ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Ledare: Jämställdhet kräver starkt ledarskap

En ny undersökning från Retriever visar att 26 procent av de kommunala bolagen har kvinnor som högsta befattningshavare.

Retriever utgår från Bolagsverkets definition som innebär att detta oftast är ordföranden. Motsvarande siffra totalt för aktiebolag är 13 procent, och bland börsbolag 5-6 procent, vilket är deprimerande.


Ser man
till kvinnor på vd-posten är balansen bättre. Hos Svenskt Näringslivs 60 000 medlemmar var 35 procent av toppcheferna kvinnor 2014. Och bland dem som rekryterades senast (2013) stiger siffran till 40 procent. Det indikerar att ett skifte är på väg.

Akademin ligger efter, där är andelen kvinnliga professorer för närvarande 24 procent. På Handelshögskolan i Stockholm är siffran 9 eller 11 procent, beroende på hur generöst man räknar. Det är hälften så mycket som på ekonomiutbildningen i Lund och Harvard Business School.

Handelshögskolan har som mål att nå 20 procent år 2020. Det triggade tio kvinnliga forskare och lärare, som inte var så imponerade av målet, att skriva anekdotiskt om sina upplevelser på skolan i ”179 år av ensamhet”.

En del av den sexism de beskriver kunde ha utspelat sig på vilket svenskt universitet som helst, annat sker på konferenser utomlands. Men den historiskt manliga miljön på Handels i Stockholm är nog unik i Sverige. Framförallt var den det tidigare. Nu är andelen kvinnor som påbörjar studier 41-45 procent.

Skälet till att sexismen får fortgå, där och i andra miljöer, är dock alltid ett svagt ledarskap och tendensen att lägga ansvaret för trakasserierna hos de kvinnliga lärarna och studenterna själva.

Elever som lämnar in ett arbete med sin lärare som pinuppa på framsidan, vilket en lärare råkar ut för tidigt i karriären, ska stängas av, punkt slut. Den brist på respekt som tilltaget visar borde ingen ledare vilja se i sin organisation, alldeles oavsett hur man ser på jämställdhet. Detta skulle kanske inte ha passerat i dag, men sexism kan vara mer subtil än så.

Ansvaret vilar tungt på nuvarande rektor Lars Strannegård och hans kolleger runt om i landet att sätta en kultur som studenter och fakultet av olika kön och bakgrund kan känna sig trygga i så att de kan koncentrera sig på att utföra stora ting. Det finns inget skäl för akademin att ligga efter näringslivet. Om kvinnor "inte vill" satsa på en akademisk karriär och bli professorer bör man som ledare fråga sig hur miljön kan bli mer konkurrenskraftig.

Detta är en text från Dagens Industris ledarredaktion. Dagens Industri är oberoende.
Tyck till