ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Räntor och valutor: Brett ned i Europa

Europaräntorna sjunker brett och börserna är ned under förmiddagen. Tyska räntor handlas 3-5 punkter lägre. Oljan stiger åter efter en liten nedåtrekyl under morgonen.

Industriproduktionen i Tyskland steg 3,3 procent i januari jämfört med föregående månad, och steg 2,2 procent i årstakt. Väntat var en uppgång med 0,5 procent under månaden och -1,6 procent i årstakt. Bland annat steg byggproduktionen, som ingår i totalen, med 7,0 procent under månaden. Decemberutfallet reviderades samtidigt upp.

Commerzbank noterar att det var en bra start på året för den tyska ekonomin, men januariutfallet har troligen gynnats av kalendereffekter och milt väder.

"Detta indikerar att produktionen kommer falla igen kommande månader, vilket också signalerats från orderingången. Men den tyska ekonomin kommer troligen visa en högre tillväxt första kvartalet än under andra halvan av 2015", skriver Commerzbank i en kommentar.

Tisdagen inleddes annars med svaga Kina-data. Exporten sjönk 25,4 procent i februari i stället för väntade -14,5 procent. Det kinesiska nyåret försvårar sedvanligt tolkningen, och jämförelsemånaden förra året var också osedvanligt stark, med en exportökning om 48,9 procent i årstakt.

Men nedgången under januari-februari är ändå 17,8 procent i årstakt för exporten. Kinas ledning har i samband med folkkongressen inte annonserat något mål för utrikeshandeln, men i övrigt indikerat stimulanser för att stötta BNP-tillväxtmålet på 6,5-7,0 procent.

Japans BNP för fjärde kvartalet reviderades upp något till -0,3 procent under kvartalet, från tidigare -0,4 procent. Export sjönk något mindre än preliminärt och även kapitalinvesteringarna reviderades upp lite.

Norges Banks regionala företagsenkät visade att produktionsnivån varit oförändrad de senaste tre månaderna, samtidigt som aktiviteten ungefär väntas ligga kvar på den nuvarande nivån det kommande halvåret. Produktionsindex för de senaste tre månaderna sjönk från 0,02 till 0,00, medan det framåtblickande indexet steg från -0,01 till 0,11.

Den norska kronan tappade inför enkäten men stärktes något därefter. Netto handlar det om en försvagning om cirka 3 öre mot euron.

Norges Bank har sitt nästa policymöte den 17 mars, med ny penningpolitisk rapport. I december lämnade Norges Bank styrräntan oförändrad på 0,75 procent men uppgav samtidigt att räntan kan komma att sänkas första halvåret 2016. Räntebanan bottnade också på 0,39 procent i slutet av 2016.

Norges Banks chef Öystein Olsen sade i sitt årstal i mitten av februari att penningpolitiken kan underlätta Norges omstruktureringsprocess genom att stödja en svagare krona, och det finns fortsatt "manöverutrymme" för styrräntan.

Nordea skrev i en kommentar att enkäten indikerar en BNP-tillväxt på 0 procent under första kvartalet, något under Norges Banks +0,15 procent.

"Utfallet bekräftar bilden från andra halvan av 2015, där oljesektorn tynger men där resten av ekonomin håller sig relativt väl uppe. Det finns inga tydliga tecken på andrahandseffekter från nedgången i oljan", skriver Nordea.

Rapporten var något svagare än Norges Banks prognos, men bör inte ha någon betydande inverkan på deras uppfattning. Att läget inte förvärras kan vara en lättnad men Norges Bank väntas ändå sänka räntan i mars i linje deras egna signaler, och även dra ned räntebanan, skriver Nordea.

Pundet tappade något på tisdagen. Pundet har varit i en längre fallande trend, vilken fick näring när det stod klart att London-borgmästaren Boris Johnson stödjer ett EU-utträde i folkomröstningen den 23 juni, vilket antas öka sannolikheten för en Brexit. Pundet har dock återhämtat sig något i mars.

Frågan är mycket känslig i Storbritannien och senast var det chefen för den brittiska handelskammare som fick gå efter att ha anklagat regeringen för skrämseltaktik.

BOE-chefen Mark Carney har tidigare hållit sig borta från ämnet och endast talat om en "omröstningspremie" i pundet. På tisdagen sade han vid en utfrågning i parlamentet att centralbanken inte ger någon fullständig analys av konsekvenserna av en Brexit och att deras kommentarer inte ska tolkas som rekommendation för eller emot ett EU-utträde.

Han välkomnade dock åtagandena i det avtal som premiärminister David Cameron förhandlat fram med EU då det stärker principen om icke-diskriminering.

På valutamarknaden i övrigt har dollarn tappat något till 113:00 mot yenen och 1:1020 mot euron. Fokus ligger på ECB-mötet på torsdagen och hur omfattande stimulanser som Mario Draghi och rådet levererar.

USA-räntorna sjunker i Europahandeln, med den tioåriga statsobligationen 5 punkter ned till 1,85 procent.

I eftermiddag publiceras NFIB:s småföretagsindex för februari, som väntas ha stigit marginellt, samt veckostatistik över detaljhandelsförsäljningen.

Svenska räntor handlas 1-5 punkter ned medan kronan stärkts 3 öre mot dollarn men tappat 1 öre mot euron sedan måndag eftermiddag.

USD/SEK 8:4820 (8:5157) Statsobl 2y -0,62 (-0,61)
EUR/SEK 9:3443 (9:3393) Statsobl 10y 0,50 (0,54)
EUR/USD 1:1017 (1:0967) Räntegap/ty 33 (33)
US obl 10y 1,84 (1,91) Tysk obl 10y 0,17 (0,21)

 

Tyck till