ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Storbanken: Draghi vill inte göra någon besviken

  • ECB-chefen Mario Draghi. Foto: Kay Nietfeld
Fundamenta talar för mer lättnader från ECB vid rådsmötet den 10 mars. ECB-chefen Mario Draghi vill inte upprepa besvikelsen från december och det finns bättre förutsättningar för en positiv marknadsrespons denna gång, även om det blir en utmaning givet höga förväntningar och risken för att ECB inte är redo för drastiska åtgärder.

 

Det skriver Nordea i ett marknadsbrev.

I december sänktes depositräntan med 10 punkter till -0,30 procent och QE-programmet förlängdes till mars 2017. Det mottogs ändå med en kraftig euroförstärkning och betydande ränteuppgång, då marknaden väntat än mer.

"Vi tror att Draghi inte vill göra marknaderna besvikna igen. Han har haft flera tillfällen på senare tid att försöka dämpa förväntningarna, men har ännu inte gjort det. Det indikerar att Draghi förefaller säker på att kunna leverera", skriver Nordea.

Då det kan vara svårt att få acceptans från rådet för mer drastiska åtgärder, så kan det vara lättare att enas om många små förändringar på en gång.

Nordea väntar sig därför ett paket av åtgärder:

 

En sänkning av depositräntan med 10 punkter till -0,40 procent.

En utökning av de månatliga obligationsköpen med 10 miljarder euro till 70 miljarder euro, inklusive förändringar i programmet.

Annonseringen av ett system med differentierad depositränta (2-tier) för bankreserverna.

Nya likviditetsåtgärder i form av en ny mycket lång repa med särskilda villkor.

Mjuk signalering som understryker att ECB är redo att göra mer.

Kanske något annat: ECB:s uppfinningsförmåga har överraskat tidigare.

 

En viktig komponent i paketet är att det ska ge tillräckligt med utrymme för ytterligare lättnader vid behov kommande månader. I det avseendet är ett tvåstegssystem för depositräntan viktigt då det begränsar de negativa effekterna från lättnaderna på bankernas vinster lönsamhet och därmed ger utrymme att sänka depositräntan än mer. Idén har också luftats av ECB-företrädare.

Vad gäller tillgångsköpen så väntas ECB vara redo att ändra eller ta bort golvet (restriktionen att inte köpa under depositräntan) och bredda paletten av vad som köps, snarare än att ta bort volymbegränsningar för olika andelar statsobligationer.

Nordea skriver att det finns flera skäl för ECB att agera igen. De ekonomiska utsikterna har försämrats och inflationen varit svagare än vad som väntades i december, vilket kommer att återspeglas i de nya prognoserna. Ledande indikatorer har varit en besvikelse, turbulensen på finansmarknaderna har ökat kreditspreadarna och försämrat de finansiella förhållandena och oljepriset är ned.

De marknadsbaserade inflationsförväntningarna har nått nya lägstanivåer trots en viss återhämtning oljepriserna, vilket oroar ECB som vill förankra dessa förväntningar. En viss ränteuppgång i vissa länder stärker också argumentet för ett tvåstegssystem för depositräntan.

ECB väntas dra ned BNP-prognoserna något jämfört med i december, men den stora förändringen kommer för inflationen. Nordea tror att ECB drar ned HIKP-prognosen till 0,4 procent i år och 1,4 procent nästa år, från 1,0 respektive 1,6 procent i december. För det nya året 2018 väntas 1,7 procent.

Inflationen skulle därmed inte nå upp till inflationsmålet någon gång under prognosperioden, vilket ger utrymme för ytterligare lättnader, skriver Nordea.

Tyck till