ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Revansch för tillväxtmarknader

Efter fem svåra år hägrar en revansch för sparare i tillväxtmarknadsfonder. Här är länderna med störst chanser till börslyft, enligt Capital Economics.

Det brittiska analyshuset Capital Economics räknar med revansch för tillväxtmarknadernas börser de kommande två åren. Börsindex MSCI Emerging Markets väntas lyfta med 25 procent till slutet av 2017.

De senaste fem åren har varit bedrövliga för de flesta sparare med tillväxtmarknadsfonder. Efter raset i samband med Greklandskrisen 2011 har MSCI:s globala börsindex (MSCI World) klättrat med omkring 30 procent, räknat i lokala valutor. Tillväxtmarknadsindex har samtidigt backat med över 10 procent.

Inräknat effekterna av valutaras mot kronan blir svenska fondsparares femårsfacit på tillväxtmarknader ännu sämre.

Tre sammanlänkade faktorer har fått svänget att tystna på de tillväxtmarknadsbörser som tidigare dansade glatt: Lägre BNP-tillväxt, fallande råvarupriser samt valuta- och tillväxtoro kring Kina.

De framväxande ekonomiernas enorma boom från åren före 2008 väntas inte komma tillbaka. Men nu ser bromsklossarna ut att lätta. Analyshuset ser skäl för att vara mer optimistisk än marknaden kring Kina och råvarupriserna.

”Vi väntar oss inte bara en cyklisk tempohöjning för tillväxtmarknadernas ekonomier. Vi spår också en viss återhämtning i viktiga råvarupriser. Dessutom tror vi inte på att Kina kommer att devalvera sin valuta”, skriver Capital Economics globala seniorekonom David Rees i en analys.

Men det väntas bli ett ojämnt återtåg där vissa marknader kommer att sticka ut.

”Vi bedömer att aktiemarknaderna kommer att gå bäst i de länder som har bättre tillväxtutsikter, eller gynnas av högre priser på viktiga råvaror”, skriver David Rees.

Analytikerna vaskar fram marknaderna mest störst potential utifrån en sammanvägning av bland annat nedpressade P/E-tal och andelen råvarubolag på börsen, motståndskraft mot externa finanschocker och underskattade tillväxtutsikter.

Och vinnarna är:

  • Indien
  • Taiwan
  • Delar av Latinamerika

Så lyder Capital Economics motiveringar:

Indiens premiärminister Narendra Modi har inte lyckats infria de skyhögt ställda förväntningarna på marknadsreformer och aktiekurserna har redan stigit relativt högt. Men fortsatt starka tillväxtutsikter och låga krisrisker jämfört med övriga tillväxtjättar i BRICS-familjen är positivt för Bombaybörsen.

För börslyft i Taiwan talar låga värderingar, superlåga räntor liksom nära band till ett Kina som bedöms vända till ökad efterfrågan.

Santiagobörsen i Chile gynnas av låg krisrisk, låga värderingar och en stor exponering mot kopparexporten för såväl börsen som den bredare ekonomin. De bäddar för fest när det ljusnar för kopparpriset.

Brasiliens recession har tryckt ned förväntningarna i källaren, men framåtblickande investerare väntas tina upp Sao Paolo-börsen i takt med råvarupriserna.

Tyck till