ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Enirostyrelsen får optioner

  • Björn Björnsson och Joachim Berner är två av medlemmarna i den nya Eniro-styrelsen. Foto: TT/Claes-Göran Flinck

Arbetet i sökmotorsbolaget Eniros styrelse blev för mycket och samtliga ledamöter hoppar av. När en ny styrelse nu föreslås lägger Eniros valberedning fram ett ovanligt incitamentsprogram.

Eniro förklarar ommöbleringen i styrelsen med att uppdraget varit för tidskrävande för att de nu avgående styrelsemedlemmarna skulle fortsätta. I fjol hade styrelsen över 20 protokollförda möten, året innan 30 stycken.

”För att få en styrelse som ska vara riktigt motiverad och beredd att lägga det jobb som krävs så måste vi ge dem någon form av morot”, säger Pehr Olof Malmström.

Förslaget som nu har lagts, att erbjuda ledamöterna närmare 3 miljoner teckningsoptioner vardera utöver det ordinarie arvodet, har diskuterats med de föreslagna styrelseledamöterna. Totalt handlar det om 11,9 miljoner teckningsoptioner åt styrelsen. Tillsammans med de 6,9 miljoner teckningsoptioner som föreslås erbjudas ledande befattningshavare inom koncernledningen skulle incitamentsprogrammen ge en utspädningseffekt på drygt 3 procent i stamaktien vid full teckning.

Tilltaget är ovanligt – så ovanligt att Albin Rännar, chef för marknadsbevakning på Aktiespararna, inte har sett något liknande förut.

”Inte i en sådan här omfattning och under sådana här omständigheter”, säger han. ”Det känns som en desperat sista åtgärd.”

Inom Investor-sfären finns en liknande modell där styrelseledamöter har möjligheten att omvandla en del av arvodet till så kallade syntetiska aktier, en sorts instrument som följer aktiekursen och ger innehavaren rätt till ett framtida belopp som motsvarar aktiens värde.

”Det är väldigt mycket mer återhållsamt. Det här som sker i Eniro är verkligen att man lockar med den framtida pengasäcken”, säger Albin Rännar.

Klart är att den nya styrelsen kommer att fortsätta på samma spår som sina föregångare och ta en del av ansvaret för det kommande förändringsarbetet.

”Vi tror att styrelsen fortfarande kommer att få jobba väldigt nära ledningen. Om man kallar det operationellt eller inte, det är upp till er att bedöma”, säger Pehr Olof Malmström.

Aktiespararna är generellt skeptiska till att knyta styrelseledamöters ersättningar för hårt till aktiekursen på grund av risken för att de därmed fattar beslut med hänsyn till börsutvecklingen och inte företagets långsiktiga mål.

”De ska vara ett ankare. Oavsett hur mycket det stormar ska de vara nere under ytan och ligga stabilt, ingenting ska rubba dem”, säger Albin Rännar.

Den kritiken avfärdas av Eniros valberedning.

”Nej, vi ser ingen sådan risk alls”, säger Pehr Olof Malmström. ”Jag tror tvärtemot att styrelsen kommer att känna sig mer motiverad att sitta kvar och göra ett väldigt bra jobb.”

Tyck till