ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Svaga löner sänkte jobbglädjen

En till största delen mycket stark rapport om den amerikanska arbetsmarknaden på fredagen resulterade inledningsvis i osäkerhet på de finansiella marknaderna. Dollarn stärktes initialt, men senare pressades USA-valutan tillbaka med hänvisning till en svagare löneutveckling än väntat i jobbrapporten.

Antalet sysselsatta i USA ökade med 242.000 personer i februari, och arbetslösheten var oförändrad på 4,9 procent. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades antalet sysselsatta ha ökat med 195.000, och arbetslösheten väntades ha legat på 4,9 procent.

Sysselsättningsutvecklingen för december och januari justerades samtidigt upp med netto 30.000 personer, och hushållsundersökningen visade samtidigt att antalet personer i arbetskraften ökade med 555.000, och att sysselsättningen ökade med 530.000 personer.

Analytiker konstaterar att rapporten var ett styrketecken för USA-ekonomin, som verkar ha skakat av sig finansmarknadsturbulensen och oron för den globala ekonomin

Timlönerna sjönk däremot 0,1 procent i februari (väntat +0,2), efter +0,5 procent i januari, och den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,4 timmar per vecka (väntat 34,6).

Löneutfallet såg ut som ett bakslag för Fed, som har väntat på att den sjunkande arbetslösheten ska leda till högre löneökningar, och därmed högre inflation. Men analytiker påpekar att det svaga utfallet i februari beror på en statistisk "nyck", på grund av problem med att beakta ett lägre antal arbetsdagar.

Amerikanska statspappersräntor sjönk något efter den svenska marknadens stängning på torsdagen men tog tillbaka nedgången efter jobbstatistiken på eftermiddagen. Vid svensk stängning på fredagen noterades tioårsräntan till 1,86 procent, 1 punkt upp jämfört med samma tid på torsdagen. Tvåårsräntan hade samtidigt stigit 1 punkt, till 0,86 procent.

Terminsmarknaden skruvade upp förväntningarna om nya räntehöjningar från Fed något, men en ytterligare höjning med 25 punkter är fortfarande inte helt inprisad förrän i januari 2017.

Tidigare på fredagen stärktes euron något samtidigt som Europaräntorna steg en aning efter uppgifter som antyder att ECB kanske inte heller i mars kommer leverera nya stimulanser i den utsträckning som marknaden har börjat prisa in.

Market News rapporterade, med hänvisning till källor, att ECB-rådet ännu inte nått konsensus om vad som ska göras vid räntemötet nästa torsdag. Det uppgavs att det råder osäkerhet om effektivitet och genomförbarhet i olika policyval, även om flera källor inte går emot antagandet om åtminstone en enkel sänkning av depositräntan med 10 punkter, till -0,40 procent.

Svenska statsobligationsräntor handlades oförändrat till marginellt upp på fredagen, tioårsräntan steg 1 punkt, till 0,54 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten minskade till 33 punkter (35).

Euron försvagades knappt 2 öre mot kronan, till 9:35, medan dollarn tappade 9 öre, till 8:48. TCW-index sjönk till 129,42 (129,91).

SCB rapporterade att industriproduktionen ökade 0,6 procent i januari jämfört med i december, och med 4,6 procent jämfört med januari 2015. Enligt SME Direkts sammanställning av spretiga prognoser väntades +1,5 respektive +3,6 procent. Samtidigt reviderades tidigare data så att produktionen i december nu ökade 2,0 procent i årstakt, jämfört med tidigare rapporterade +0,3 procent.

Industrins orderingång steg 1,6 procent i januari jämfört med i december och med 3,8 procent jämfört med januari 2015. Efter fyra månader med rejält stora slag i orderingången verkade därmed utvecklingen normaliseras i början av 2016.

Tjänsteproduktionen gick sämre i januari, med en nedgång med 2,0 procent jämfört med i december. På årsbasis sjönk ökningstakten från 6,3 procent i december till 2,0 procent i januari.

SCB noterade att produktionen inom telekommunikation minskade med 15,3 procent jämfört med i december, och med 2,9 procent jämfört med januari 2015. Den starka tillväxtperioden för hotell- och restaurang dämpades också i januari, och restaurangerna rapporterade vikande försäljningsvolym på årsbasis för första gången sedan oktober 2011. Visita påpekade dock att jämförelsemånaden, januari 2015 var mycket stark.

Swedbanks Åke Gustafsson noterade i ett kundbrev att industriproduktionen var hygglig, och orderingången bidrar till att indikera en fortsatt återhämtning för industrin. Tjänsteproduktionen var däremot en besvikelse.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies