ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Euroområdets BNP stiger

Euroområdets BNP steg 0,3 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, enligt Eurostats preliminära beräkning av utfallet. Jämfört med motsvarande kvartal 2014 ökade BNP med 1,6 procent.

I snabbestimatet angavs att BNP steg 0,3 procent under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före, och steg med 1,5 procent jämfört med motsvarande kvartalet 2014. Det var också analytikernas förväntningar inför det preliminära utfallet enligt Bloomberg News prognosenkät.

Hushållens konsumtion i euroområdet ökade 0,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med kvartalet före, investeringarna steg 1,3 procent, exporten steg 0,2 procent medan importen steg 0,9 procent.

I hela EU steg BNP med 0,4 procent under fjärde kvartalet, och steg 1,8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. Enligt snabbestimatet steg BNP med 0,3 respektive 1,8 procent.

Av rapporterande euroländer uppvisade Estland den bästa utvecklingen med en tillväxt på 1,2 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal, följt av Slovakien med +1,0.

Den svagaste utvecklingen bland euroländerna rapporteras från Lettland, där BNP sjönk 0,3 procent jämfört med första kvartalet.

I hela EU utvecklades BNP bäst i Sverige, med +1,3 procent.

Tyck till