ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Svensk industri tappar fart

  • Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Svensk industri ser ut att tappa fart. Investeringarna inom industrin minskar med 5 procent under 2016. Det framgår av Statistiska centralbyråns, SCB:s, senaste investeringsenkät.

”Det är klart att minskade investeringar är oroande om utvecklingen fortsätter. Det var ju en tydlig effekt efter finanskrisen att investeringarna rasade”, säger Erica Sjölander, utredningschef på IF Metall.

Industrins investeringar ökade rejält förra året. 65,9 miljarder kronor var en ökning med 10 procent jämfört med året innan.

Samtidigt pekar SCB:s senaste investeringsenkät på att investeringarna minskar i år.

”Flera delar av industrin är ju pressade från flera håll, till exempel när det gäller råvarupriser. Många industriföretag är också globala i sin natur och med en större oro för konjunkturläget i framförallt tillväxtländer så kan företagen tveka när det gäller investeringar”, säger Erica Sjölander som påpekar att Sveriges viktigaste marknad, Europa, fortsatt har en positiv utveckling.

På Svenskt näringsliv är man försiktig med att dra för stora slutsatser av enkäten.

”Men att man planerar för lägre investeringar tillför en negativ signal som visar att det finns en osäkerhet för framtiden”, säger Jonas Frycklund, tillförordnad chefsekonom på Svenskt näringsliv.

Mer oroande tycker Jonas Frycklund att nedgången i energibranschen är, som han menar minskar sina investeringar efter flera års uppgång.

”Effektskatten på kärnkraft är en akut fråga att ta tag i. Den leder till nedläggningar som påverkar investeringsgraden som i förlängningen slår också på basindustrin”, säger han.

SCB förutspår även minskade investeringar för bland annat informations- och kommunikationsbranschen. Ljusare ser det ut för byggbranschen och varuhandeln där SCB:s enkät pekar på en ökning.

”Det är svårt att dra en entydig slutsats av den här enkäten. Vi får se hur konjunkturen utvecklas de närmaste månaderna. Än så länge ser det positivt ut för året”, säger Erica Sjölander.

Tyck till