ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Räntor och valutor: Avvaktande handel inför jobbdata

Europeiska statspappersräntor handlas marginellt högre i förmiddagens handel på fredagen inför eftermiddagens jobbdata från USA. Euron handlas samtidigt något oregelbundet mot dollarn.

Euron återhämtade tidigare nedgångar efter uppgifter från Market News som antyder att det inom ECB råder viss tveksamhet runt vissa alternativ för nya stimulanser inför nästa veckas rådsmöte. Det ska visserligen finnas konsensus för en ytterligare sänkning av depositräntan, men inte med mer än 10 punkter, och inget konsensus för en differentiering (tier) av depositräntan.

ECB-ledamöterna har med all sannolikhet dragit lärdom av erfarenheterna från i december, då läckor inför mötet lyfte förväntningarna om nya stimulanser till nivåer som ECB-rådet inte klarade att uppfylla. Inför marsmötet har de flesta läckorna hittills handlat om att dämpa marknadens förväntningar om omfattningen av de troliga nya stimulanserna.

Svenska statsobligationsräntor handlas oförändrat till marginellt högre på förmiddagen, medan kronan handlas något starkare mot dollarn och euron jämfört med torsdagens stängningsnivåer.

SCB rapporterade att industriproduktionen ökade 0,6 procent i januari jämfört med i december, och med 4,6 procent jämfört med januari 2015. Enligt SME Direkts sammanställning av spretiga prognoser väntades +1,5 respektive +3,6 procent. Samtidigt reviderades tidigare data så att produktionen i december nu ökade 2,0 procent i årstakt, jämfört med tidigare rapporterade +0,3 procent.

Industrins orderingång steg 1,6 procent i januari jämfört med i december och med 3,8 procent jämfört med januari 2015. Efter fyra månader med rejält stora slag i orderingången verkade därmed utvecklingen normaliseras i början av 2016.

Tjänsteproduktionen gick sämre i januari, men en nedgång med 2,0 procent jämfört med i december. På årsbasis sjönk ökningstakten från 6,3 procent i december till 2,0 procent i januari.

SCB noterar att produktionen inom telekommunikation minskade med 15,3 procent jämfört med i december, och med 2,9 procent jämfört med januari 2015. Den starka tillväxtperioden för hotell- och restaurang dämpades också i januari, och restaurangerna rapporterade vikande försäljningsvolym på årsbasis för första gången sedan oktober 2011. Visita påpekar dock att jämförelsemånaden, januari 2015 var mycket stark.

Swedbanks Åke Gustafsson noterar i ett kundbrev att industriproduktionen var hygglig, och orderingången bidrar till att indikera en fortsatt återhämtning för industrin. Tjänsteproduktionen var däremot en besvikelse.

Amerikanska statsobligationsräntor sjunker något i europeisk handel inför eftermiddagens viktiga dataskörd, men nedgången kommer efter tydliga ränteuppgångar sedan slutet av februari.

Signalerna inför eftermiddagens amerikanska jobbdata för februari, klockan 14.30, har varit splittrade; veckodata har visat fortsatt låga nivåer för antalet nyanmälda arbetslösa, ADP-rapporten visade att sysselsättningen i den privata sektorn ökade med goda 214.000 personer, men delindex för sysselsättning i veckans båda ISM-index, industri- och tjänstesektorn, var svaga.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas sysselsättningen i alla fall ha ökat med 195.000 personer i februari, efter oväntat svaga 151.000 i januari. Arbetslösheten väntas ha legat kvar på 4,9 procent, timlönerna väntas ha ökat 0,2 procent, efter +0,5 procent i januari, och den genomsnittliga arbetstiden väntas ha varit oförändrad på 34,6 timmar per vecka.

Klockan 14.30 kommer också handelsbalansdata för januari, som väntas visa ett underskott på 44 miljarder dollar, efter -43,6 miljarder i december.

 

USD/SEK 8:5180 (8:5738) Statsobl 2y -0,61 (-0,61)
EUR/SEK 9:3443 (9:3695) Statsobl 10y 0,54 (0,53)
EUR/USD 1:0968 (1:0928) Räntegap/ty 35 (35)
US obl 10y 1,83 (1,85) Tysk obl 10y 0,19 (0,18)
Tyck till