglig”, står att läsa i Investment Outlook.

SEB föredrar aktier i sektorer som konsument, hälsovård, telekom och bygg och fastigheter.

”Tyvärr betyder de nedreviderade vinstprognoserna att det är svårt att se någon generell ’rea’ på börsen efter den senaste tidens nedgång”, skriver SEB.

Tyck till