ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Kinas ledare går på zombiejakt

  • Xi Jinping, president och Wen Jiabao, premiärminister.

När Kinas folkkongress drar igång på lördagen väntas en kategori ligga pyrt till: ineffektiva statskontrollerade jättebolag.
Men frågan är hur hårt regeringen vågar gå fram.

Upp emot 35 miljoner människor förlorade sina jobb under Kinas privatiseringsreform på 1990-talet. Målet var att effektivisera näringslivet och modernisera landets ekonomi. Nu är tiden kommen för en liknande omskakning.

När landets folkkongress inleds i Peking på lördagen, där den nya femårsplanen ska klubbas, antas landets så kallade zombieföretag – oftast miljöfarliga fabriker i statskontrollerade branscher tyngda av överkapacitet och stora skulder – stå i skottgluggen.

Bara inom kol- och stålbolagen uppges 1,8 miljoner jobb, motsvarande 15 procent av arbetskraften i dessa sektorer, vara i riskzonen, enligt landets arbetsmarknadsdepartement. Totalt kan sex miljoner människor förlora sina jobb i statsstyrda bolag under de kommande två tre åren, uppger källor till Reuters. Nästan 200 miljarder kronor har öronmärkts för att stödja omvandlingen och bevara social stabilitet.

Men många bedömare som Di har varit i kontakt med tvivlar på att kommunistpartiet har muskler eller vilja nog att vidta lika omfattande åtgärder som under 90-talet. I rädsla att tappa legitimitet hos befolkningen, vilket skulle kunna leda till ytterligare ökad kritik mot dess hårdhänta styre, tror många att fokus fortsatt kommer att ligga på ekonomisk tillväxt.

”Den stora konflikten är kortsiktig tillväxt kontra strukturellt tillväxtarbete. Verbalt används det senare mer, men i praktiken gör sig kortsiktiga aspekter mer gällande – bland annat via penningpolitiska lättnader och deprecieringspolitik”, säger Hubert Fromlet, professor i internationell ekonomi vid Linnéuniversitetet.

Alicia Garcia Herrero, chefsekonom för Natixis i Hongkong, framhåller i en kommentar att nedskärningarna inom zombieföretagen troligen blir försiktiga. Snarare kommer regeringen att presentera nya finans- och penningpolitiska stödåtgärder:

”Elefanten i rummet är att reformerna för att minska kapacitet i de statskontrollerade bolagen inte kommer att göras fullt ut.”

”Vi förväntar oss att Kina fortsätter att fokusera på tillväxt och inte reformer."

Även invånare i Kinas nordöstra stål- och kolbälte som Di tidigare har talat med säger att det vore förödande för lokala samhällen och tiotusentals familjer om fabrikerna läggas ned.

”Det skulle leda till massiv ökning av arbetslöshet, ilska och social oro”, säger Long Wang från Shijiazhuang, en av världen mest förorenade städer.

En annan anledning till omställningen av landets 150 000 statskontrollerade bolag är mer problematisk i dag än på 90-talet är att det är svårare att flytta fabriksarbetare från lågkvalificerad produktion till mer avancerad tillverkning eller till tjänstesektorn. Samtidigt finns det ett motstånd från många lokalregeringar att implementera centralregeringens beslut.

Andra frågor som lär diskuteras under kongressen är innovation, grön utveckling, internet, socialförsäkringar samt pensions- och finansreformer, enligt Hubert Fromlet. Det kvarstår också frågetecken kring hur tidigare utlovade reformer ska gå från ord till handling. Mycket fokus kommer också att läggas på uppdaterade tillväxtmål och budgetsiffror.

Tyck till