ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Veckans aktie: Ta rygg på en vinnar-vd

Börsen har svårt att inse potentialen i det nya vassa Husqvarna som vd:n Kai Wärn skapar.
Därför är det fyndläge i aktien som har alla förutsättningar att bli en stor vinnare på börsen i år.

De som har ägt Husqvarnas aktie sedan börsnoteringen 2006 har gjort en usel affär. Bolagsledningen och styrelse trampade för det mesta rejält snett under de första åren.

Men i slutet av sin tid som styrelseordförande träffade Lars Westerberg rätt och det med besked - rekryteringen av Kai Wärn som vd 2013 har varit en dundermedicin för bolagets otillfredsställande resultatutveckling. Nu börjar Husqvarna åter lika ett kvalitetsbolag.

En högklassig vd är baskriteriet i jakten på köpvärda aktier. Det accelererade förbättringsprogram som Kai Wärn lanserade när han tillträdde slutfördes med bättre resultat än planerat under 2015. Det har i högsta grad bidragit till att Husqvarnas resultat förbättrats kraftigt. Rörelsemarginalen för 2015 på 8,2 procent innebär en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med 2013, trots påtagliga negativa valutaeffekter.

Den positiva trenden består i år, trots att bolaget räknar med att rörelseresultat påverkas negativt med 500 miljoner kronor till följd av att den starka dollarn missgynnar Husqvarna som har en stor andel av produktionen i USA. Justerat för de negativa valutaeffekterna pekar allt på att bolaget når sitt marginalmål på 10 procent.

Men det riktigt bra året för Husqvarna blir 2017, och det är med sikte på en fortsatt vinsttillväxt nästa år som vi anser att aktien är ett fynd. Under 2017 kommer i det närmaste alla positiva effekter från det accelererade åtgärdsprogrammet att ligga i resultatet, och även de extra effektiviseringsåtgärder som Kai Wärn lanserade i höstas bidrar positivt. Av stor betydelse är också att bolagets pris/mix fortsätter lyfta lönsamheten.

Husqvarnas pris/mix gynnas av flera faktorer. En är att försäljningen av högmarginalprodukter, framför allt robotgräsklippare och bevattningsprodukter, växer till följd av bolagets tydliga satsning på utvalda segment. En annan är strategin att öka eftermarknadsaffären med mer försäljning av reservdelar. Därtill har bolaget i betydande omfattning dragit sig ur mindre lönsamma segment i den amerikanska massmarknaden.

Såvitt inget dramatiskt negativt sker med efterfrågan och om valutakurserna är ungefär på nuvarande nivåer bör Husqvarnas vinst stiga betydligt mer än analytikerkårens nuvarande snittförväntning. Vi ser en redovisad rörelsemarginal på 10 procent och en vinst på 4,87 kronor per aktie 2017 som fullt realistiskt, vilket ger ett p/e-tal på 11. Snittet bland analytikerna ligger på 4,35 kronor per aktie, enligt SME Direkt, vilket ger ett p/e-tal på 12,4. I båda fallen är värderingsmultipeln alldeles för låg. Husqvarna har historiskt handlats till drygt 14 gånger det kommande årets vinst. Lyfter vinsten som vi förväntar oss borde aktien handlas med en premie jämfört med den historiska snittvärderingen.

Vår riktkurs är därför att aktien når 73 kronor inom ett år, baserat på att den värderas till 15 gånger vår vinstprognos för 2017.

En högst relevant fråga är varför Husqvarna värderas så styvmoderligt på börsen. En förklaring är sannolikt att många har bränt sig på aktien genom åren vilket har skadat förtroendet. Här har Kai Wärn också bidragit i negativ bemärkelse då han långt in på hösten 2015 höll fast vid målet om att bolaget skulle redovisa en rörelsemarginal på 10 procent 2016. Det gav förtroendet en törn då alla utomstående såg vilka problem dollarn ställde till med.

En annan osäkerhetsfaktor är om Husqvarnas kommer att såras ännu mer av den amerikanska valutan eller om valutautvecklingen blir mer gynnsam.

Något som också kan påverka aktien negativt är att bolagets näst största division sett till omsättning, konsumentprodukterna, alltjämt dras med röda siffror. Inom detta affärsområde finns de produkter som är klart mest sårbara för lågpriskonkurrens. Här ser vi dock betydande möjligheter till positiva resultatöverraskningar givet vilka åtgärder Husqvarna har vidtagit. En försäljning av hela eller delar av affärsområdet är fullt realistiskt.

Hur börsen går är svårbedömt. Men vi är säkra på en sak: Husqvarna slår börsindex det närmaste året.

Husqvarna
Nettovinst, miljoner kronor:
2015 2016* 2017*
1.883 2.314 2.810
Försäljning, miljoner kronor:
2015 2016* 2017*
36.170 37.210 38.725
Vinst per aktie, kronor:
2015 2016* 2017*
3,29 4,01 4,87
p/e-tal:

2015 2016* 2017*
16,7 13,43 11,06
*Talen för 2016 och 2017 är Di:s prognos
Tyck till