ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Svaga kinasiffror sänker USA-räntor

USA-räntorna steg till sin högsta nivå på över en månad på måndagen sedan investerarna tagit till sig tanken att Federal Reserve sannolikt kommer att höja styrräntan åtminstone en eller två gånger i år, vilket skulle öka skillnaderna mellan räntorna i USA och i utlandet.

Men i tisdagens asiatiska handel har de amerikanska räntorna sjunkit tillbaka igen och dollarn försvagats efter svag statistik från Kina.

Fredagens starka jobbsiffra gav på måndagen stöd åt spekulationerna om fler räntehöjningar från Fed.

Uttalanden på måndagskvällen visade samtidigt att Feds vice-chef Stanley Fischer och Fed-guvernören Lael Brainard är oeniga om huruvida inflationen är på väg upp eller inte. I var sitt tal, som hölls samtidigt på bara några kilometers avstånd från varandra, visade de två Fed-företrädarna hur långt ifrån varandra de står när det gäller utsikterna för inflationen, en central fråga för timingen av nästa räntehöjning.

Feds nummer två, Stanley Fischer, sade i sitt tal inför National Association för Business Economics att inflationen kan vara på väg att röra sig uppåt, och antydde därmed att han kan vara villig att höja styrräntan igen snart.

Lael Brainard å sin sida sade att Fed bör vara tålmodiga med att höja räntan i spåren av nedgången i Kina, stramare finansiella marknader och mjukare inflationsförväntningar. Detta tyder på att hon vill vänta med nästa höjning.

Frågan för Fed-bevakare är vilken sorts bevis om inflationen som behövs innan de är redo att höja styrräntan igen. Ett mått på inflationen, kärn-KPI som exkluderar volatila livsmedel- och energipriser, steg 2,2 procent i februari mätt över de senaste tolv månaderna. Det var den största uppgången sedan sommaren 2012.

Ännu en faktor som pressade upp USA-räntorna var högre oljepriser, sedan spekulationer om att stimulanser från Kina kommer att öka efterfrågan på råvaror lyft Brent-oljan över 40 dollar per fat för första gången sedan i december.

Tidigt på morgonen är den tioåriga amerikanska obligationsräntan ned 3 punkter till 1,88 procent, från svensk stängning i går.

Nedgången kom efter statistik som visade att Kinas export sjönk klart mer än väntat i februari, -25,4 procent i stället för väntade -14,5 procent. Nedgången förklaras delvis av det kinesiska nyåret, men inte helt. Enligt Bloomberg News speglar fallet i exporten mer en svag global efterfrågan än förlorad konkurrenskraft.

I eftermiddag publiceras amerikansk statistik i form av NFIB småföretagsindex för februari samt veckostatistiken över detaljhandelsförsäljningen.

Vidare hålls primärval i fyra amerikanska delstater.

Japanska räntor sjunker också liksom Tokyobörsen samtidigt som yenen stärks.

Japansk statistik under natten visade att definitiv BNP för fjärde kvartalet var snäppet bättre än väntat. BNP sjönk 0,3 procent från kvartalet före, väntat var en nedgång med 0,4 procent.

Exporten minskade aningen mindre än preliminärt angivits och privatkonsumtonen sjönk inte heller lika mycket som tidigare rapporterats. Däremot sjönk de offentliga investeringarna mer än de preliminära uppgifterna givit vid handen.

På valutamarknaden handlas dollarn kring 113:14 mot yenen, ned från 113:65 vid svensk stängning i går. Euron har samtidigt stärkts till 1:102 mot dollarn (1:097).

Kronan är knappt 5 öre starkare mot dollarn och stabil mot euron.

På den europeiska makroagendan finns tysk industriproduktion för januari och preliminär BNP för fjärde kvartalet i euroområdet. I Norge offentliggörs Norges Banks regionala nätverksrapport.

I EU träffas finansministrarna klockan 9.00.

tisdag 6.35 (måndag kl 16.15)
USD/SEK 8:4725 (8:5157) EUR/USD 1:1021 (1:0967)
EUR/SEK 9:3375 (9:3393) USD/JPY 113:12 (113:65)
Jp obl 2 -0,22 (-0,21) Jp obl 10 -0,08 (-0,05)
Ty obl 2 -0,55 (-0,55) Ty obl 10 0,22 (0,21)
US obl 2 0,89 (0,90) US obl 10 1,88 (1,91)

 

Tyck till